Takeda Türkiye Temel Ürünler İş Birimi

108359509

Türkiye’deki faaliyetlerine, 2009 yılında diyabet alanında kullanılan tek bir temel ürünle başlayan Takeda, bugün geniş temel ürünler portföyüyle; gastroenteroloji (reflü ve peptik ülser), alerji, ağrı/enfeksiyon, diyabet, solunum (astım ve KOAH) gibi önemli terapötik alanlarda Türk hastalarının hayatlarına dokunmaktadır. Takeda Türkiye Temel Ürünler İş Birimi çatısı altında toplanan ürünler, Türkiye’deki yerelleşme politikalarıyla paralel olarak gerçekleştirilen, yerli ilaç portföyünü ve temel tedavi alanlarında kullanılan orijinal Takeda ürünlerini içermektedir. 

Vizyonumuz

Faaliyette bulunduğumuz tedavi alanlarında  yenilikçi ve güvenilir ürünler ile hasta sağlığını iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek.

Geniş ürün portföyümüzle  Türkiye’de bir çok ilacımızı hastaların hizmetlerine sunduk.

  • Diyabet tedavisinde diyabetik nöropati farkındalığını artırarak hastaların günlük yaşamlarını iyileştirebilmek,
  • Astım ve KOAH tedavisinde ki ürünlerimizle hastalara rahat nefes aldırabilmek,
  • Alerjik Rinit tedavisinde yenilikçi ve öncü ürünlerle hastalara fayda sunabilmek, 
  • Reflü ve peptik ülser tedavisinde arkasında Japon AR-GE gücü olan ürünlerle hastaların yaşamlarını kolaylaştırabilmek,
  • Ağrı tedavisinde etkili ürünlerle hastaların şikayetlerini giderebilmek amaçlarımız arasındadır.

 Takeda Temel Ürünler İş birimi olarak, hastalarımızın sağlık ve yaşam kalitelerini yükseltebilmek amacı ile bilimin ışığında ve Takeda- izm değerleri rehberliğinde var olan gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

ASTIM

Astım nedir?

Astım genellikle gece ve sabahın erken saatlerinde nöbetler halinde ortaya çıkan nefes darlığı, hışıltılı solunum ve bu bulgulara eşlik eden öksürükle kendini gösteren kronik bir hastalıktır. Bu ataklar kendiliğinden geçebildiği gibi hastalığın evresine göre tedavi ile geri dönüşlü hava yolları darlığı ile birlikte görülebilir. Astımlı hastalarda akciğerlerde hava akımında kısıtlılık ve hava yollarında daralma vardır. Hava yollarında daralmaya kronik iltihap eşlik eder. 1

Astım neden oluşur?

Astımın oluşmasında genetik ve çevresel  faktörler sorumlu tutulsa da hastalığın kesin nedeni tam olarak açıklanamamaktır. Astım cinsiyet olarak kadınlarda daha sık görülür. Çevresel risk faktörleri genetik olarak hastalığa yatkınlığı olan bireylerde astımın ortaya çıkmasında ve hastalığın ağırlığında önemli rol oynar. Ayrıca astım hastalarının birçoğunda allerjik nezle, sinüzit ve reflü hastalığı vardır. 1

 

Astım oluşumunu tetikleyen çevresel risk faktörleri nelerdir?

Çevresel risk faktörleri arasında ev tozları, polenler, küf mantarları gibi allerjenler,  tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, sigara dumanı, hava kirliliği bulunur. Mesleki olarak gazlara ve kimyasal maddelere maruz kalan bireylerde de astım görülme sıklığı mevcuttur. Boyacılık, temizlik ve plastik üretimi iş kolları bunlara örnek olarak verilebilir. Gerek çocuk gerekse erişkin hastalarda sigara dumanına maruz kalmanın astım belirtilerinin ortaya çıkmasını tetiklediği bilinmektedir. Stres ve duygusal değişiklikler astım belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Aşırı gülmek, ağlamak, huzursuzluk ve sinirlenme sık ve derin nefes almaya neden olduklarından hava yollarını uyarabilir ve astım belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. 1

Astım tanısı nasıl konur?

Günümüzde astım tanısı için kullanılan en önemli tetkik solunum fonksiyon testleridir. Solunum fonksiyonu ölçüm cihazları ile nefes ölçümleri (ilaçlı-ilaçsız) yapılarak tanı kesinleşebilir ve hastalığın ağırlığı belirlenebilir. 1

Astım nasıl tedavi edilir?

Astım tedavisinin amacı hastalıkta tam ve iyi kontrolün sağlanmasıdır. Tedavide kullanılan ilaçlar 2 kategoriye ayrılmaktadır.

  • Kurtarıcı İlaçlar
  • Kontrol Edici İlaçlar

Kurtarıcı ilaçlar; hava yolu darlığını gidermek ve semptomları azaltmak için ihtiyaç halinde kullanılan hızlı etki gösteren ilaçlardır. 1

Kontrol Edici İlaçlar; her gün alınan ve uzun süreli kullanılan ilaçlardır. 1,2

Astım ilaçlarının sigara kullanımı ile etkisi azalmaktadır. 1

Ref: 1. Türk Toraks Derneği Eğitim Kitapları Serisi– Astımla Yaşam, Baskı Tarihi: Kasım 2013 Sayfa 3,4,8,9,11,19, 2.  Global Inıtiative For Asthma Guideline 2017 sayfa 26,27

 KOAH (Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı) nedir?

Dünyada yaklaşık 600 milyon KOAH hastası bulunuyor ve hastalığa yakalananlardan her yıl yaklaşık 3 milyonu ölüyor. Türkiye’de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası bulunuyor ve hastaların her

yıl yaklaşık 30.000’i hayatını kaybediyor.

 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre insanların en çok hayatlarını kaybettiği hastalık sıralamasında KOAH, AIDS’le beraber 4. sıradadır. Türkiye’de ise 3.en sık ölüm nedenidir.

KOAH ilerleyici, hava keseciklerinde harabiyetle karakterize, kronik bronşit ve amfizemin birlikte görüldüğü ileri yaş hastalığıdır. Görülme sıklığı 40 yaş üstü erişkinlerde yaklaşık %20’dir. Sigara kullanımı temel risk faktörüdür.   Ülkemizde erişkinlerin yaklaşık yarısı sigara içmektedir. Sigara içme yaşı, tüketilen miktar, süre hastalık gelişimini etkilemektedir. Bunun yanında meslek nedeniyle toz, duman ve çeşitli gazların solunması da KOAH oluşturan nedenlerdendir.  Kırsal alanda yaşayan kadınlarda görülen KOAH’ın en önemli risk faktörü; ısınma veya pişirme amacıyla iyi havalandırılmayan ortamlarda kullanılan odun, tezek, kök gibi yakıtlardan ortama salınan dumana maruz kalmadır.

 Sigara dumanı ya da zararlı gazlar nasıl KOAH oluşturur?

Sigara dumanı, çeşitli tozlar, zararlı gazlar havayollarına ulaştığında burada bulunan savunma hücrelerinden ortama salınan maddeler hava yollarında şişlik ve iltihap oluşturmakta, hava keseciklerinin yapısını bozmaktadır. Hava keseciklerinin yapısının bozulması, akciğer esnekliğinin bozulmasına neden olur.

KOAH'lı bir hastada ne gibi belirtiler görülür?

Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı en temel yakınmalardır. Ancak erken dönemde bu semptomların hiçbiri olmayabilir. Ya da kişi var olan semptomları önemsemeyebilir.  Genellikle sabahları öksürük ve balgam çıkarma vardır. Nefes darlığı başlangıçta hızlı eforda olurken, zamanla günlük işlerde bile zorlanma meydana gelir. İlerlemiş olgularda nefes darlığı otururken bile olmaya başlar hatta hasta sürekli oksijen almak zorunda kalabilir.

KOAH alevlenmesi nedir?

Hastanın günlük olağan tedavisi dışında tedavi gerektirecek boyutta öksürük, balgam, nefes darlığı yakınmalarında artış olması durumunda KOAH alevlenmesinden kuşkulanmak gerekir. Balgam rengi tedavi gereksinimi belirleyen en önemli belirtilerden birisidir. Alevlenmelerin en yaygın nedeni, akciğer enfeksiyonları ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır.

KOAH'tan korunmak mümkün mü?

 Risk faktörlerinden uzaklaşmak korunmada temeldir. Sigara, mesleki olarak zararlı gazlarla çalışıldığında maske kullanımı, biomas yakıt yerine başka yakıtların kullanılması, gripten korunmak için grip aşısı ve bazı olgularda zatürre aşısı olunması alınacak tedbirler arasındadır.

 

Ref: TC. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu - Türkiye Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı 2014-2017 Sayfa 3,6,10

Allerjik Rinit nedir?

Allerjik rinit çocukluk çağında ve erişkinlerde en sık görülen allerjik solunum yolu hastalığıdır. Tüm dünya nüfusunun yaklaşık %20 -40’ını etkilediği tahmin edilmektedir.

Ülkemizde bugüne kadar yapılan çalışmalar, allerjik rinitin erişkinlerde %1.6-27.5, çocuklarda %2.9-39.9 oranlarında görüldüğünü ve son 10 yılda allerjik rinit prevalansında artış olduğunu düşündürmektedir.

Allerjik rinit nasıl bulgu verir?

Allerjik rinit burunda akıntı, tıkanıklık, kaşıntı ve hapşırık gibi şikayetlere neden olan inflamatuvar bir hastalıktır. Hapşırık, burun kaşıntısı, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı iki veya daha fazla ardışık günlerde, sıklıkla bir saatten fazla sürer. Birçok hasta boğaz, kulak ve damak kaşıntısı da tarifler. Duyarlı olunan alerjene maruziyetle şikayetlerin tetiklenmesi tipiktir. Buna paralel olarak polen alerjisi olan hastaların bulguları özellikle güneşli ve rüzgârlı havalarda artar. Şikâyetler belli aylarda olabildiği gibi yıl boyu da sürebilir. Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve ışığa duyarlılık daha çok polen allerjik hastalarda tabloya eşlik eder. Burun akıntısının yerini zamanla burun tıkanıklığı alabilir.

Yorgunluk, halsizlik, uykuya eğilim allerjik inflamasyonun sistemik şikâyetleri olabileceği gibi, burun tıkanıklığı nedeniyle ortaya çıkan horlamanın uyku kalitesini bozmasıyla da ilgili olabilir.

Uyku kalitesinin bozulması ve burun semptomları konsantrasyon bozukluğuna neden olarak iş ve okul

performansını olumsuz yönde etkiler. Polen allerjiklerde daha sık olmak üzere nadiren şiddetli kaşınma gibi cilt bulguları da görülebilir.

Allerjik rinit, okul ve iş performansında ve üretkenliğinde azalmaya yol açar.

Allerjik rinit oluşturan etkenler nelerdir?

Yıl boyu süren rinit sıklıkla ev tozu ve depo akarları, mantarlar, hayvan tüyleri, hamam böceği,

küfler gibi yıl boyu karşılaşılan ev içi allerjenlerle oluşur. Astımla birlikteliği daha fazladır.

Mevsimsel allerjik rinit ise polenler veya mantarlar gibi ev dışı allerjenlerle ilişkilidir.

Ayrıca, birçok hasta birden fazla allerjene duyarlıdır ve hastalar yıl boyu allerjenlerle temas edebilirler.

 Allerjik Rinit nasıl tedavi edilir?

 Allerjik mesleki rinite neden olan ajana maruziyetin tam olarak kesilmesi, önerilen en güvenli ve

etkin tedavidir. Eğer hastalığa neden olan maruziyetin ortadan kaldırılması, önemli sosyoekonomik sorunlara yol açıyorsa farmakolojik tedavi alternatif bir yaklaşım olarak düşünülebilir.

Uygun tedavilerle allerjik rinitli hastaların hayat, uyku, iş ve okul yaşamlarında önemli iyileşmeler sağlanabileceği ve hastalığın ekonomik ve sosyal yükünün azaltılabileceği unutulmamalıdır.

Ref: Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği Allerjik Rinit Tanı ve Tedavi Rehberi 2012, sayfa giriş, 3,6,8,43,44

TR/RES/1712/0124a