Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Inspelningar av Takeda-seminarierna 2023 finns tillgängliga

7 juli 2023

Årets Almedalen är till ända, och medan vi fortfarande håller på att smälta de många stimulerande samtalen är vi glada att kunna meddela att inspelningarna från våra två seminarier nu finns tillgängliga:

28 juni 2023

Kan läkemedelkostnader för sällsynta hälsotillstånd ses som en samhällsinvestering?

Seminarium/föreläsning

Vad krävs för att Sverige ska bibehålla sin goda tradition av läkemedelsinnovation, goda hälsoutfall och en högpresterande sjukvård? Hur ser vi till att innovation når patienterna?

https://vimeo.com/840778935/b60bf0a945?share=copy


29 juni 2023

Nationella riktlinjer för ADHD - vägen till jämlik vård?

Seminarium/föreläsning

Att leva med ADHD kan innebära stora konsekvenser både på ett personligt plan och för samhället. Tillgång till vård varierar mycket mellan regioner, kön och åldrar.

https://vimeo.com/840819828/67658557a9?share=copy