Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Almedalen 2019: Innovation som möjliggörare för ökat värde inom sjukvården

Almedalen 2019


Takeda har varit aktiva i Almedalen sedan 2007. Under denna tid har Takeda fokuserat på att skapa plattformar för diskussion och delning av idéer. Under åren har flera hundra talare delat sina åsikter med mer än tusen deltagare.

Varje år sammanfattar vi presentationerna och diskussionerna i vår egen Almedalen-rapport - inte bara för att dokumentera händelserna och sprida medvetenhet, utan också för att göra ett personligt åtagande kring uppföljning. Under de femtio veckor som passerar mellan varje Almedalen fortsätter vi dialogen och bygger på de idéer som delas av våra deltagare.

Vi är övertygade om att de viktigaste utmaningarna för vårt framtida hälsovårdssystem bara kan lösas genom breda tvärsektoriella partnerskap. Partnerskapen förlitar sig på tillförlitlig dialog. Vid Almedalen 2019 har viktiga dialoger startats. Läs mer här (PDF).