Activare accesibilitate Activare accesibilitate

NOTĂ DE INFORMARE PENTRU PAGINA DE WEB A COMPANIEI TAKEDA

Această Notă de informare se aplică pentru pagina web https://www.takeda.com/ro-ro

Takeda Pharmaceuticals S.R.L. ('Takeda') fiind determinată să protejeze confidențialitatea dumneavoastră, va depune toate eforturile să vă protejeze datele personale în conformitate cu Nota de confidențialitate (“Nota”), care se aplică colectării și prelucrării datelor personale ale celor care accesează această pagină web.

Date cu caracter personal colectate de Takeda și sursa acestoraTakeda poate colecta automat următoarele informații prin intermediul acestui website:

 

 • informații tehnice, inclusiv adresa IP (protocol de internet) utilizată pentru a conecta computerul dumneavoastră la internet, informațiile cu care vă conectați (login), tipul și versiunea browser-ului utilizat, fusul orar, tipul și versiunea facilităților asociate browser-ului folosit (plug-in), sistemul și platforma de operare;

 • informații despre vizita dumneavoastră pe platforma web, inclusiv adresa completă unde pot fi identificate documentele pe internet (URL) către, prin și de la această pagină web (inclusiv data și ora), timpul de răspuns din partea paginii web, erorile de încărcare, durata vizitelor către anumite secțiuni, informații privind interacțiunile cu pagina web (cum sunt derularea paginii, click-uri, mișcarea cursorului și generarea imaginilor sau hyper-link-urilor), precum și accesarea link-urilor de navigare în afara acestei pagini.

Takeda poate obține prin intermediul acestei pagini web date cu caracter personal despre dumneavoastră, cum sunt numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și informații profesionale numai dacă le trimiteți în mod voluntar către noi. Colectând informații personale despre dumneavoastră, Takeda vă va informa dacă informația solicitată este obligatorie sau voluntară. Dacă alegeți să nu ne furnizați anumite informații, este posibil să existe un impact asupra modului în care dumneavoastră utilizați anumite resurse și ar putea fi imposibil pentru Takeda să vă ofere anumite servicii.

De asemenea, Takeda poate colabora cu terțe părți (inclusiv, de exemplu, parteneri de afaceri, sub-contractori pentru servicii tehnice, rețele de publicitate, furnizori care realizează analiza datelor și furnizori de servicii de căutare de informații) și poate primi de la aceștia informații despre dumneavoastră.

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Takeda va prelucra datele dumneavoastră personale pentru îndeplinirea obiectivelor justificate de afaceri sau dacă este necesar pentru respectarea unor obligații legale.

Cum utilizează Takeda datele dumneavoastră personaleTakeda va utiliza datele dumneavoastră personale colectate prin intermediul acestei pagini web numai pentru următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea serviciilor noastre

 • îmbunătățirea conținutului paginii web

 • oferirea răspunsurilor la solicitările, întrebările și reclamațiile dumneavoastră

 • pentru scopurile companiei, precum oferirea răspunsurilor la solicitările de informație medicală, reclamațiile despre produse sau colectarea datelor referitoare la reacțiile adverse

 • pentru menținerea legăturii cu dumneavoastră, dacă sunteți unul dintre clienții noștri, furnizor de servicii sau partener de afaceri

 • pentru a avea în vedere cererea dumneavoastră de angajare.

 

Cui dezvăluie Takeda datele dumneavoastră personale

Takeda poate dezvălui datele dumneavoastră personale altor afiliați Takeda, dacă este necesar pentru a răspunde unui scop justificat de afaceri sau pentru a respecta cerințe legale corespunzătoare. De asemenea, Takeda poate dezvălui datele dumneavoastră personale anumitor terțe părți selectate, inclusiv:

 • parteneri de afaceri, furnizori și sub-contractori care oferă servicii companiei Takeda sau în numele companiei Takeda;

  și

 • furnizorilor de servicii de analiză a datelor și a furnizorilor de motoare de căutare care colaborează cu Takeda pentru îmbunătățirea și optimizarea acestui website.

 • în eventualitatea în care Takeda vinde sau cumpără orice tip de afaceri sau bunuri, poate dezvălui datele dumneavoastră personale vânzătorului sau cumpărătorului potențial al unor astfel de afaceri sau bunuri;

 • dacă Takeda sau o parte semnificativă a bunurilor sale sunt achiziționate de o terță parte, caz în care datele dumneavoastră personale deținute de aceasta ar putea fi unul dintre bunurile transferate; sau

 • dacă Takeda este obligată să dezvăluie sau să comunice datele dumneavoastră personale pentru a respecta toate obligațiile legale sau pentru a îndeplini sau aplica Termenii de utilizare sau alte contracte sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Takeda, ale clienților săi sau altor persoane. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopul protecției împotriva fraudei și a riscului de nerespectare a complianței, precum și schimbul de informații cu autoritățile de reglementare și din sistemul medical în scopul raportării reacțiilor adverse și al reclamațiilor privind calitatea produselor.

Dacă Takeda alocă prelucrarea datelor personale unui anumit sub-contractor, Takeda va verifica atent și va selecta fiecare sub-contractor și va aplica un nivel necesar și adecvat de supraveghere a unui astfel de sub-contractor pentru asigurarea controlului securității datelor încredințate.

Unele dintre companiile din grupul Takeda și/sau furnizori de servicii pot avea sediul în țări din afara Spațiului Economic European (“EEA”), unde este posibil ca legislația să nu asigure același nivel de protecție a datelor personale. Takeda se va asigura că toate condițiile de precauție sunt îndeplinite și se respectă complianța cu toate reglementările și legile în legătură cu astfel de transferuri.

Cum protejează Takeda datele dumneavoastră personale

Takeda va lua măsurile fizice, administrative și tehnice corespunzătoare, rezonabile pentru a proteja datele dumneavoastră personale de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau distrugere. Deși vom depune toate eforturile pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta că nu vor exista situații de pierdere, utilizare incorectă sau modificare, iar orice transmitere a datelor se va face pe riscul dumneavoastră. Este important să aveți în vedere că securitatea informațiilor transmise prin internet nu poate fi garantată.

 

Drepturile dumneavoastră

Persoanele din UE au anumite drepturi privind protecția datelor personale, care pot fi supuse unor limitări și/sau restricții. Aceste drepturi includ dreptul la: (i) solicitarea accesului la modificarea sau ștergerea datelor personale; (ii) obținerea restricției prelucrării sau obiectarea față de prelucrarea datelor dumneavoastră personale; și (iii) dreptul la portabilitatea datelor. Dacă doriți să vă exercitați unul din drepturile amintite, vă rugăm să utilizați informațiile de contact menționate mai jos. Persoanele din UE au, de asemenea, dreptul de a înainta o plângere despre prelucrarea datelor personale către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Aveți dreptul să solicitați Takeda să nu prelucreze datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing. În general, Takeda vă va informa (înainte de colectarea datelor dumneavoastră) dacă intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în astfel de scopuri sau dacă intenționează să dezvăluie informațiile dumneavoastră unor terțe părți pentru astfel de scopuri. Vă puteți exercita dreptul de a împiedica o astfel de prelucrare a datelor informând Takeda la orice moment că nu doriți să primiți astfel de comunicări pentru activități de marketing. Dacă doriți să vă exercitați acest drept, vă rugăm să utilizați opțiunea “dezabonare” din comunicările relevante sau să ne contactați așa cum este detaliat în secțiunea “Cum ne puteți contacta”.

Cât timp reține Takeda datele dumneavoastră personale

Datele personale vor fi stocate numai cât este necesar pentru scopurile pentru care sunt colectate, conform legislației și reglementărilor locale și nevoilor justificate pentru desfășurarea afacerii.

Alte informații importante  Pagina noastră web include link-uri către alte pagini web, ale unor terțe părți. Politica de confidențialitate descrisă aici nu se aplică acelor pagini web. Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat informațiile legale și de confidențialitate ale oricărei pagini web pe care o accesați.

Serviciul de analiză a datelor de la Google (Google Analytics) Takeda utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a datelor web care ajută deținătorii de pagini web să înțeleagă modul în care utilizatorii interacționează cu website-ul lor. Clienții Google Analytics pot vizualiza diferite tipuri de rapoarte despre modul în care vizitatorii interacționează cu website-ul lor, astfel încât îl pot îmbunătăți. Google Analytics colectează informații în mod anonimizat. Acest serviciu raportează tendințele de utilizare a website-ului fără să identifice fiecare vizitator individual.

Tehnologii de urmărire (Google Analytics Cookies) Ca multe alte servicii, Google Analytics folosește cookie-uri plasate pe domeniul principal pentru a urmări interacțiunile vizitatorilor. Acestea sunt utilizate pentru a stoca informații, cum ar fi ora la care a fost accesat website-ul, dacă utilizatorul a accesat anterior pagina web anterior și care este pagina web care l-a trimis pe utilizator pe acest website. Platformele de navigare (bowser) nu comunică cookie-urile principale între domeniile de internet.

Utilizarea adresei IP Fiecare computer și dispozitiv conectat la internet primește un număr unic cunoscut ca adresa protocolului de internet (IP). Având în vedere că aceste numere sunt de obicei alocate în blocuri corespunzătoare pentru fiecare țară, o adresă IP poate fi deseori utilizată pentru a identifica țara, statul și orașul din care un anumit computer se conectează la internet. Google Analytics colectează adresele IP ale vizitatorilor acestui website pentru a oferi proprietarilor paginii de internet o imagine a provenienței geografice a vizitatorilor lor. Această metodă este cunoscută ca geolocație IP.

Google Analytics nu raportează clienților săi informații despre adresele IP actuale. În plus, prin utilizarea unei metode cunoscute ca mascare IP, proprietarii paginilor web care folosesc Google Analytics au opțiunea de a comunica către Google Analytics pentru geolocație doar o parte din adresa IP și nu adresa IP completă. Chiar dacă este utilizat sau nu Google Analytics, proprietarii paginilor web au acces la adresele IP ale celor care le accesează paginile web.

Date personale Datele personale reprezintă informațiile care vă identifică pe dumneavoastră în mod personal, cum sunt numele, adresa de e-mail sau informațiile de facturare sau alte date care pot fi asociate în mod justificat cu aceste informații. Termenii și condițiile de la Google Analytics, pe care trebuie să le respecte toți clienții săi, interzic urmărirea sau colectarea acestor informații prin intermediul Google Analytics sau asocierea datelor personale cu informații de analiză a datelor web.

Utilizarea analizei datelor de către GoogleDeținătorii paginilor web care utilizează serviciul Google Analytics controlează datele care pot fi utilizate de Google. Aceștia pot decide dacă doresc ca Google să utilizeze sau nu aceste date folosind opțiunile de acces al datelor (Google Analytics Data Sharing Options). Atunci când este permis prin aceste opțiuni, datele sunt utilizate pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Google. Deținătorii paginilor web pot modifica oricând aceste opțiuni.

Posibilitatea de a alege din browser ca datele să nu fie colectate Pentru a oferi vizitatorilor care accesează pagina web mai multe opțiuni privind modul de colectare a datelor prin Google Analytics, Google a dezvoltat o metodă suplimentară prin care există posibilitatea de a alege ca datele să nu fie trimise către Google Analytics de la scrierea adresei paginii web în browser (Google Analytics Opt-out Browser Add-on). Acest serviciu suplimentar comunică cu Google Analytics prin JavaScript (ga.je) pentru ca informațiile despre vizita pe pagina web să nu fie trimise către Google Analytics. Serviciul suplimentar de la Google nu împiedică trimiterea datelor către pagina web în sine sau către alte servicii de analiză a informațiilor colectate de pe paginile de internet.

Aflați aici mai multe informații despre Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Cum ne puteți contacta

Ne puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, pentru a adresa întrebări sau pentru a trimite o plângere referitoare la prelucrarea de către Takeda a datelor dumneavoastră personale. Takeda va lua măsurile corespunzătoare pentru a adresa solicitările, cererile și plângerile. Takeda va răspunde unor astfel de solicitări în termen de treizeci (30) de zile lucrătoare.

Detalii de contact:

Adresa poștală: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zurich), Elveția. 

E-mail: dataprivacy@takeda.com

 

Informații importante

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal are responsabilitatea de a se asigura că legile privind confidențialitatea sunt respectate în România. Pentru mai multe informații referitoare la drepturile de confidențialitate sau dacă nu reușiți să rezolvați o problemă direct cu noi și doriți să depuneți o plângere, contactați: anspdcp@dataprotection.ro.

 

Această Notă de confidențialitate intră în vigoare la 25.05.2018.