Aktiver tilgjengelighet Aktiver tilgjengelighet

Søvnløshet

Sovnloshet 558_248

Søvnvansker, eller insomni, defineres som subjektiv opplevelse av dårlig søvn. Det omfatter problemer med å falle i søvn, vansker med å holde på søvn og opplevelse av ikke å være uthvilt etter søvn.

Insomni kan gi økt risiko for langtidssykemelding og uførhet, redusert funksjon på dagtid, dårlig livskvalitet, angst og depresjon og ulykker på grunn av tretthet.

Halvparten av pasientene som går til legen forteller at de har søvnvansker. Forekomsten av insomni blant voksne ser ut til å ha økt. Økningen er spesielt tydelig hos kvinner mellom 45 og 60 år.

Søvn er viktig for god helse. Vi fått mer kunnskap om søvnens betydning for helse og folkehelse. Dårlig eller for lite søvn kan påvirke humør, konsentrasjonsevne og yteevne.

Behandling av søvnløshet

Medikamentell behandling er fortsatt mest benyttet i behandling av søvnløshet. Når det gjelder sovemedisiner er det vanlig å dele disse inn i tre hovedgrupper: benzodiazepiner, benzodiazepinliknende preparater og melatoninreseptoragonister.

Benzodiazepiner har tradisjonelt vært mest benyttet for behandling av søvnvansker. Sammenhengende bruk er imidlertid forbundet med utvikling av bivirkninger, tilbakefall av symptomer, og avhengighet av medikamentet.

Det er i dag generell enighet om at denne typen sovemidler må benyttes med forsiktighet hos pasienter med kronisk søvnløshet, og at bruk utover tre-fire uker bør unngås.

Melatonin er også kjent som «mørkets hormon» eller «søvnhormonet», og øker ved fravær av lys.

Kognitiv atferdsterapi har bedre og mer varig effekt enn medikamentell behandling av insomni. Kognitiv terapi omfatter opplæring i hvordan søvn påvirkes av livsstilsfaktorer som fysisk trening, matinntak, alkohol, og hvorfor ulike miljøfaktorer som lys, støy og temperatur er av betydning. I tillegg inngår søvnrestriksjon, stimuluskontroll og avslapningsteknikker. Teknikkene er relativt enkle og kan i prinsippet benyttes av både psykologer, fastleger og annet helsepersonell.

1)     Søvnvansker (insomni). Folkehelserapporten, Folkehelseinstituttet,oppdatert 25.01.2018

NO/VAR/0218/0008

Mer om søvnløshet her

Foreningen for søvnsykdommer
Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer