Włącz ułatwienia dostępu Włącz ułatwienia dostępu

Gammagard SD

GAMMAGARD S/D 50 mg/ml 5 g; 10 g
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Dokumenty dostępne w formacie PDF:

Pobierz ulotkę dla pacjenta

Pobierz charakterystykę produktu leczniczego