Aktivera tillgänglighet Aktivera tillgänglighet
dict

Real world evidence (RWE)

Real world evidence (RWE) inom det medicinska området omfattar olika typer av data (så kallad real world data) som samlas in från verkliga situationer i vardagen på exempelvis sjukhus, kliniker eller i hemmamiljö. Denna typ av data kompletterar den data som samlas in i samband randomiserade, kontrollerade kliniska studie (RCT:s), exempelvis under ett läkemedels utvecklingsfas.

RWE ger möjligheten att utvärdera hur patienter svarar på olika behandlingar i verkligheten utanför den kliniska studiens ramverk, vilket i sin tur ger sjukvården större möjligheter att utveckla och individanpassa sin vård utifrån de faktiska förhållandena. Att ta fram RWE kring läkemedelsbehandlingar är därför en mycket viktig del i Takedas arbete med läkemedel, och vi har länge arbetat för att RWE ska komplettera utvärderingen av läkemedel. Något som på sikt kan förbättra patienters tillgång till rätt behandlingar.

I vår nordiska organisation har vi ett antal anställda som arbetar med utvecklingen inom RWE-området. De tillhör ett team som kallas Center of Excellence Evidence Generation, som stöttar våra nordiska bolag med aktiviteter gällande RWE. I arbetet samarbetar Takeda med ansvariga för nationella vårdkvalitetsregister, sjukhus, och forskningsenheter runt om i Norden. Teamet har erfarenhet och kunskap inom allt från klinisk forskning och medical affairs till epidemiologi och observationsforskning. De arbetar bland annat med att:

  1. I samarbete med de nordiska länderna göra behovsanalyser och skapa strategier för insamling av data.

  2. Genomföra RWE-studier och analysera resultat.

  3. Identifiera, utveckla och genomföra RWE-studier baserat på globala behov inom Takeda.

Vårt arbete inom RWE i Norden och den data vi analyserar, är mycket viktig för att kunna utvärdera olika typer av läkemedelsbehandlingar framöver. Vårt mål är givetvis att utveckla arbetet ytterligare och se till att RWE blir ett mer utpräglat komplement vid bedömningen av läkemedelsbehandlingar i framtiden.