Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Ett friskare Östersjön utan läkemedel - hur vi alla kan bidra till en bättre hållbarhet i vår närmiljö

Almedalen 2017 Läkemedel är en viktig del av vår välfärd, men hur går läkemedel ihop med miljöfrågan? Hur kan vi alla bidra till en bättre hållbarhet i vår närmiljö? Hur kan små justeringar i olika led minska läkemedelspåverkan i närmiljön och ha positiv påverkan på Östersjön ur ett hållbarhetsperspektiv? På Takedas miljöseminarium får vi följa läkemedel, ur ett miljöperspektiv, hela vägen från tillverkning och användning via reningsverken tillbaka till naturen.
Titta på videoklipp från Almedalen 2017

Tove Ahlström, hålbarhetschef Apotea

 

Lena Callermo, chef Samhällsavdelningen, Naturvårdsverket

 

Klas Gustafsson

 

Emma Undeman

 

Bengt Mattson