Włącz ułatwienia dostępu Włącz ułatwienia dostępu

Mepact

mepact

Dokumenty dostępne w formacie PDF

Mepact 4 mg, proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji, Mifamurtyd 

Pobierz ulotkę dla pacjenta  

Pobierz charakterystykę produktu leczniczego

Ulotka audio