Spesifik Ürünler İş Birimi

Takeda_Syonan21

Takeda Türkiye’nin Spesifik Ürünler İş Birimi, karşılanmamış ihtiyaçların oldukça yüksek olduğu, kısıtlı tedavi imkanları olan terapötik alanlara odaklanmaktadır. Spesifik Ürünler İş Birimi, kuruluş yılı olan 2016 yılından beri, onkoloji, hematoloji ve gastroenteroloji gibi önemli alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

“Kanseri Yenmeye Kararlıyız” vizyonu ile birlikte Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Takeda Onkoloji İş Birimi, portföyünde hastaların hayatlarına değer katan çok önemli ürünler bulundurmaktadır. 25 yıldan fazla bir süredir kanser alanında Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Takeda bu amaçla 2008 yılında Millennium firmasını şirket bünyesine katmıştır.

Dünyada Takeda, hem Ar & Ge çalışmaları, hem de imzaladığı stratejik işbirliği kararları ile onkoloji alanında yeni ürünlerle güçlenmeye devam etmektedir. Takeda Türkiye ve Spesifik Ürünler İş Birimi ise Türk hekimlerine ve hastalarına dünya ile aynı anda yenilikçi çözümler sunma hedefiyle, her geçen yıl portföyüne yeni ürünler ekleyerek ülkemizdeki kanser hastalarına daha sağlıklı ve daha parlak bir gelecek sunmak için çalışmaktadır. Takeda Türkiye ve Spesifik Ürünler İş Birimi, 2016 yılından bugüne kadar, hematoloji alanında bazı lenfomalar ve multipl miyelom tedavisinde; onkoloji alanında osteosarkom tedavisinde ve gastroenteroloji alanında inflamatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan dört tedavi seçeneğini, Türkiye’deki hastaların erişimine sunmaktadır. Ayrıca önümüzdeki dönemde solid tümörlere yönelik portföyündeki yenilikçi ilaçlarını, ihtiyacı olan hastalara ulaştırmayı hedeflemektedir.

 Takeda Türkiye ve Spesifik Ürünler İş Birimi, ilaç endüstrisinde bir ilk olarak, tüm ürünlerinde hasta yolculuğunu çalışma prensibinin temeline koyarak, bu yolculukta hasta ile ilgili detayların, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlayarak efektif ve doğru iş planları ve projeler ile Türkiye’deki hasta ve hekimlere destek olmayı hedeflemektedir. Bunun yanısıra, erken erişim programları ile ruhsat öncesi dönemde de, ihtiyaç duyan hastalara yenilikçi tedavilerini ulaştırarak hasta odaklı yaklaşımını sürdürmektedir.

 Kuruluşumuzdan bugüne kadar, Takeda’nın kültüründe var olan girişimci ruh, adanmışlık ve tutkuyu bir arada tutarak; hastaların ve sağlık kurumlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi ilke edindik. Spesifik Ürünler İş Birimi’nde bu ilke doğrultusunda sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin temeli, hastaların doğru tedaviye, doğru zamanda, doğru şekilde ulaştırılması ve tüm paydaşlarımız için bu anlamda hızlı ve efektif çözümler üretilmesinden oluşmaktadır.

Vizyonumuz

 Takeda Türkiye’nin Spesifik Ürünler İş Birimi, 2016 yılında bu yola çıkarken temel olarak aşağıdaki hedefler doğrultusunda vizyonunu oluşturmuştur:

 Alanında en iyi iş birimi olarak, hastalığın toplumdaki yükünü ve gerçeklik noktalarını görerek, doğru hastaya, doğru zamanda, doğru tedaviyi ulaştırmaktır.

 Takeda Türkiye’de Spesifik Ürünler İş Birimi altında faaliyet gösteren Onkoloji-Hematoloji Grubu olarak, kanseri yenmeye; Gastroenteroloji Grubu olarak da gastroenterolojide değişimi başlatmaya kararlıyız.

500534788
Takeda_Image_Bank_2580