Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Maribavir godkjennes av Europakommisjonen til behandling av voksne pasienter med cytomegalovirus(CMV)-infeksjon og/eller -sykdom etter transplantasjon, der CMV er refraktær (med eller uten resistens) mot tidligere behandling

13. november 2022

Maribavir, markedsført under merkenavnet LivtencityTM▼, er et oralt legemiddel mot CMV, og det eneste antivirale middelet som hemmer den CMV-spesifikke UL97-proteinkinasen1. Maribavir har fått godkjenning fra Europakommisjonen for behandling av CMV-infeksjon og/eller -sykdom som er refraktær (med eller uten resistens) mot én eller flere tidligere behandlinger, inkludert ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foscarnet hos voksne pasienter som har gjennomgått en hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller organtransplantasjon (SOT)2.

Den sentraliserte markedsføringstillatelsen er gyldig i alle EUs medlemsland så vel som på Island, i Liechtenstein, Norge og Nord-Irland. Nasjonal markedsføringstillatelse blir utstedt av Legemiddelverket.

Maribavir ble først godkjent av U.S. Food and Drug Administration 23. november i fjor. I løpet av året som har gått, har maribavir også blitt godkjent i Canada og Australia3-5.

CMV-infeksjon er en av de vanligste komplikasjonene for transplanterte pasienter, med en estimert forekomst globalt på 16–56 % hos organtransplanterte (SOT) og 30–70 % hos stamcelletransplantanterte (HSCT)6,7. CMV er fortsatt en betydelig utfordring for transplantasjonsleger og deres pasienter, men godkjenningen av maribavir innebærer et nytt alternativ i antiviral behandling for refraktær CMV etter transplantasjon.

Pressekontakter

Mohsen Zangani
Medical Director
Tlf. 936 28 916
E-post: [email protected]

André Melchior Larssen
Public Affairs and Communication lead
Tlf. 934 47 377
E-post: [email protected]

Om Takeda 

Takeda er et globalt, pasientfokusert og innovasjonsdrevet farmasøytisk selskap med hovedkontor i Japan. Vi har mer enn 50 000 medarbeidere fordelt på over 80 ulike land.

Takeda fokuserer vår forskning og utviklingsaktivitet rundt fire hovedområder: Gastroenterologi (mage/tarm), onkologi, nevrologi og sjeldne diagnoser. Vi har også virksomhet innenfor plasmaderiverte behandlinger (PDT) og vaksiner.

Takeda jobber for bedre helse og en lysere fremtid for mennesker over hele verden.

For mer informasjon om Takeda, se www.takeda.com.

Referanser

  1. Avram S, et al. Novel drug targets in 2021. Nat Rev Discov. 2022;21(5):328-328.
  2. LIVTENCITYTM (maribavir) European Summary of Product Characteristics.
  3. Takeda. Health Canada approves Takeda’s LIVTENCITYTM (maribavir) the first and only treatment for adults with post-transplant cytomegalovirus (CMV) infection. Published September 20, 2022. https://www.takeda.com/en-ca/newsroom/news-releases/2022/health-canada-approves-takedas-livtencity-maribavir-the-first-and-only-treatment-for-adults-with-post-transplant-cytomegalovirus-cmv-infection/.
  4. Takeda. Takeda’s LIVTENCITY (maribavir) approved by U.S. FDA as the first and only treatment for people ages 12 and older with post-transplant cytomegalovirus (CMV), refractory (with or without genotypic resistance) to conventional antiviral therapies. Published November 23, 2021. https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2021/takeda-livtencity-maribavir-approved-by-us-fda/.
  5. Therapeutic Goods Administration (TGA). LIVTENCITY maribavir 200 mg film coated tablet bottle (380132) [Australian product information]. Therapeutic Goods Administration (TGA). Published October 8, 2022. https://www.tga.gov.au/resources/artg/380132
  6. Azevedo L, et al. Cytomegalovirus infection in transplant recipients. Clinics (Sao Paolo). 2015;70(7):515-523.
  7. Styczynski J. Who is the patient at risk of CMV recurrence: a review of the current scientific evidence with a focus on hematopoietic cell transplantation. Infect Dis Ther. 2018;7:1-16.

 

Vedlegg: Internasjonal pressemelding

C-ANPROM/NO/MARI/0005