Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Zobowiązanie Takeda w obszarze chorób rzadkich

Dążąc do realizacji naszej wizji zapewnienia wszystkim lepszego zdrowia i dobrej przyszłości, w każdym działaniu pragniemy uwzględniać paradygmat równości w zdrowiu.

Chcąc osiągnąć optymalne wyniki zdrowotne wśród osób cierpiących na choroby rzadkie, musimy zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy są najbardziej zagrożeni złym stanem zdrowia. Nasz cel to zidentyfikować i przełamać wszelkie bariery, na które napotykają oraz stworzyć rozwiązania urzeczywistniające ideę równości w zdrowiu. Jest to szczególnie ważne w przypadku chorób rzadkich, ponieważ osoby dotknięte chorobą rzadką i ich bliscy stawiają czoła wielu wyzwaniom.

Jednym z największych wyzwań osób żyjących z rzadką chorobą jest przedłużający się proces diagnostyczny 1,2,3. Postawienie prawidłowej diagnozy może okazać się niezwykle trudne, a dla wielu, wręcz niemożliwe 3,4 . Osoba żyjąca z rzadką chorobą i dodatkowo borykająca się z nierównościami zdrowotnymi może doświadczać jeszcze poważniejszych opóźnień w ustaleniu diagnozy i opiece 5.

Dlatego w Takeda wspieramy społeczność osób cierpiących na choroby rzadkie. Naszym celem jest zmniejszenie ilości problemów, z jakimi borykają się osoby cierpiące na rzadkie choroby, zwłaszcza ci chorzy, którzy spotykają się z nierównościami zdrowotnymi. Pragniemy, aby pewnego dnia wszyscy mogli uzyskać optymalną opiekę, zaczynając od dostępu do sprawnej i trafnej diagnozy.

___

[1] World Economic Forum. It takes far too long for a rare disease to be diagnosed. Here’s how that can change; Źródło: https://www.weforum.org/agenda/2020/02/it-takes-far-too-long-for-a-rare-disease-to-be-diagnosed-heres-how-that-can-change/#:~:text=The%20long%20road%20to%20diagnosis,as%20well%20as%20disease%20progression, dostęp: 02/2023

[2] James K. Stoller. The challenge of Rare Diseases. Chest Journal, 153(6):1390-14 (2018)

[3] Rare Diseases International. Diagnosis; Źródło: https://www.rarediseasesinternational.org/diagnosis/, dostęp: 02/2023

[4] Marwaha, S., Knowles, J.W. & Ashley, E.A. A guide for the diagnosis of rare and undiagnosed disease: beyond the exome. Genome Med 14, 23 (2022)

[5] Rare Diseases International. Health Equity and Access; Źródło: https://www.rarediseasesinternational.org/health-equity/, dostęp: 02/2023    

C-ANPROM/PL/CORP/0027 02/2023