Omogoči dostopnostOmogoči dostopnost

Zdravljenje bolečine

Bolečina je neprijeten občutek in se pojavi, kadar mehanske, toplotne, kemične ali električne stimulacije presegajo tako imenovano mejo bolečine (prag bolečine). Opozarja na poškodbe, napačno delovanje ali preobremenitev človeškega telesa. Hkrati pa je tudi najpogostejši znak, zaradi katerega bolniki poiščejo zdravniško pomoč. Pomembno merilo za ocenjevanje bolečine je čas njenega trajanja. Po trajanju razlikujemo akutne in kronične bolečine.

Čas trajanja akutne bolečine je omejen (ure ali dnevi). Ko je vzrok odpravljen, bolečina kmalu izzveni. Akutna bolečina ima tipično opozorilno in zaščitno funkcijo, je jasno definirana in jo je mogoče dobro zdraviti.

Nasprotno se kronična bolečina pojavlja kot dolgotrajna bolečina (npr. bolečine hrbta ali bolečine zaradi nastanka raka), ki traja dlje od 3–6 mesecev. Kronična bolečina močno omejuje telesno in duševno počutje, prizadeti posamezniki se pogosto izogibajo socialnim stikom. Bolečina je vedno veliko breme, zato jo zdravimo predvsem tako, da jo stalno blažimo.