Zoznam produktov

Názov produktu Písomná informácia pre používateľov lieku Forma výdaja  Rx / OTC
Adcetris ▼ 50 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu PIL Rx
Alofisel 5 miliónov buniek/ ml  injekčná suspenzia PIL Rx

Calcichew-D3 Citron        
1000 mg/800 IU

PIL Rx
Calcichew-D3 Citron
        500 mg/400 IU
PIL Rx
CONTROLOC 20 mg gastrorezistentné tablety PIL Rx
CONTROLOC 40 mg PIL Rx
CONTROLOC i.v. PIL Rx
CONTROLOC Control PIL OTC
DOBICA PIL Rx
EBRANTIL 30 PIL Rx
EBRANTIL 60 PIL Rx
EBRANTIL i.v. 25 PIL Rx
EBRANTIL i.v. 50 PIL Rx
ENTYVIO 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu PIL Rx
FAKTU čapíky PIL OTC
FAKTU masť PIL OTC
FLAVOBION PIL Rx
HYPNOGEN PIL Rx
Incresync ▼ 25 mg/30 mg filmom obalené tablety PIL Rx
MEPACT 4 mg prášok na infúznu suspenziu PIL Rx
PAMBA sol inj (injekcie) PIL Rx
PAMBA tableta  PIL  Rx
TachoSil matrica s tkanivovým lepidlom PIL Rx
TachoSil matrica s tkanivovým lepidlom PIL Rx
TachoSil matrica s tkanivovým lepidlom PIL Rx
TachoSil matrica s tkanivovým lepidlom PIL Rx
Trental 400 PIL Rx
Ubretid 5 mg PIL Rx

Vipdomet ▼12,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety

PIL Rx
Vipdomet ▼12,5 mg/850 mg filmom obalené tablety PIL Rx
Vipidia ▼ 12,5 mg filmom obalené tablety PIL Rx
Vipidia ▼ 25 mg filmom obalené tablety PIL Rx
Xefo 4 mg filmom obalené tablety PIL Rx
Xefo 4 mg/ml PIL Rx
Xefo 8 mg filmom obalené tablety PIL Rx
Xefo Rapid PIL Rx