Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Potrebno je više od  lekova da bi se ojačali globalni sistemi zdravstvene zaštite

 

U vezi sa Takedinom AtM strategijom

Procena je da jedna od tri osobe u zemljama u razvoju ne može redovno da dobija osnovne lekove. Čak i u zemljama koje se smatraju razvijenim, pacijentima koji moraju da plate za medicinski tretman iz svog džepa je teško da dođu do zdravstvene nege i lekova koji su im potrebni ili ne mogu da ih priušte. Geografske prepreke onemogućavaju osobe koje žive u zabačenim krajevima, infrastruktura zdravstvene nege ispod standarda ograničava pouzdano dijagnostikovanje, a precizno medicinsko znanje je ograničeno na mali broj specijalista. Ove barijere otežavaju lečenje osoba kojima je to istinski potrebno.

Iako stalno dolazi do napretka u poboljšanju nege, kliničkim inovacijama i isporuci lekova, pristup ovom napretku i dalje predstavlja stalni izazov za zdravlje mnogih ljudi širom sveta.

Dostupnost lekova

Kao deo globalne zajednice, Takeda je preusmerila svoja nastojanja i pristup inicijativi Dostupnost lekova (Access to Medicines, AtM). Već godinama ova kompanija pruža proizvode, finansiranje i pristup na osnovu regionalnih potreba. Nova AtM strategija izgrađena je na tome kao  tako što se fokusira na geografske i terapijske oblasti u kojima su potrebe najviše nezadovoljene.   

Takedina AtM strategija radi poboljšanja ove trenutne situacije.

Takedina AtM strategija se rukovodi korporativnom filozofijom usmerenom na pacijenta i nasleđem pomaganja ljudima u nevolji. Od 38 miliona ljudi koji umru od neprenosivih bolesti svake godine, tri četvrtine - ili 28 miliona - smrtnih ishoda se dogodi u zemljama sa niskim ili srednjim prihodima.

Centar izvrsnosti u Africi

AtM programi odražavaju raznovrsnost potreba zdravstvene nege - od strategije određivanja cena i pomoći koja se pruža da bi se poboljšao standard života do razvoja vakcina i dijagnostičkih sposobnosti. U Potsaharskoj Africi (Sub-Saharan Africa, SSA), Takeda je pokrenula neprofitni pristup dostupnosti gde će centar izvrsnosti (Center of Excellence, CoE) pružiti održivost za dijagnozu i lečenje onkoloških/hematoloških oboljenja. Ovaj CoE, koji se nalazi u Keniji, takođe će sarađivati sa lokalnim partnerima kako bi odabrani lekovi za primarnu negu u širem obimu bili dostupni u čitavom regionu.

Globalni programi pomoći pacijentima

Kamen temeljac Takedine AtM strategije predstavlja Program asistencije pacijentu (PAP), koji daje finansijsku podršku pacijentima koji ne mogu da plate za lekove koji su im potrebni. Sprovođenje mnogih od tih PAP-ova će biti u vidu prilagođene cene na tržištima u nastanku gde pacijenti obično plaćaju „iz svog džepa“ za zdravstvenu negu usled nepostojanja nadoknade. Cilj je da svaki pacijent sa dijagnozom kome se prepiše Takedin lek za onkološko ili gastrointestinalno oboljenje može da bude lečen na osnovu principa „plati koliko možeš“. Takeda je već pokrenula PAP na Tajlandu i ima za cilj da se do kraja godine proširi na još deset zemalja širom Jugoistočne Azije, Latinske Amerike i Bliskog istoka.       

Još jedan stub Takedine AtM strategije

Još jedan stub Takedine AtM strategije jeste program korporativne odgovornosti prema društvu putem koga kompanija daje priloge populacijama i oblastima u kojima se razvija sistem zdravstvene nege i koje su neproporcionalno ugrožene. Ovi programi su deo strategije „Više od lekova“ koji su osmišljeni da sprečavaju oboljenja i stvaraju lokalne kapacitete u zemljama čiji je sistem zdravstvene nege u razvoju, poput Brazila, Ukrajine i Filipina. U Brazilu će, na primer, ova aktivnost podrazumevati stvaranje mreže centara za primanje infuzije u malim gradovima širom zemlje.

Takeda se posvećuje pružanju pomoći kako bi se unapredilo zdravstveno stanje pacijenata uz pristup saradnje i platne sposobnosti koji okuplja ključne zainteresovane strane kako bi se naši najnoviji, inovativni lekovi našli kod pacijenata kojima su potrebni. Izložili smo sveobuhvatne programe pomoći pacijentima na nekoliko tržišta u nastanku. Naša želja je da podobni pacijenti kojima su prepisani Takedini lekovi koji mogu da im spasu život mogu da do njih i dođu.

- Giles Platford, Predsednik, Jedinica za tržišta u nastanku -