Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Löser eHälsa framtida generationers krav på sjukvård?

Takeda i Almedalen 2017

Med fokus på dagens unga - hur ser värdebaserad vård ut ur ett patientperspektiv? Vården måste organiseras med patienten i fokus och vad som är bäst för dig som patient och att det finns ett flöde som följer dig som patient. Organisatoriska gränser ska inte stå i vägen för patientens vård. Människor vill äga sin process även i förhållande till offentlig sektor. Man vill agera när som helst, vilken tid på dygnet och på sitt sätt. Men är då utvecklingen av sjukvården tillräcklig - för oss och för nästa generation, för att tillgodose patienternas önskemål och utan att ge avkall på viktiga värden? Möjligheter och utmaningar med en föränderlig och modern sjukvård diskuterades, och om vi är på rätt väg, behöver byta riktning och mäter rätt saker togs också upp under seminariet.

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholm läns landsting

Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, Sveriges Kommuner och landsting
Panos Tufexis, patient och representant för Unga Magar
Niklas Sundler, business director, Telia Healthcare
Tobias Nilsson, ledningsstrateg, Västra Götalandsregionen