Företagsfakta

Takeda är ett patientfokuserat, innovationsdrivet globalt läkemedelsföretag som bygger på en enastående 235 år lång historia och som har som målsättning att skapa bättre hälsa och en ljusare framtid för människor världen över. 

Generell information

Företagets namn
Takeda Pharmaceutical Company Limited

company-facts-2

Huvudkontor i Tokyo
12-10, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokio
103-8668

TEL: +81 3 3278-2111
FAX: +81 3 3278-2000

company-facts-3

Huvudkontor
1-1. Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka
540-8645

TEL: +81 6 6204-2111
FAX: +81 6 6204-2880

Grundades
12 juni 1781

Inkorporerades
29 januari 1925

Representativ direktör
Ordförande & VD: Christophe Weber

Ingående kapital
¥65,2 miljarder *Fram till 31 mars 2016

Antal anställda
6 638 (moderbolag), 29 900 (konsoliderade bolag) *Fram till 31 mars 2017

Antal aktieägare
287 020 *Fram till 31 mars 2017

Verksamhetens omfång
Forskning & utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring samt import/export av läkemedel osv.

Platser för forskning och utveckling
Tokyo, Osaka, Shonan, Hikari (Japan), Palo Alto, San Diego, Deerfield, Boston, Bozeman, Madison, Fort Collins (USA), Rio de Janeiro (Brasilien), Cambridge, London (Storbritannien), Singen (Tyskland), Zurich (Schweiz), Guangzhou, Shanghai (Kina), Singapore.

Platser för produktion
Japan (Osaka, Hikari), Italien, Irland, Tyskland, Österrike, Danmark, Belgien; Norge, Polen, Ryssland, Kina, Indonesien, Mexiko, Brasilien, Argentina, Colombia, Estland, Indien.

Dotterbolag och koncernbolag
Takeda-gruppen består av 151 företag, inklusive moderbolaget som skickar dessa sammanslagna ekonomiska redovisningar, 135 konsoliderade dotterbolag och 15 koncernbolag beräknade med equity-metoden *Fram till 31 mars 2016.