Takeda Türkiye Tedavi Alanlarımız

2.2TherapeuticAreas_block_003(2)

Takeda, globalde, Onkoloji, gastroenteroloji (Gİ) ve nörobilim olmak üzere  üç tedavi alanına odaklı olarak yenilikler üretiyoruz. Ayrıca, yeni geliştirme platformlarımızı kullanarak ve önde gelen ortaklarla işbirliği yaparak kritik halk sağlığı tehditlerine yanıt vermek için aşı geliştirme konusunda birinci sınıf kabiliyetlerimizden yararlanıyoruz.

 

Takeda Türkiye olarak Onkoloji, Gastroentereoloji (Gİ) ve Temel Sağlık alanında faaliyet gösteriyoruz.

Gastroenteroloji

Takeda, 25 yılı aşkın bir süredir sunduğu yenilikçi ilaçlar ve gastroenteroloji (Gİ) alanında hastalara yönelik özel hastalık destek programları yoluyla hastaların yaşamlarını daha iyi kılmaya odaklanmaktadır. Takeda; inflamatuvar bağırsak hastalığı, asitle ilgili Gİ hastalıklar ve Gİ motilite hastalıkları gibi karşılanmamış ihtiyacın yüksek seviyede olduğu Gİ alanlarında lider konumdadır.

Takeda Türkiye Gastroenteroloji

Inflamatuar Bağırsak Hastalıkları

İnflamatuar bağırsak hastalıkları, Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olarak iki grupta değerlendirilir. Aynı hastalık grubu içinde yer alsalar da nedenleri, klinik seyirleri ve tedavi yöntemleri birbirlerinden farklıdır. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığının günümüzde nedenleri halen tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, çevresel nedenler, ailesel yatkınlık ve bağışıklık sisteminin uygunsuz çalışması hastalıkların nedeni olarak düşünülmektedir. Hasta bireylerin birinci derece akrabalarında inflamatuar bağırsak hastalığı görülme sıklığının arttığı bilinmektedir. Her iki hastalık da genç yetişkin hastalığı olarak bilinse de hayatın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. Endüstrileşmiş toplumlarda daha fazla olmak üzere, inflamatuar bağırsak hastalıklarının dünya genelinde görülme sıklığı artmaktadır.

Hem ülseratif kolit ve hem de Crohn hastalığı alevlenme ve düzelme dönemleri ile seyreden kronik hastalıklardır. Ülseratif kolit sadece kalın bağırsağı tutarken, Crohn hastalığı sıklıkla ince bağırsakların son kısmını etkiler, ancak ağızdan anüse kadar tüm sindirim sistemini tutabilir.

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının seyri hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Crohn hastalığında karın ağrısı, ishal yakınmaları, Ülseratif kolitte ise kanlı ishal en belirgin şikayetlerdir. Her iki hastalıkta halsizlik, kilo kaybı, hafif ateş, karında şişlik gibi şikayetler görülebilir. Eklem ağrıları, göz ve cilt ile ilgili bağırsak dışı yakınmalar da inflamatuar bağırsak hastalıkların belirtileri olabilir.

Kan ve dışkı tahlilleri, endoskopik yöntemler ve görüntüleme yöntemleri hastalık tanısında kullanılmaktadır. Tedavi planlamasında, hastanın yaşı, hastalığın şiddeti, tutulum yeri, bağırsak dışı belirtiler gibi bir çok faktör değerlendirilmelidir. Bu nedenle tedavi şekli hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Tedavi uzun süreli olup, bazen ömür boyu sürebilir.

Inflamatuar bağırsak hastalığı tedavisindeki amaç, hastalık alevlenmelerini kontrol etmek, iyilik halini korumak ve hastalıklar seyrinde oluşabilecek komplikasyonları engellemektir. Her iki hastalık için de ilaç tedaviler ve cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.

Onkoloji

Bilime bağlılığımız, çığır açan yeniliklerimiz ve hastaların yaşamlarını daha iyi kılmaya olan tutkulu bağlılığımızla dünyanın her yerinde kanserli hastalar için yeni ilaçlar geliştirmeye çalışıyoruz. Çığır açan onkoloji tedavileri keşfetme, geliştirme ve sunma çabalarımıza bu odaklı yaklaşım yön vermektedir.
Ayrıntılı bilgi için takedaoncology.com adresini ziyaret ediniz.


Related Content