Omogoči dostopnostOmogoči dostopnost

Naša zavezanost bolnikom

Prenašanje znanosti v odkrivanje in zagotavljanje zdravil in cepiv, ki spreminjajo življenja, za bolnike in skupnosti z omejenimi možnostmi ali brez njih ima osrednjo vlogo pri našem namenu. Svoja zdravila v razvoju zagotavljamo s pomočjo strokovnih zmogljivosti za raziskave in razvoj v naših laboratorijih ter z obsežnimi zunanjimi partnerstvi za raziskave in razvoj, sodelovanjem z združenji bolnikov, obravnavanjem pravičnosti v zdravju ter izkoriščanjem podatkovnih, digitalnih in tehnoloških zmogljivosti. Pospešujemo dostop do inovativne zdravstvene oskrbe, da bi bila ta zagotovljena čim več ljudem po vsem svetu.

Več o tem v angleščini

Glavni cilji

Odgovorno prenašanje znanosti v visokoinovativna zdravila in cepiva, ki spreminjajo življenja

Osredotočamo se na največje neizpolnjene potrebe, tako na področju redkih bolezni in tudi pri drugih, bolj razširjenih bolezenskih stanjih, da bi bolnikom čim hitreje zagotovili visokokakovostna zdravila in cepiva.

Merljive prednostne naloge

Prednostna naloga 1

Zagotoviti ljudem zdravila in cepiva, ki spreminjajo življenja, s spodbujanjem najboljše znanosti, ustvarjene z našimi močnimi notranjimi raziskovalnimi in razvojnimi zmogljivostmi, ki jih dopolnjuje naša obsežna partnerska mreža.

Prednostna naloga 2

Vključevati pristop, ki je osredotočen na bolnike in temelji na znanosti, od odkrivanja do komercializacije, za zagotovitev hitrega globalnega dostopa do vseh zdravil in cepiv, ki spreminjajo življenja.

Prednostna naloga 3

Ljudem zagotavljati visokokakovostno, neprekinjeno dobavo in dostavo naših zdravil in cepiv z izkoriščanjem inovacij.

Pospešitev dostopa za izboljšanje življenj po vsem svetu.

Sodelujemo z različnimi deležniki, da bi podprli trajnost sistemov zdravstvenega varstva.

Merljive prednostne naloge

Prednostna naloga 1

Zagotavljati pravočasen, širok in trajen dostop do naših inovativnih zdravil po vsem svetu.

Prednostna naloga 2

Zagotavljati trajen dostop do naših inovativnih zdravil za bolnike z diagnozo resnih bolezni v skupnostih, ki niso dovolj oskrbovane, zlasti tam, kjer ni drugih medicinskih možnosti.

Prednostna naloga 3

Izboljšati izide pri bolnikih in ustvariti družbeno vrednost s partnerstvi.