Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Liečba bolesti

Bolesť je nepríjemné zmyslové vnímanie a vzniká, keď mechanický, tepelný, chemický alebo elektrický podnet prekročí takzvaný prah bolesti. Upozorňuje na zranenia, prípadne preťaženie ľudského tela. Súčasne je tiež najčastejším príznakom, prečo pacienti vyhľadajú lekársku pomoc. Dôležitým kritériom posúdenia bolesti je čas trvania bolesti. Podľa dľžky trvania bolesti rozlišujeme akútnu a chronickú bolesť.

Akútna bolesť trvá obmedzený čas (hodiny až dni) a rýchlo zmizne po odstránení spúšťacieho poškodenia, má jasnú varovnú a ochrannú funkciu, je jasne lokalizovaná a liečiteľná.

Na rozdiel od nej sa chronická bolesť vyskytuje vo forme kontinuálnej bolesti (napr. bolesť chrbta alebo nádorová bolesť) a trvá nepretržite viac ako 3 až 6 mesiacov. Chronická bolesť obmedzuje fyzickú a duševnú pohodu, pacienti sa čoraz viac vyhýbajú stretnutiam a spoločnosti. Bolesť vždy predstavuje veľkú záťaž, takže cieľom liečby je zmiernenie bolesti.