Entyvio

Entyvio_Logo-na strone

Dokumenty dostępne w formacie PDF

Entyvio 300 mg, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, Wedolizumab

Pobierz ulotkę dla pacjenta

Pobierz charakterystykę produktu leczniczego

Ulotka audio

 

 

Materiały edukacyjne

Broszura dla lekarzy

Karta dla pacjenta- Entyvio

Ulotka dla pacjenta

Charakterystyka produktu leczniczego