Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

GM Blog

Christine_Andersen


GM Blog brukes av Takedas øverste leder i Norge til å lufte sine tanker om politikk og utfordringer rundt helsesektoren i Norge. Her vil det bli lagt ut nye blogger innimellom hvor du kan lese mer om utfordringer rundt prioriteringer, pasienters tilgang til behandling og hvordan Takeda vurderer dette.

Christine Andersen er fungerende leder for Takeda i Norge i tillegg til at hun også leder GI-teamet.


Hvordan kan vi ha tillit til et system der en av partene ikke slipper til?

4.5.2022

Når evalueringen av Nye metoder avdekket et behov for å styrke transparens og medvirkning for å øke tilliten mellom systemet og omverden, finner vi det underlig at den videre oppfølgingen av rapporten skal skje bak lukkede dører.

Les mer


Sjeldendagen 2022: Gjør vi nok for sjeldenpasientene?

28.2.2022

Det hersker forsiktig optimisme på sjeldenfeltet. Men fortsatt har vi en lang vei å gå om vi skal gi sjeldenpasientene det helsetilbudet de fortjener.

Les mer


Langt bak våre naboer: Har vi råd til å vente?

10.12.2021

Evalueringen av Nye metoder levner ingen tvil: Dagens system knirker i sammenføyningene. Nå må hele helsesektoren vise handlekraft.

Les mer


Støre-regjeringen kan gjøre helseindustrien til Norges neste gullgruve

15.10.2021

Store muligheter ligger foran de nye regjeringspartiene hvis de tør å gripe sjansen. Men da må de ta det private næringslivet med på laget.

Les mer


Hvordan kan vi bedre hjelpe pasienter med sjeldne sykdommer? Tre områder peker seg ut.

03.09.2021

Sentralisering av helsedata må gjøres smartere og mer effektivt. Det er gode initiativer på gang, men vi har fortsatt en vei å gå. Som representanter for industrien må vi bidra til at prosessen akselererer.

Les mer

 

C-ANPROM/NO/GEN/0024