Omogoči dostopnostOmogoči dostopnost

Področja zdravljenja

Najbolj opazen način, na katerega družba Takeda izboljšuje življenje ljudi, je z raziskovanjem, razvojem in dajanjem na trg novih in boljših zdravil, s katerimi prispeva k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva.

Pomembni pa so tudi različni načini, s katerimi izvajalcem zdravstvenih storitev zagotavljamo primerna zdravila za primerne bolnike. Ker smo želeli doseči, da bo naše delovanje bolje prilagojeno stalno razvijajočim se zahtevam vodilnih izvajalcev zdravstvenih storitev, smo preoblikovali naš celotni poslovni model. Tako smo postali še bolj prilagodljivi, ustvarjalni in odzivni, kar nam omogoča, da kliničnim zdravnikom in njihovim bolnikom pomagamo na veliko različnih načinov. Z našimi viri ter strokovnim znanjem in izkušnjami lahko zagotavljamo pravočasno, učinkovito in strokovno podporo v okviru partnerstev.

Uspeh pobud, ki se kot odziv na posamezne lokalne potrebe razvijejo v tesnem sodelovanju z zdravstvenimi delavci, je mogoče izmeriti skozi čas, in sicer v smislu boljših rezultatov zdravljenja, tako v primarni kot sekundarni zdravstveni dejavnosti. Pomoč zagotavljamo v različnih oblikah, od podpiranja praks splošnih zdravnikov in sodelovanja z združenji bolnikov pa do specialističnega usposabljanja medicinskih sester, pobud skupnosti in kulturno specifičnih izobraževalnih programov za ranljive populacije bolnikov.

Kot dobro informirani strokovni partnerji, ki si prizadevajo za skupni cilj, pri svojem delu uporabljamo odprt, sodelovalen in v bolnike usmerjen pristop. Zaradi izredno pozitivnega odziva naših partnerjev iz javnih zdravstvenih služb smo še bolj prepričani, da tak način dela spodbuja učinkovite inovacije in omogoča vzajemno produktiven način za doseganje bolj zdrave družbe.