Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Rozwijanie międzynarodowej firmy farmaceutycznej: 2000–obecnie

W celu koncentracji potencjału zarządczego na działalności biznesowej w branży farmaceutycznej Takeda, postępując zgodnie ze Strategią rozwoju średnioterminowego na lata 2001-2005, zrezygnowała z prowadzenia działalności biznesowej w następujących obszarach: zdrowie zwierząt, hurtowa sprzedaż witamin, leki na bazie uretanu, działalność w sektorze spożywczym, produktów rolnych oraz ochrony środowiska.
Takeda Pharma GmbH wraz z dwiema całkowicie od niej zależnymi spółkami Takeda Pharma Ges.m.b.H w Austrii i Takeda Pharma AG w Szwajcarii stworzyły całkowicie zależną spółkę Takeda Europe Holdings B.V. W tym samym roku utworzono spółkę Takeda Pharma Ireland Limited celem wzmocnienia globalnej sieci zakładów produkcyjnych Takeda. Ten zakład farmaceutyczny został następnie włączony do spółki Takeda Ireland Limited w 2009 r.
Syrrx, Inc., amerykańska spółka z branży biotechnologii, została włączona do globalnej sieci badań i rozwoju Takeda i obecnie funkcjonuje pod nazwą Takeda California, Inc.
Syrrx posiadała w tamtym okresie najlepszą na świecie technologię krystalografii rentgenowskiej o wysokiej wydajności służącą do analizy białek, a jej włączenie do sieci Takeda to pierwsze rozszerzenie programu poszukiwania innowacyjnych leków Takeda poza Japonię.
Rozerem (nazwa rodzajowa: ramelteon) ma inny mechanizm działania niż konwencjonalne leki na bezsenność. Działa na receptory melatoninergiczne, wprowadzając osobę przyjmującą lek w stan fizjologicznie bliski do naturalnego snu. Ze względu na fakt, że lek sprzyja zapadnięciu w sen bez potrzeby tłumienia lęku lub działania uspokajającego, oczekuje się, że będzie posiadał dobry profil bezpieczeństwa.
Spółka Takeda Pharmaceuticals Europe Limited prowadziła działalność w Europie i przyśpieszała wdrażanie średnio i długoterminowych strategii na jej terenie.
Zakończenie budowy nowej głównej siedziby w Stanach Zjednoczonych zarówno dla spółki Takeda Pharmaceuticals North America, jak i spółki Takeda Global R&D Center było wielkim osiągnięciem, które miało na celu wzmocnić naszą obecność w Ameryce Północnej i ugruntować naszą działalność w Stanach Zjednoczonych.
Takeda opublikowała zintegrowany roczny raport zawierający informacje niefinansowe dotyczące naszych inicjatyw w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska oraz aktywności społecznych, jako dodatek do informacji finansowych.
Aby zagwarantować, że udzielamy naszym interesariuszom możliwie najpełniejszych informacji, stworzyliśmy także Księgę danych CSR. Dostępna wyłącznie w formacie PDF i e-book w trosce o ochronę środowiska Księga danych CSR zawiera szczegółowe informacje dotyczące treści CSR zawartych w rocznym sprawozdaniu w nowej formie: Księga danych CSR
Poprzez integrację spółki Paradigm Therapeutics i jej spółki zależnej w Singapurze Takeda wzmocniła nasz wielofunkcyjny aparat badawczy nowych leków. Paradigm Therapeutics Ltd. była spółką biotechnologiczną założoną przez badaczy Uniwersytetu Cambridge w 1999 r. Paradigm miał już na swoim koncie opracowanie obiecującej drogi do celu w zakresie odkrywania nowych leków i składników, które pokrywają się z najważniejszymi obszarami działalności terapeutycznej Takeda. Paradigm Therapeutics Ltd. obecnie funkcjonuje pod nazwą Takeda Cambridge Limited (TCB) oraz Takeda Singapore Pte. Limited (TSP).
Poprzez tę integrację Takeda wzmocniła swoją działalność marketingową i rozwojową w Stanach Zjednoczonych, a także zwróciła uwagę na promocję wydajności w działalności biznesowej. Na mocy umowy z Abbott Laboratories TAP stała się spółką całkowicie zależną od Takeda i została połączona ze spółką Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA), a w następstwie tej fuzji Dział rozwoju TAP został włączony do spółki Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD).
Spółka Millennium to jeden z liderów w sektorze biofarmaceutyki, posiadający silną ścieżkę badawczo-rozwojową w obszarze onkologii. Spółka jest pionierem w dziedzinie badań homeostazy białek. Wykorzystując uzupełniające się mocne strony Millennium i Takeda, skorzystamy na znaczącej synergii, zarówno doskonałej wiedzy Millennium, jak również technologii i doświadczenia w obszarze onkologii.
Spółka Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Limited (TPAP), z siedzibą w Singapurze, jest odpowiedzialna za działalność strategiczną i handlową w Australii, Tajlandii, Indonezji, Indiach, Malezji, Singapurze i na Filipinach. W całości włączona do globalnej struktury rozwoju spółka Takeda Clinical Research Singapore (obecnie działająca pod nazwą TDC Asia) funkcjonuje jako lokalne centrum rozwoju nieonkologicznych badań klinicznych. TDC Asia stara się dostarczyć ludziom innowacyjne produkty poprzez ścieżkę zawierającą związki chemiczne w różnorodnych obszarach terapeutycznych.
Dexilant (nazwa rodzajowa: dekslanzoprazol) to pierwszy inhibitor pompy protonowej zaprojektowany w taki sposób, aby uwalniać lek w dwóch etapach na przestrzeni czasu. Ma silne i trwałe działanie hamujące wydzielanie się kwasu żołądkowego.
Opracowany przez spółkę Teijin Pharma Limited Uloric (nazwa rodzajowa: febuksostat) to preparat stosowany w leczeniu hiperurykemii u pacjentów cierpiących na dnę moczanową. Zmniejsza poziom kwasu moczowego we krwi pacjentów z hiperurykemią cierpiących na dnę moczanową, blokując enzym odpowiedzialny za syntezę kwasu moczowego.
Takeda wspiera 10 zasad inicjatywy „Global Compact” Organizacji Narodów Zjednoczonych odnoszących się do „Praw człowieka”, „Pracy”, „Środowiska” oraz „Przeciwdziałania korupcji” i wdrożyła je we wszelkich aspektach swojej aktywności biznesowej. Ponadto Takeda wzmocniła swoją aktywność w obszarze CSR, tworząc organizację poświęconą CSR w 2009 r.
Takeda nawiązała długofalową współpracę z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi grupami w celu wsparcia ich wysiłków na rzecz poprawy dostępu do służby zdrowia ludzi z krajów rozwijających się. „Takeda Initiative” to 10-letni program, trwający od 2010-2019 r. i mający za zadanie wspierać Globalny Fundusz na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią (Globalny Fundusz), pomagając rozwinąć możliwości służby zdrowia w trzech krajach Afryki. Na przykład w Nigerii ponad 11 000 nauczycieli przeszło szkolenie z zakresu edukacji na temat AIDS w 2012 r. w ramach programów w części wspieranych przez Takeda Initiative, a następnie przekazało zdobytą wiedzę ponad 1,2 mln swoich uczniów. Na skutek takich działań wskaźniki zarażenia HIV wśród populacji młodych ludzi w Nigerii spadają.
Takeda ustanowiła Globalny kodeks postępowania Takeda jako wyjściowy standard zgodności generalnie mający zastosowanie do wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Takeda w celu promocji zintegrowanego podejścia do kwestii zgodności w działalności biznesowej Takeda na całym świecie.
Azilva (nazwa rodzajowa: azylsartan) to nowy antagonista receptora angiotensyny II (angiotensin II receptor blocker, ARB) W badaniach klinicznych stwierdzono, że wykazuje on większą skuteczność od poprzednich ARB w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego.
Centrum Badań Shonan jest zlokalizowane w miastach Fujisawa i Kamakura, w Prefekturze Kanagawa. Ta nowa placówka łączy ośrodki badań w Osace i Tsukubie, tworząc trzon globalnej sieci badawczej Takeda, aby przyśpieszyć innowacje w obszarze odkrywania nowych leków. W centrum będzie pracować około 1200 badaczy na różnych etapach procesu badań i rozwoju, od wstępnego poszukiwania celów, poprzez wybór związków chemicznych i badania niekliniczne aż po wprowadzenie do obrotu.
Integracja szwajcarskiej spółki farmaceutycznej Nycomed zakończyła się we wrześniu 2011 r. Nycomed to spółka mocno obecna w Europie i krajach rozwijających się. Na skutek integracji Takeda rozszerzyła swój rynek na ponad 70 krajów i była w stanie wzmocnić swoją strukturę i wiedzę na temat sprzedaży, aby dostarczać produkty farmaceutyczne większej liczbie pacjentów i pracowników personelu medycznego na całym świecie.
Od stycznia 2011 r. jako uczestnik Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych „Global Compact LEAD” Takeda pomagała kierować wysiłki korporacji na całym świecie celem wdrożenia i rozpowszechnienia 10 zasad programu Compact związanych z obszarami takimi jak: prawa człowieka, standardy pracy, środowisko i przeciwdziałanie korupcji.
Takeda wspiera odbudowę obszarów dotkniętych Trzęsieniem ziemi u pacyficznego wybrzeża regionu Tōhoku, przekazując na ten cel część zysków ze sprzedaży preparatu Alinamin. Grupa angażuje się również w różne inne długoterminowe programy pomocowe.
W ostatnich latach szczepionki wywarły ogromny wpływ na zdrowie publiczne na całym świecie. Takeda podjęła decyzję o globalizacji swojej działalności biznesowej związanej ze szczepionkami, którą aktywnie prowadziła w Japonii od ponad 60 lat.
Dział szczepionek podejmuje szereg kroków, aby wzmocnić aktualną działalność biznesową Takeda w Japonii, a także wewnętrznie opracować szczepionki dla dzieci oraz wzmocnić ścieżkę badań i rozwoju, zdobywając licencję na nowe szczepionki i nowe platformy rozwoju szczepionek.
・URL Pharma, Inc.: wniosła do naszego portfela swój flagowy produkt Colcrys (kolchicyna), stosowany w leczeniu zaostrzeń dny moczanowej.
・Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.: znacznie rozszerzyła naszą obecność i portfel produktów w Brazylii.
・LigoCyte Pharmaceuticals, Inc.: wzmocniła naszą działalność biznesową związaną ze szczepionkami. (obecnie Takeda Vaccines (Montana), Inc.)
・Envoy Therapeutics, Inc.: wzmocniła naszą platformę odkrywania leków, aby umożliwić identyfikację nowych celów.
Takeda stworzyła Globalną politykę ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz zaangażowała się w promocję kompleksowych inicjatyw.
Działania związane z EHS obejmują wiele różnorodnych kwestii istotnych dla globalnej społeczności, takich jak wykorzystanie zasobów wodnych oraz ochrona różnorodności biologicznej. Konkretne plany na przyszłość obejmują ocenę i analizę środowiskowego wpływu produktów Grupy na przestrzeni ich cyklu życia oraz szczegółową koncepcję rachunkowości środowiskowej z zastosowaniem LIME i innych środków.
Licencję na ten lek na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina oraz systemowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek Takeda pozyskała od spółki Seattle Genetics, Inc i wprowadziła go do obrotu w Unii Europejskiej w 2012 r., a w Japonii w 2014 r. Ten lek na receptę zapewni nową opcję leczenia pacjentom dotkniętym tymi rzadkimi schorzeniami.
Lotriga (nazwa rodzajowa: estry etylowe 90 kwasów omega-3) to lek na receptę na bazie kwasów omega-3 o dużym stężeniu. Licencję na jego sprzedaż Takeda nabyła od spółki Pronova BioPharma ASA. To pierwszy lek w Japonii zawierający zarówno kwas eikozapentaenowy (EPA), jak i kwas dokozaheksaenowy (DHA).
Nesina (nazwa rodzajowa: benzoesan alogliptyny) została pierwotnie opracowana przez spółkę Takeda California, Inc. i jest lekiem na cukrzycę typu 2, który zmniejsza poziom glukozy we krwi, hamując enzym (DPP-4), który niszczy glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1), hormon pobudzający wydzielanie insuliny.
„Women's Empowerment Principles” (WEPs) to zbiór zasad dla przedsiębiorstw zawierający wskazówki odnośnie do wsparcia pozycji kobiet w miejscu pracy. Zasady powstały w wyniku współpracy pomiędzy podmiotem Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet (ONZ Kobiety) oraz programem ONZ „Global Compact”. Takeda podpisała Oświadczenie poparcia Dyrektora generalnego WEPs w grudniu 2013 r. i planuje przestrzegać siedmiu zasad programu celem wsparcia jego inicjatyw promocji aktywnego uczestnictwa kobiet w działaniach korporacyjnych.
Na skutek integracji spółki Inviragen, Inc. (z siedzibą w Kolorado, w Stanach Zjednoczonych) pozyskaliśmy potencjalne innowacyjne ścieżki oraz najnowocześniejsze technologie zarówno w obszarze szczepionek żywych, jak i inaktywowanych, które znacznie wzmocniły naszą obecność na globalnym rynku szczepionek.
Licencję na ten lek na zaburzenia depresyjne Takeda nabyła od duńskiej spółki Lundbeck. Trintellix posiada inny mechanizm działania niż istniejące leki, w związku z czym oczekuje się, że wspomoże leczenie depresji u dużej liczby pacjentów.
* Nazwa produktu została zmieniona z Brintellix na Trintellix (2016 r.)
Entyvio to nowy przełomowy produkt, który oferuje nową opcję leczenia pacjentom cierpiącym na nieswoiste zapalenie jelit, którzy nie odpowiedzieli na leczenie istniejącymi produktami. Takeda wprowadziła Entyvio do obrotu w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych w czerwcu 2014 r.
NINLARO został zatwierdzony do stosowania w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. jako pierwszy inhibitor proteasomów przyjmowany doustnie i jest rezultatem dziesiątek lat rozwoju nauki i badań – docenionych nagrodą Nobla – szpiczaka mnogiego.