Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Polityka prywatności Takeda

Ostatnia aktualizacja: luty 2021 r.

Takeda uznaje i szanuje prawa do prywatności osób fizycznych w odniesieniu do ich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności ("Informacja") wyjaśnia, jakiego rodzaju dane osobowe możemy gromadzić o Tobie i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące praktyk Takeda w zakresie ochrony prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, które Takeda zebrała na Twój temat, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji "Jak się z nami skontaktować" poniżej.

Zastosowanie i organizacje objęte niniejszą Informacją o ochronie prywatności

Takeda to grupa firm z działalnością globalną. Przedsiębiorstwo Takeda ("Takeda", "my", "nas", "nasz") obejmuje spółkę dominującą Takeda Pharmaceutical Company Limited i jej podmioty stowarzyszone. Aby uzyskać informacje kontaktowe związane z lokalnym oddziałem, zapoznaj się ze stroną internetową Takeda pod adresem  https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

Niniejsza Informacja dotyczy stron internetowych Takeda, a także innych usług i działań Takeda, które wyświetlają niniejszą Informację lub odnoszą się do niniejszej Informacji (łącznie "Usługi").

Każda osoba uzyskująca dostęp, przeglądająca lub w inny sposób korzystająca z Usług, ręcznie lub za pośrednictwem zautomatyzowanego urządzenia lub programu, będzie uważana za "Użytkownika".

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy

Takeda gromadzi dane osobowe, aby skutecznie działać i zapewnić Najlepsze wrażenia z naszych Usług.

Takeda może zbierać informacje bezpośrednio od Ciebie poprzez Twoje interakcje z nami, gdy rejestrujesz się w Usłudze, zawierasz z nami umowę, przesyłasz do nas aplikację oraz poprzez różne inne zobowiązania, które możemy mieć z Tobą. Możemy korzystać z technologii, które automatycznie zbierają informacje, gdy odwiedzasz nasze witryny, przeglądasz nasze reklamy lub korzystasz z naszych produktów lub usług.

Możemy również zbierać informacje o Tobie od stron trzecich, takich jak nasi sprzedawcy, dostawcy, kontrahenci i partnerzy biznesowi. Na przykład możemy wykorzystywać takie dane stron trzecich do potwierdzania informacji kontaktowych lub finansowych, weryfikacji kwalifikacji pracowników służby zdrowia i sprawdzania referencji.

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od interakcji z Firmą Takeda i Usługami Takeda, z których korzystasz. Konkretny rodzaj danych osobowych, które przetwarzamy na Twoj temat, zostanie opisany w konkretnej informacji o ochronie prywatności, którą od nas otrzymujesz.  Jeśli po prostu przeglądasz jedną ze stron internetowych Takeda, przetwarzamy tylko ograniczone rodzaje danych osobowych, takie jak:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe: Możemy gromadzić Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe, jeśli dobrowolnie nam je podasz.
 • Dane dotyczące użytkowania: Możemy gromadzić dane o tym, w jaki sposób Ty i Twoje urządzenie wchodzicie w interakcję z naszymi Usługami, takie jak adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z  Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, typy i wersje przeglądarek, typy i wersje przeglądarek; Informacje o Twojej wizycie i działaniach online (np. czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcjach ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i najeżdżalnie myszą) oraz metody używane do przeglądania poza stroną).
 • Dane dotyczące relacji i interakcji: Możemy gromadzić dane o naszych interakcjach i spotkaniach, na przykład gdy kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji i wsparcia.
 • Dane o lokalizacji: Możemy gromadzić nieprecyzyjne dane, takie jak.  lokalizacja pochodząca z adresu IP lub danych, które wskazują, gdzie się znajdujesz, z mniejszą precyzją, na przykład na poziomie miasta lub kodu pocztowego.
 • Informacje wymagane prawem:Możemy gromadzić dodatkowe dane o Tobie, które są związane z bezpieczeństwem pacjentów i zdarzeniami niepożądanymi lub które mogą być wymagane przez przepisy mające zastosowanie do Takeda.

 

W niektórych przypadkach i tylko w przypadku niektórych rodzajów usług możemy wzbogacić posiadane przez nas informacje o osobach fizycznych o informacje, które otrzymujemy od stron trzecich oraz o informacje, które są publicznie lub komercyjnie dostępne i / lub które są uzyskiwane za pomocą innych środków prawnych.

Na przykład możemy gromadzić publicznie dostępne informacje, w tym posty online, platformy mediów społecznościowych, bazy danych publikacji, czasopisma i stowarzyszenia. Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które publikujesz lub ujawniasz za pośrednictwem tych usług, mogą stać się publicznie dostępnymi informacjami dla użytkowników usługi, dla której je dostarczyłeś, oraz dla ogółu społeczeństwa. Zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu swoich danych osobowych lub innych informacji na tych forach oraz do uważnego przejrzenia i zapoznania się z odpowiednimi ustawieniami i opcjami prywatności.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

W zależności od Relacji z Takeda, Takeda wykorzystuje gromadzone przez nas dane osobowe do szeregu podstawowych celów, opisanych bardziej szczegółowo poniżej: (1) do operacji biznesowych (marketing i sprzedaż, badania i rozwój, wsparcie pacjentów, darowizny i sponsoring, komunikacja), (2) do administracji biznesowej (finanse i księgowość, zasoby ludzkie, działania prewencyjne i dochodzeniowe), (3) do zarządzania przedsiębiorstwem (audyt wewnętrzny,  zarządzanie aktywami, kontrola systemowa i biznesowa) oraz (4) w razie potrzeby w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony personelu Takeda oraz w celu spełnienia wymogów i obowiązków prawnych. Takeda nie sprzedaje Twoich danych osobowych.

Możemy wykorzystywać dane osobowe:

 • Aby komunikować się z Tobą w sprawie wszelkich próśb lub zapytań, które możesz przesłać, oraz aby zapewnić Ci powiązane wsparcie lub Usługę.
 • Aby od czasu do czasu kontaktować się z Tobą w celu dostarczenia Ci ważnych informacji, wymaganych powiadomień i materiałów promocyjnych.
 • Aby wysyłać Ci informacje administracyjne, na przykład informacje dotyczące (zmian) Usług, które świadczymy.
 • Aby spersonalizować Twoje wrażenia podczas korzystania z naszych Usług, prezentując produkty i oferty dostosowane do Ciebie, gdy są odpowiednie i odpowiednie.
 • Do naszych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, monitorowanie oszustw i zapobieganie im, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, ulepszanie lub modyfikowanie naszych Usług, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych, przeprowadzanie ankiet oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej.
 • Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty i Usługi wpływają na Ciebie, śledzić i reagować na obawy związane z bezpieczeństwem oraz dalej rozwijać i ulepszać nasze produkty i Usługi.
 • Jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami prawa poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu zapewnienia zgodności z procesem prawnym; (c) w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski organów publicznych lub rządowych, w tym organów spoza kraju zamieszkania użytkownika; (d) w celu egzekwowania naszych warunków; (e) w celu ochrony naszej działalności lub działalności któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, Ciebie lub innych osób; (g) aby umożliwić nam dochodzenie dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które możemy ponieść.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Gdy Takeda zaangażuje się w przetwarzanie Twoich danych osobowych, zrobimy to tylko wtedy, gdy będzie to dozwolone, zwane również  podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych. Podstawy prawne, na których opierałaby się Takeda, obejmują:

 • gdy mamy z Tobą umowę lub porozumienie – na przykład umowę na dostawę towarów lub usług (tj. gdy kontaktujesz się z nami w celu odwiedzenia wydarzenia zorganizowanego przez Takeda lub zamówienia informacji on-line) lub umowy pracowniczej;
 • gdy musimy wywiązać się z obowiązku prawnego – na przykład, gdy przetwarzanie Danych jest wymogiem prawnym, na przykład w niektórych krajach istnieją wymogi przejrzystości dotyczące interakcji z pracownikami służby zdrowia lub przekazywania informacji władzom w przypadku zdarzeń niepożądanych związanych z korzystaniem z naszych produktów;
 • gdy przetwarzanie danych leży w Twoim żywotnym interesie – na przykład, gdy może to chronić Twoje życie;
 • podczas przetwarzania Twoich danych w naszym uzasadnionym interesie jako firmy farmaceutycznej zgodnie z naszą polityką korporacyjną – na przykład w celu komunikowania się z Tobą na temat naszych produktów i usług, badań naukowych i możliwości edukacyjnych, badań naukowych i rynkowych, a także w celu skutecznej kontynuacji naszej działalności biznesowej.

We wszystkich sytuacjach, w których nie ma innej podstawy prawnej, Takeda poprosi o zgodę (znaną jako "zgoda") jako podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że jeśli wyrazisz zgodę, możesz również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji "Jak się z nami skontaktować". Ważne jest również, aby wiedzieć, że masz inne prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, patrz sekcja  "Twoje prawa związanez Twoimi danymi osobowymi".

Komu udostępniamy dane osobowe

Udostępniamy dane podmiotom stowarzyszonym i zależnym kontrolowanym przez Takeda; z dostawcami pracującymi w naszym imieniu; gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na proces prawny; w celu ochrony naszych klientów; w celu ochrony życia; w celu utrzymania bezpieczeństwa naszych Usług; oraz w celu ochrony praw lub własności Takeda.

W takich przypadkach Takeda będzie wymagać od tych stron trzecich ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, które są im udostępniane. Te strony trzecie będą musiały zgodzić się, że nie będą wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych o Tobie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia nam usług lub świadczenia usług w naszym imieniu lub w razie potrzeby w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami lub regulacjami.

Takeda może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i stronom trzecim w następujący sposób:

 • Wśród podmiotów stowarzyszonych w celach opisanych w niniejszej Informacji. Takeda jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi danymi osobowymi.
 • Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, audyt i inne podobne usługi. Polityka Takeda wymaga, aby nasi usługodawcy przestrzegali odpowiednich ograniczeń dotyczących dostępu i wykorzystania Twoich danych osobowych.
 • Stronom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie komunikatów marketingowych.
 • Zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów i podobnych promocji.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, wydzielenia, przeniesienia lub sprzedaży lub zbycia całości lub części naszej działalności, w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym. Zgodnie z wymogami prawa, w tym przepisów prawa poza krajem zamieszkania użytkownika, w celu zastosowania się do wezwania sądowego, wymaganej rejestracji lub procesu prawnego.

Możemy również ujawnić zagregowane lub pozbawione cech identyfikacyjnych dane, które nie są danymi osobowymi, stronom trzecim. Dane zagregowane są tworzone poprzez zbieranie i przetwarzanie informacji o osobach fizycznych oraz podsumowując dane, eliminując możliwość identyfikacji osoby.

Jak chronimy Twoje dane osobowe

Wdrożyliśmy różnorodne technologie bezpieczeństwa i procedury organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Na przykład przechowujemy Twoje dane osobowe w systemach komputerowych, które mają różne rodzaje technicznych i fizycznych kontroli dostępu, takich jak szyfrowanie. Takeda wdrożyła mechanizmy kontroli bezpieczeństwa danych zgodne ze standardami branżowymi; Jednak Takeda nie może zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji. Ważne jest również, aby chronić się przed nieautoryzowanym dostępem do hasła (haseł) oraz komputera, urządzeń mobilnych itp. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli uważasz, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek konta, które możesz mieć u nas, zostało naruszone), powiadom nas natychmiast, jak opisano w sekcji "Jak się z nami skontaktować" poniżej.

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe

Ponieważ Takeda jest międzynarodową organizacją z lokalizacjami w wielu krajach na całym świecie, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym działamy, w tym tam, gdzie mamy obiekty lub w którym angażujemy dostawców usług. Takeda podejmuje kroki w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji i wymogami obowiązującego prawa.

Takeda może przekazywać dane osobowe do krajów spoza Twojego kraju zamieszkania. Prawo krajów otrzymujących może nie zapewniać tak rygorystycznej ochrony danych osobowych jak kraj zamieszkania użytkownika. W przypadkach, w których kraj przyjmujący zapewnia niższy poziom ochrony, Takeda zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w związku z takim przekazywaniem.

W niektórych przypadkach Takeda zobowiązuje się do zawierania umów (np. Standardowych Klauzul Umownych Unii Europejskiej) lub opiera się na innych dostępnych mechanizmach przekazywania danych, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony. Kopię standardowych klauzul umownych UE można znaleźć pod adresem:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zabezpieczeń wprowadzonych przez Takeda w celu zarządzania transgranicznym przekazywaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji "Jak się z nami skontaktować".

Okres przechowywania

Takeda będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko przez minimalny okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Twoje prawa związane z Twoimi danymi osobowymi

Masz wybór co do danych, które zbieramy. Gdy zostaniesz poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych Takeda, możesz odmówić; jednak Twoja wola nieudatkowania Twoich danych osobowych Firmie Takeda może oznaczać, że nie będziesz mógł korzystać lub (w pełni) korzystać z naszych Usług, funkcji lub ofert.

Takeda szanuje Twoje prawo lub, jeśli jest to dozwolone przez prawo, Twojego upoważnionego przedstawiciela, do poznania i zapytania o to, jakie dane osobowe zebraliśmy, wykorzystaliśmy lub ujawniliśmy. Ponadto Ty lub Twój upoważniony przedstawiciel masz prawo zażądać korekty lub usunięcia takich danych osobowych, a także zażądać usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez osoby trzecie, z którymi prowadzimy interesy. Takeda nie będzie Cię dyskryminować ze względu na korzystanie przez Ciebie z któregokolwiek z tych praw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw do prywatności lub jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z nami i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z odpowiednim organem ochrony danych, który jest odpowiedzialny za upewnienie się, że przepisy dotyczące prywatności są przestrzegane w Twoim kraju zamieszkania. Osoby zamieszkałe w EOG mogą znaleźć listę swoich lokalnych organów ochrony danych na  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Aby uzyskać więcej informacji na temat organów ochrony danych w innych jurysdykcjach, skontaktuj się z nami w sposób opisany w  sekcji "Jak się z nami skontaktować" poniżej.

Jeśli chcesz poprosić Takeda o dostęp, poprawienie lub usunięcie danych osobowych, które przekazałeś Takeda, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji "Jak się z nami skontaktować" poniżej, a my odpowiemy w rozsądnym czasie. Dołożymy wszelkich starań w dobrej wierze, aby zapewnić Ci dostęp do Twoich danych osobowych i poprawić wszelkie nieścisłości lub usunąć takie informacje na Twoje żądanie, jeśli nie jest to wymagane przez prawo lub na mocy innych prawnie dozwolonych wyjątków. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Twoja prośba zostanie odrzucona, powiadomimy Cię o tym. Przed spełnieniem Twoich żądań możemy wymagać od Ciebie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

Takeda poinformuje Cię, jeśli zamierza wykorzystać Twoje dane do celów marketingowych i wysyłać Ci komunikaty marketingowe lub jeśli zamierza ujawnić Twoje dane stronom trzecim w takich celach. Masz prawo do rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych wysyłanych do Ciebie przez Takeda. Możesz skorzystać z prawa do zapobieżenia takiemu przetwarzaniu, informując Takeda w dowolnym momencie, że nie chcesz otrzymywać takich materiałów marketingowych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skorzystaj z funkcji "anuluj subskrypcję" w odpowiednich komunikatach lub zapoznaj się z sekcją "Jak się z nami skontaktować" poniżej.

Dzieci

Takeda traktuje informacje o dzieciach z szczególną ostrożnością, aby zapewnić im dodatkową ochronę i bezpieczeństwo. W niektórych przypadkach możemy gromadzić dane osobowe o dzieciach za zgodą rodzica lub opiekuna w celu świadczenia naszych Usług, takich jak działania kliniczne lub programy wsparcia pacjenta. Jednak w inny sposób świadomie nie pozyskujemy danych od dzieci ani nie prowadzimy ich do obrotu.

Jako rodzic lub opiekun, jeśli chcesz usunąć dane osobowe związane z dzieckiem, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji "Jak się z nami skontaktować" poniżej. 

Sieci społecznościowe

Ogólnie rzecz biorąc, sieci społecznościowe to interaktywne narzędzia, które umożliwiają współpracę i udostępnianie informacji. Takeda może zbierać od Ciebie pewne dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji sieci społecznościowych online. Takeda może również korzystać z tych narzędzi do publikowania lub udostępniania danych osobowych innym osobom. Korzystając z sieci społecznościowych, powinieneś być bardzo czujny na to, jakie dane osobowe zdecydujesz się udostępnić innym. Takeda zapewnia powiadomienia i wybory dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych na jej stronie internetowej, w sieciach społecznościowych i innych usługach. Angażując się w działania w sieciach społecznościowych, nie należy publikować informacji o osobach trzecich bez ich zgody.

Usługi stron trzecich

Niniejsza Informacja nie odnosi się i Takeda nie ponosi odpowiedzialności za warunki użytkowania, informacje lub praktyki prywatności stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek witrynę lub usługę, do której odsyła nasza Usługa Takeda. Umieszczenie linku w Serwisie Takeda nie oznacza poparcia naszego lub naszych podmiotów stowarzyszonych dla powiązanej witryny lub usługi.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za zasady i praktyki gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania (w tym praktyki bezpieczeństwa danych) innych organizacji innych niż Takeda, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft lub jakikolwiek inny twórca aplikacji, dostawca aplikacji, dostawca platform mediów społecznościowych, dostawca systemu operacyjnego, dostawca usług bezprzewodowych lub producent urządzeń.  Jeśli zdecydujesz się udostępnić lub ujawnić swoje dane osobowe innym organizacjom za pośrednictwem lub w związku z naszymi stronami w mediach społecznościowych, powinieneś zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności i warunkami użytkowania dostarczonymi przez te organizacje. Takeda zachęca do zapoznania się i zapoznania się z odpowiednimi ustawieniami prywatności i funkcjami tych platform i aplikacji stron trzecich.

Jak się z nami skontaktować

Takeda z zadowoleniem przyjmuje wszelkie pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Informacji lub jej wdrażania. Możesz również poprosić o niniejszą Informację w alternatywnym formacie, jeśli jest to konieczne ze względu na niepełnosprawność.  Wszelkie takie pytania, uwagi lub prośby należy przesyłać, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Należy pamiętać, że komunikacja e-mail nie zawsze jest bezpieczna, dlatego zachęcamy do nieuwszeżania poufnych informacji w wiadomościach e-mail do nas.

Dane kontaktowe:

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich indywidualnych praw, skontaktuj się z nami, uzyskując dostęp do naszego internetowego  formularza praw indywidualnych. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail.

Adres e-mail:  [email protected]

Ponadto w Stanach Zjednoczonych możesz skontaktować się z Firmą Takeda pod numerem 1-800-676-8975.

Aktualizacje naszej Polityki prywatności                 

Takeda może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Informację. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, zaktualizowane Powiadomienie zostanie opublikowane ze zmienioną datą wejścia w życie.