Włącz ułatwienia dostępu Włącz ułatwienia dostępu

Polityka Prywatności

Informacja o ochronie danych Takeda

Data ostatniej aktualizacji: Grudzień 2019 r

Takeda uznaje i szanuje prawa osób fizycznych do ochrony prywatności w zakresie ich danych osobowych. Niniejsza Informacja o ochronie danych („Informacja”) wyjaśnia, jakie rodzaje Państwa danych osobowych możemy gromadzić i jak je wykorzystujemy.

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące praktyk Takedy w zakresie ochrony prywatności lub chcecie skorzystać ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, które Takeda zebrała na temat Państwa, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w poniższej części »Jak się z nami skontaktować?«.

Zakres stosowania niniejszej Informacji o ochronie danych i organizacje nią objęte

Takeda to grupa przedsiębiorstw operująca na całym świecie. W skład przedsiębiorstwa Takeda („Takeda”, „my”, „nas”, „nasz”) wchodzi spółka dominująca Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane. Informacje kontaktowe lokalnego podmiotu powiązanego można znaleźć na stronie internetowej Takeda pod adresem https://www.takeda.com/countries.

Zakresem niniejszej Informacji objęte są witryny internetowe Takeda, strony mediów społecznościowych, aplikacje (mobilne), ankiety, działania wspierające pacjentów i pracowników służby zdrowia, jak również inne usługi i działania Takeda, które wyświetlają lub odwołują się do niniejszej Informacji (łącznie „Usługi”).

Każdą osobę uzyskującą dostęp do Usług, przeglądającą je lub korzystającą z nich w inny sposób, samodzielnie lub za pomocą automatycznego urządzenia lub programu, uznaje się za „Użytkownika”.

Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania warunków niniejszej Informacji oraz wszelkich szczególnych zasad użytkowania związanych z daną Usługą. Dalsze korzystanie z Usług Takeda oznacza dalsze informowanie Państwa o gromadzeniu, wykorzystywaniu i ujawnianiu Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Informacji.

Dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy

Takeda gromadzi dane osobowe w celu skutecznego prowadzenia działalności i zapewnienia Państwu najlepszych doświadczeń z korzystania z naszych Usług.

Takeda gromadzi informacje bezpośrednio od Państwa podczas Państwa kontaktów z nami, kiedy rejestrują się Państwo w ramach Usługi, zawierają z nami umowę, składają do nas wniosek oraz poprzez różnego rodzaju inne umowy, które możemy z Państwem zawrzeć. Możemy korzystać z technologii, które automatycznie gromadzą informacje, gdy odwiedzają Państwo nasze witryny, oglądają nasze reklamy lub korzystają z naszych produktów lub usług.

Możemy również gromadzić informacje o Państwu od osób trzecich, takich jak nasi sprzedawcy, dostawcy, wykonawcy i kontrahenci. Na przykład, możemy wykorzystać takie dane osób trzecich do potwierdzenia informacji umownych lub finansowych w celu weryfikacji kwalifikacji pracowników służby zdrowia i sprawdzenia referencji.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych zależą od sposobu Państwa kontaktu z Takeda oraz rodzaju usług Takeda, z których Państwo korzystają. Dane te mogą obejmować:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe: Możemy gromadzić Państwa imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe;
 • informacje uwiarygadniające: Możemy gromadzić hasła, podpowiedzi dotyczące haseł i podobne informacje zabezpieczające wykorzystywane do uwierzytelniania i dostępu do konta Takeda;
 • informacje na temat wykształcenia i kompetencji zawodowych: Możemy zbierać z chwilą otrzymania Państwa CV, informacje o Państwa kwalifikacjach i przynależności do organizacji lub instytucji, działaniach podejmowanych w ramach Państwa doświadczenia zawodowego oraz o Państwa umiejętnościach;
 • oznaczenia tożsamości wydane przez administrację państwową: Możemy pobierać od Państwa pewne rodzaje danych dotyczące oznaczeń tożsamości wydanych przez administrację państwową, w tym numery ubezpieczenia społecznego, krajowe numery identyfikacji osobistej, numery prawa jazdy i paszportu;
 • dane demograficzne: Możemy gromadzić dane dotyczące Państwa takie jak Państwa wiek, płeć, kraj pochodzenia lub zamieszkania oraz preferowany język;
 • preferencje, zainteresowania i ulubione czynności: Możemy gromadzić dane o Państwa zainteresowaniach zawodowych lub osobistych oraz ulubionych czynnościach, np. o odwiedzanych przez Państwa witrynach internetowych, Państwa wymaganiach dietetycznych itp.;
 • dane finansowe: Możemy gromadzić dane niezbędne do przetwarzania płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej;
 • dane dotyczące użytkowania: Możemy gromadzić dane dotyczące sposobu, w jaki Państwo i Państwa urządzenie wchodzą w interakcję z naszymi Usługami, takie jak adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia Państwa komputera z Internetem, informacje o Państwa logowaniu, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, ustawionej strefie czasowej, rodzajach i wersjach wtyczek do przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym i platformie informatycznej; informacje o Państwa wizytach na stronach internetowych i aktywności online (np. czas odpowiedzi na stronę, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i przesuwanie myszą) oraz o metodach wykorzystywanych do opuszczenia strony);
 • dane dotyczące relacji i interakcji: Możemy gromadzić dane o naszych interakcjach i spotkaniach, np. informacje na temat tego kiedy kontaktują się Państwo z nami w celu uzyskania informacji i wsparcia;
 • informacje fotograficzne i wideo: Możemy gromadzić zdjęcia lub nagrania wideo odnoszące się do Państwa, w tym uzyskane w wyniku nadzoru wideo prowadzonego przez nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych obiektów;
 • dane o lokalizacji: Możemy gromadzić dane o Państwa lokalizacji, zarówno precyzyjne, jak i nieprecyzyjne. Precyzyjne dane obejmują dane geolokalizacyjne. Nieprecyzyjne dane dotyczące lokalizacji obejmują na przykład dane dotyczące lokalizacji uzyskane na podstawie Państwa adresu IP lub dane wskazujące Państwa lokalizację z mniejszą precyzją, np. miejscowość lub kod pocztowy;
 • dane dotyczące zdrowia: Możemy gromadzić dane na temat Państwa świadczeń zdrowotnych, w tym na temat uprzedniej zgody na opłacenie świadczeń zdrowotnych, współpracy ze strony pacjenta i usług pomocniczych oraz informacje o receptach;
 • dane kliniczne: Możemy gromadzić dane związane z naszą działalnością badawczo-rozwojową i badaniami klinicznymi, rejestracjami i testami;
 • informacje biometryczne: Możemy gromadzić Państwa dane biometryczne takie jak odciski palców, ślady głosowe lub inne unikalne cechy fizyczne;
 • informacje wymagane prawnie: Możemy gromadzić dodatkowe dane na Państwa temat związane z bezpieczeństwem pacjentów i zdarzeniami niepożądanymi lub takie, które mogą być wymagane przez przepisy obowiązujące Takeda.

W pewnych przypadkach możemy wzbogacić posiadane przez nas informacje o Państwie o informacje otrzymane od osób trzecich oraz o informacje dostępne publicznie lub na zasadach komercyjnych i/lub uzyskane przy użyciu dowolnych innych środków prawnych.

Na przykład możemy gromadzić publicznie dostępne informacje o Państwie, w tym wpisy umieszczane w Internecie, na platformach mediów społecznościowych, w bazach danych publikacji, w czasopismach i portalach społecznościowych. Należy pamiętać, że wszelkie informacje zamieszczone lub ujawnione przez Państwa za pośrednictwem tych serwisów mogą stać się informacjami dostępnymi publicznie dla użytkowników serwisu, któremu je Państwo dostarczyli, oraz dla ogółu społeczeństwa. Zachęcamy do zachowania ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu swoich danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji na takich forach oraz do dokładnego zapoznania się z obowiązującymi ustawieniami i opcjami dotyczącymi prywatności.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

W zależności od rodzaju relacji łączącej Państwa z Takeda, Takeda wykorzystuje gromadzone przez siebie dane osobowe do wielu podstawowych celów, opisanych bardziej szczegółowo poniżej: (1) w celu prowadzenia działalności gospodarczej (marketing i sprzedaż, działalność badawczo-rozwojowa, wsparcie pacjentów, darowizny i sponsoring, komunikacja), (2) w celu administrowania przedsiębiorstwem (finanse i księgowość, zasoby ludzkie, działania prewencyjne i dochodzeniowe), (3) w celu zarządzania przedsiębiorstwem (audyt wewnętrzny, zarządzanie aktywami, kontrola systemów i przedsiębiorstw) oraz (4) w zakresie niezbędnym do ochrony zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników Takeda oraz do wypełnienia wymogów i obowiązków prawnych. Takeda nie sprzedaje Państwa danych osobowych.

Możemy korzystać z danych osobowych:

 • w celu komunikowania się z Państwem w sprawie wszelkich próśb lub zapytań, które mogą Państwo zgłaszać, oraz w celu zapewnienia Państwu odpowiedniego wsparcia lub Usługi;
 • w celu kontaktowania się z Państwem co jakiś czas, aby dostarczyć Państwu ważnych informacji, wymaganych powiadomień i materiałów promocyjnych;
 • w celu przesłania Państwu informacji administracyjnych, na przykład informacji dotyczących świadczonych przez nas Usług (oraz ich zmian);
 • w celu spersonalizowania Państwa doświadczeń podczas korzystania z naszych Usług, przedstawiając produkty i oferty dostosowane do Państwa potrzeb;
 • w celu podania Państwa tożsamości osobom, do których wysyłacie Państwo wiadomości za pośrednictwem naszych Usług;
 • dla naszych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, monitorowanie i zapobieganie oszustwom, opracowywanie nowych produktów, udoskonalanie, ulepszanie lub modyfikowanie naszych Usług, identyfikowanie trendów w użytkowaniu, ustalanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych, prowadzenie badań oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej;
 • aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty i Usługi wpływają na Państwa, aby śledzić i reagować na problemy związane z bezpieczeństwem oraz aby dalej rozwijać i ulepszać nasze produkty i Usługi;
 • w celu oferowania programów specjalnych, działań, badań klinicznych, wydarzeń lub promocji za pośrednictwem naszych Usług, które mają określone warunki, informacje o ochronie danych i/lub formularze świadomej zgody, które wyjaśniają, w jaki sposób podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z takim programem specjalnym. Niektóre z tych specjalnych programów mogą wiązać się z udostępnianiem informacji osobom trzecim. W takim przypadku Takeda powiadomi Państwa o tym fakcie. Mogą Państwo otrzymać możliwość wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na udostępnianie Państwa danych takim osobom trzecim. Jednak w pewnych przypadkach wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobom trzecim może być konieczne do wzięcia udziału w programie specjalnym. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie zgodnie z warunkami programu specjalnego oraz, o ile w takich warunkach programu specjalnego nie określono inaczej, do ich własnych celów zgodnie z ich politykami/warunkami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się zarówno z warunkami programów specjalnych, jak i z wszelkimi mającymi zastosowanie politykami/ zasadami osób trzecich przed przystąpieniem do uczestnictwa;
 • w sposób, jaki uznamy za konieczny lub stosowny: (a) na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa obowiązujących poza krajem Państwa zamieszkania; (b) w celu wypełnienia wymogów postępowań prawnych; (c) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania ze strony władz publicznych lub rządowych, w tym władz spoza kraju Państwa zamieszkania; (d) w celu egzekwowania naszych zasad i warunków; (e) w celu ochrony naszych działań lub działań naszych podmiotów powiązanych; (f) w celu ochrony naszych oraz naszych podmiotów powiązanych, Państwa lub innych osób praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności; (g) w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków naprawczych lub ograniczenia szkód, jakie możemy ponieść.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Kiedy Takeda podejmuje się przetwarzania Państwa danych osobowych, czyni to wyłącznie wtedy, gdy jest to dozwolone, co jest również określane jako posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawy prawne, na podstawie których Takeda może się opierać  to między innymi sytuacje, kiedy:

 • zawarliśmy z Państwem umowę lub porozumienie - na przykład umowę na dostawę towarów lub usług (tj. gdy nawiązują Państwo z nami kontakt w celu odwiedzenia imprezy zorganizowanej przez Takeda lub zamówienia informacji online), lub umowę o pracę;
 • jesteśmy zobowiązani do spełnienia wymogu prawnego - na przykład, gdy przetwarzanie Państwa danych jest wymogiem prawnym, na przykład w niektórych krajach istnieją wymogi dotyczące przejrzystości w kontaktach z pracownikami służby zdrowia lub w zakresie informowania władz w przypadku zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem naszych produktów;
 • przetwarzanie danych leży w Państwa żywotnym interesie - na przykład, gdy może to chronić Państwa życie;
 •  przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jako przedsiębiorstwa farmaceutycznego zgodnie z naszymi politykami korporacyjnymi - na przykład w celu komunikowania się z Państwem na temat naszych produktów i usług, na temat badań naukowych i możliwości kształcenia, badań naukowych i badań rynkowych, a także w celu skutecznej kontynuacji naszej działalności gospodarczej.

We wszystkich sytuacjach, w których nie ma innej podstawy prawnej, Takeda poprosi Państwa o zgodę (zwaną „zgodą”) jako podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zaznaczamy, że po wyrażeniu zgody mogą Państwo również w każdej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany w części »Jak się z nami skontaktować?«. Trzeba również wiedzieć, że przysługują Państwu inne prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części »Prawa przysługujące Państwu w związku z Państwa danymi osobowymi«.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Udostępniamy dane podmiotom powiązanym i zależnym kontrolowanym przez Takeda, sprzedawcom pracującym w naszym imieniu, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub w związku z postępowaniami prawnymi, w celu ochrony naszych klientów, w celu ochrony życia, w celu utrzymania bezpieczeństwa naszych Usług oraz w celu ochrony praw lub własności Takeda.

W takich przypadkach Takeda zażąda od tych osób trzecich, aby chroniły poufność i bezpieczeństwo udostępnianych im danych osobowych. Takie osoby trzecie będą musiały zobowiązać się do niewykorzystywania i nieujawniania Państwa danych osobowych, chyba że będzie to konieczne do świadczenia usług na naszą rzecz lub w naszym imieniu, lub też konieczne do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Takeda może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom powiązanym i osobom trzecim w zakresie wskazanym poniżej:

 

 • wśród podmiotów powiązanych dla celów opisanych w niniejszej Informacji; Takeda jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi danymi osobowymi;
 • naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klientów, dostarczanie poczty elektronicznej, audyt i inne podobne usługi. Takeda stosuje politykę, zgodnie z którą nasi usługodawcy zobowiązani są do stosowania odpowiednich ograniczeń w zakresie dostępu do danych osobowych i ich wykorzystywania.
 • osobom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie Państwu informacji marketingowych; zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów i podobnych promocji.

Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

 

 • w przypadku połączenia, reorganizacji, przejęcia, utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, cesji, podziału, przeniesienia lub sprzedaży bądź zbycia całości lub dowolnej części naszego przedsiębiorstwa, w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym. Zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym przepisów obowiązujących poza krajem Państwa zamieszkania, w celu zastosowania się do wymogów wezwania do sądu, rejestracji lub postępowania prawnego.

 

Możemy również ujawnić osobom trzecim dane zagregowane lub w formie zanonimizowanej uniemożliwiające identyfikację osób. Dane zagregowane tworzone są poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji o osobach fizycznych i podsumowywanie danych, dzięki czemu wyklucza się możliwość identyfikacji osób fizycznych.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Wdrożyliśmy różne technologie bezpieczeństwa i procedury organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Na przykład, Państwa dane osobowe przechowujemy w systemach komputerowych wyposażonych w różnego rodzaju techniczne i fizyczne mechanizmy kontroli dostępu, takie jak szyfrowanie. Takeda wdrożyła mechanizmy kontroli bezpieczeństwa danych zgodne ze standardami branżowymi, jednak nie może zagwarantować bezpieczeństwa Państwa informacji. Dlatego też ważne jest, aby Państwo również chronili swoje hasło(a) oraz komputer, urządzenia mobilne, itp. przed nieuprawnionym dostępem. Jeśli mają Państwo powody sądzić, że Państwa kontakty z nami nie są już bezpieczne (na przykład, jeśli uważają Państwo, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek konta, które mogą Państwo u nas posiadać, zostało naruszone), prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie w sposób opisany poniżej w części »Jak się z nami skontaktować?«.

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe?

Ponieważ Takeda jest organizacją międzynarodową, posiadającą oddziały w wielu krajach na całym świecie, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w których prowadzimy działalność, w tym w krajach, w których posiadamy obiekty lub w których zatrudniamy usługodawców. Takeda podejmie działania w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji oraz wymogami obowiązującego prawa.

Takeda może przekazywać dane osobowe do krajów innych niż kraj Państwa zamieszkania. Przepisy prawa krajów otrzymujących dane mogą nie zapewniać tak ścisłej ochrony danych osobowych jak przepisy prawa kraju Państwa zamieszkania. W przypadkach, gdy kraj otrzymujący dane zapewnia niższy poziom ochrony, Takeda zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji w związku z takimi przekazaniami informacji.

W określonych przypadkach Takeda zobowiązuje się do zawarcia umów (np. zawierających standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej) lub korzystania z innych dostępnych mechanizmów przekazywania danych, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony. Kopia wzoru umowy zawierającej standardowe klauzule umowne UE znajduje się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zabezpieczeń, jakie Takeda wprowadziła w celu uregulowania transgranicznego przekazywania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami przy wykorzystaniu informacji podanych w części »Jak się z nami skontaktować?«

Okres przechowywania danych

Takeda będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji, chyba że prawo wymaga lub zezwala na dłuższy okres przechowywania danych.

Prawa przysługujące Państwu w związku z Państwa danymi osobowymi

Mają Państwo możliwość decydowania o tym, jakie dane gromadzimy. Kiedy zostaną Państwo poproszeni o udostępnienie swoich danych osobowych spółce Takeda, mogą Państwo odmówić udostępnienia tych danych, jednakże Państwa decyzja o nieudostępnianiu danych osobowych spółce Takeda może oznaczać, że nie będą Państwo mogli korzystać lub (w pełni) czerpać korzyści z naszych Usług, funkcji lub ofert.

Takeda szanuje prawo Państwa lub, w przypadkach dozwolonych przez przepisy prawa, Państwa upoważnionego przedstawiciela, aby wiedzieć i zapytać, które z Państwa danych osobowych zostały przez nas zgromadzone, wykorzystane lub ujawnione. Ponadto przysługuje Państwu lub Państwa upoważnionemu przedstawicielowi prawo do żądania sprostowania lub usunięcia takich danych osobowych, jak również prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez osoby trzecie, z którymi prowadzimy działalność gospodarczą. Takeda nie będzie Państwa dyskryminować z powodu skorzystania przez Państwa z któregokolwiek z tych praw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw dotyczących prywatności lub jeśli nie są Państwo w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z nami i chcieliby Państwo złożyć skargę, prosimy o kontakt z odpowiednim organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych, odpowiedzialnym za zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących prywatności w kraju Państwa zamieszkania. Osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium EOG mogą znaleźć wykaz swoich lokalnych organów nadzorczych ds. ochrony danych pod następującym adresem https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. W celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji na temat organów nadzorczych ds. ochrony danych w innych jurysdykcjach, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany poniżej w części »Jak się z nami skontaktować?«.

Jeśli chcieliby Państwo zwrócić się do spółki Takeda z prośbą o dostęp do, poprawienie lub usunięcie danych osobowych, które przekazali Państwo Takeda, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w części »Jak się z nami skontaktować?«, a my odpowiemy w stosownym terminie. Będziemy podejmować w dobrej wierze wysiłki w celu zapewnienia Państwu dostępu do Państwa danych osobowych oraz skorygowania wszelkich nieścisłości lub usunięcia takich informacji na Państwa życzenie, o ile przechowywanie ich w inny sposób nie jest wymagane przez przepisy prawa lub dla uzasadnionych celów biznesowych spółki Takeda. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Państwa prośba zostanie odrzucona, powiadomimy Państwa o tym. Przed spełnieniem Państwa prośby możemy zażądać od Państwa dodatkowych informacji w celu weryfikacji Państwa tożsamości.

Takeda poinformuje Państwa o zamiarze wykorzystania Państwa danych do celów marketingowych i wysyłania Państwu informacji marketingowych lub o zamiarze ujawnienia Państwa danych osobom trzecim do takich celów. Mają Państwo prawo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, które są wysyłane do Państwa przez Takeda. Mogą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania danych, informując Takeda w każdej chwili, że nie życzą sobie Państwo otrzymywać takich informacji marketingowych. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa, proszę skorzystać z funkcji „rezygnacja z subskrypcji” w odpowiednich komunikatach lub zapoznać się z poniższą częścią »Jak się z nami skontaktować?«.

Dzieci

Takeda traktuje informacje o dzieciach z wyjątkową ostrożnością, aby zapewnić im dodatkową ochronę i bezpieczeństwo. W określonych przypadkach możemy gromadzić dane osobowe dotyczące dzieci za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego w celu świadczenia naszych Usług, np. czynności klinicznych, lub w celu realizacji programów wsparcia pacjentów. W innych przypadkach nie zwracamy się jednak świadomie do dzieci o udostępnienie nam danych, ani nie kierujemy do nich informacji marketingowych.

Jeżeli jako rodzic lub opiekun prawny pragniecie Państwo usunąć dane osobowe dotyczące Państwa dziecka, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany poniżej w części »Jak się z nami skontaktować?«.

Sieć, pliki cookie i technologie śledzenia

Takeda wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa urządzeniu) i podobne technologie, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, do świadczenia naszych Usług i pomocy w gromadzeniu danych. Dane te pozwalają spółce Takeda m.in. na przechowywanie informacji na temat Państwa preferencji i ustawień, umożliwianie Państwu logowania się w witrynach internetowych lub w aplikacjach, zapewnianie reklamy opartej na zainteresowaniach, zwalczanie oszustw oraz analizowanie wydajności naszych Usług.

Mają Państwo do dyspozycji różne narzędzia do kontroli plików cookie i podobnych technologii, w tym mechanizmy kontrolne stosowane w przeglądarce internetowej do blokowania i usuwania plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi tych funkcji znajdującymi się w Państwa konkretnej przeglądarce internetowej. Mogą Państwo również zapoznać się z informacjami podanymi na następującej stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Ustawienia Państwa przeglądarki internetowej i inne narzędzia do kontroli plików cookie i podobne technologie mogą mieć wpływ na Państwa doświadczenia związane z korzystaniem z naszych Usług.

Używamy różnych rodzajów plików cookie, a także podobnych technologii, takich jak lokalne obiekty współdzielone (tzw. „ciasteczka flash”) i sygnalizatory WWW (zwane również jednopikselowymi znacznikami) w celu identyfikacji Państwa adresu IP, typu przeglądarki internetowej, charakterystyki urządzenia, nazwy domeny, odsyłających adresów URL oraz konkretnych odnośników i stron internetowych, poprzez które wchodzą Państwo na nasze strony. Dane te są gromadzone automatycznie i wykorzystywane do celów wymienionych powyżej. Technologia ta pozwala nam również rozpoznać Państwa, gdy powrócą Państwo na naszą Witrynę i zapewnić Państwu indywidualne doświadczenie, które w naszym odczuciu będzie dla Państwa wartościowe.

Ponadto Takeda korzysta z usług analizy oglądalności stron internetowych (np. Google Analytics) w celu gromadzenia danych analitycznych dotyczących stron internetowych. Informacje generowane na temat użytkowania stron internetowych (w tym Państwa skrócony adres IP) są przekazywane do tych usług analizy oglądalności stron internetowych. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z domeny przez odwiedzających, sporządzania raportów statystycznych dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem witryny i Internetu.

Na przykład, Google Analytics jest internetową usługą analityczną świadczoną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do analizy sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Domen i świadczy inne usługi związane z użytkowaniem strony i Internetu. Google może również gromadzić informacje o korzystaniu z innych stron internetowych przez użytkowników domen. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics lub zrezygnować z Google Analytics, należy przejść na stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ponadto, możemy współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług w celu obsługi reklam dotyczących towarów lub usług, które mogą być interesujące dla użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do naszych Usług i witryn internetowych innych podmiotów oraz korzystania z nich. Niektóre reklamy zamieszczane w ramach Usług lub witryn osób trzecich mogą być spersonalizowane, co oznacza, że mają być istotne dla użytkownika na podstawie tego, co my lub internetowa sieć reklamowa obsługująca reklamę wie o użytkowniku lub o aktywności dotyczącej przeglądania na komputerze użytkownika zarówno w ramach Usługi, jak i witryn osób trzecich.

Aby tego dokonać, spółki te mogą umieszczać lub rozpoznawać unikatowy plik cookie w Państwa przeglądarce (w tym poprzez użycie znaczników pikselowych).

Inicjatywa Network Advertising Initiative (NAI) oferuje przydatne informacje o spółkach zajmujących się reklamą internetową, w tym pochodzące od jej członków informacje o tym, jak zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach. Ogólne informacje na temat NAI można znaleźć na stronie http://www.networkadvertising.org, a na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp znajdują się informacje temat rezygnacji z reklamy opartej na zainteresowaniach. Można również wejść na stronę http://www.aboutads.info/consumers, aby dowiedzieć się więcej o reklamie opartej na zainteresowaniach i o tym, jak zrezygnować z reklam obsługiwanych przez niektóre lub wszystkie spółki uczestniczące w inicjatywie.

Te mechanizmy rezygnacji opierają się na plikach cookie, które zapamiętują Państwa wybory. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, użyją innego komputera lub urządzenia albo zmienią Państwo przeglądarkę, będą Państwo musieli powtórzyć ten proces. Ponadto, rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach nie spowoduje rezygnacji ze wszystkich reklam, ale tylko z tych reklam, które są spersonalizowane pod kątem Państwa zainteresowań.

Usługi świadczone przez osoby trzecie

Niniejsza Informacja nie dotyczy warunków użytkowania, informacji lub praktyk w zakresie ochrony prywatności osób trzecich, w tym osób trzecich obsługujących strony lub usługi, do których linki znajdują się w ramach Usługi Takeda i Takeda nie ponosi odpowiedzialności za te warunki. Zamieszczenie linku w ramach Usługi Takeda nie oznacza, że spółka Takeda lub jej podmioty stowarzyszone akceptują tę stronę lub usługę, do której prowadzą linki.

 

Portale społecznościowe

Co do zasady, portale społecznościowe są interaktywnymi narzędziami, które umożliwiają Państwu współpracę i wymianę informacji. Takeda może gromadzić od Państwa pewne dane osobowe, aby umożliwić Państwu korzystanie z funkcji internetowych portali społecznościowych. Takeda może również korzystać z tych narzędzi w celu publikowania lub udostępniania danych osobowych innym osobom. Korzystając z portali społecznościowych, należy zachować szczególną ostrożność w kwestii tego, jakie dane osobowe decydują się Państwo udostępnić innym. Takeda przekazuje informacje w zakresie i daje możliwości wyboru sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych na swojej stronie internetowej, w portalach społecznościowych i w ramach innych usług. Angażując się w działalność portali społecznościowych, użytkownik nie powinien umieszczać informacji o osobach trzecich bez ich zgody.

 

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za zasady i praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych (w tym za praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych) innych organizacji, które nie należą do grupy Takeda, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft ani żaden inny twórca aplikacji, dostawca aplikacji, dostawca platformy mediów społecznościowych, dostawca systemu operacyjnego, dostawca usług bezprzewodowych lub producent urządzeń.  Jeśli zdecydują się Państwo na udostępnienie lub ujawnienie Państwa danych osobowych innym organizacjom za pośrednictwem naszych stron poświęconych mediom społecznościowym lub w związku z nimi, powinni Państwo zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności i warunkami użytkowania udostępnionymi przez te organizacje. Takeda zachęca do przejrzenia obowiązujących ustawień prywatności oraz funkcji tych platform i aplikacji osób trzecich oraz do zapoznania się z nimi.

Kontakt z nami

Takeda chętnie odpowie na wszelkie pytania i zapozna się z uwagami dotyczącymi niniejszej Informacji lub jej wdrożenia. Mogą Państwo również poprosić o przesłanie niniejszej informacji w innym formacie, jeśli jest to konieczne ze względu na niepełnosprawność. Wszelkie takie pytania, uwagi lub prośby należy kierować korzystając z poniższych danych kontaktowych. Należy pamiętać, że korespondencja e-mailowa nie zawsze jest bezpieczna, dlatego zachęcamy do nieumieszczania informacji wrażliwych w wysyłanych do nas wiadomościach e-mail.

Dane kontaktowe:

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Dział Prawny, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zurych), Szwajcaria.

Adres poczty elektronicznej: privacyoffice@takeda.com

Dodatkowo, w Stanach Zjednoczonych mogą Państwo kontaktować się z Takeda pod numerem 1-800-676-8975.

Aktualizacja naszej Informacji o ochronie danych

Takeda może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Informację. Prosimy okresowo sprawdzać niniejszą Informacją pod kątem wprowadzonych w niej zmian. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, zaktualizowana Informacja zostanie opublikowana ze zmienioną datą wejścia w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych zasad ochrony prywatności.