Odpowiedzialność

Firma Takeda jest zaangażowana w tworzenie wartości korporacyjnej poprzez opracowywanie wyróżniających się produktów farmaceutycznych i prowadzenie działalności w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Jako pracownicy korporacji myślimy o tym, co jeszcze możemy zrobić dla pacjentów.

humanrights_1600x900

Podstawowe zasady dotyczące społecznej odpowiedzialności (CSR).

W ciągu ponad 237 lat od założenia stale myślimy, w jaki sposób przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi. Nieustannie poszukujemy sposobów na urzeczywistnienie tych myśli w naszych programach CSR.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Podejście do praw człowieka

4 csr_block_007

Poszanowanie praw człowieka.

Aby przyczynić się do zdrowia ludzi, musimy dbać o poszanowanie praw człowieka. Mając to na uwadze Takeda szanuje godność życia i respektuje prawa człowieka nie tylko w odniesieniu do swoich pracowników, ale także wszystkich osób, z którymi spotykamy się każdego dnia w naszej działalności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Podejście do pracy

4 csr_block_006

Tworzenie miejsce pracy pełnych różnorodności i energii.

Aby wspierać pacjentów na całym świecie, musimy koniecznie otworzyć się na różnych ludzi jako członków naszego zespołu i wspólnie się rozwijać. Dążymy do tego, aby stać się firmą, która akceptuje indywidualne różnice we wszystkich ludziach, bez względu na płeć, wiek czy rasę, wspierając optymalnie umiejętności i zdolności każdego człowieka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Podejście do środowiska

4 csr_block_005

Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego globalnego środowiska.

Uważamy, że ochrona naszej bogatej i pięknej natury prowadzi do ochrony zdrowia ludzi. Jako firma zaangażowana w poprawę życia ludzi, będziemy zarządzać kwestiami środowiskowymi na skalę globalną i promować działania związane z ochroną środowiska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Podejście do przeciwdziałania korupcji

4 csr_block_004

Zaangażowani w życie ludzi, będziemy uczciwi bardziej niż ktokolwiek inny.

Naszym celem jest prowadzenie działalności biznesowej poprzez uczciwość jako naszą podstawową zasadę, niezależnie od okoliczności: wyznajemy "Takeda-izm", który definiuje nasze wartości (szczerość, sprawiedliwość, uczciwość i wytrwałość). Przestrzegamy wysokich etycznych standardów opartych na "Takeda-izmie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Podejście do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

4 csr_block_003

"Nikogo nie zostawimy w tyle" Promujemy działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Mamy nadzieję, że wszyscy ludzie na świecie doświadczają momentów, kiedy czują się dobrze. Przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez rozwój globalnej opieki zdrowotnej i dostępu do niej oraz działania wspierające na rzecz odbudowy obszarów dotkniętych katastrofami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ