Aktiver tilgjengelighet Aktiver tilgjengelighet

Onkologi

Takeda jobber for å utvikle nye legemidler som kan hjelpe mennesker med kreft. Vi er inspirert av pasienter til drive med forskning og utvikling, for å kunne tilby innovative medisiner som bidrar til å forbedre og forlenge liv.

 

Myelomatose (benmargskreft)

Myelomatose, også kjent som benmargskreft, er en type blodkreft med ukontrollert vekst av plasmaceller i benmargen. Plasmaceller er en spesiell type hvite blodceller som finnes i brystbenet, kragebenet, ribbena, ryggraden, bekkenet og i enden av de lange knoklene i armer og lår, som er spesialisert for produksjon av antistoffer.1 Når plasmacellene blir ondartede, kalles de myelomceller.1 Symptomer kan variere, avhenger hvor langt kommet sykdommen har utviklet seg.1

Symptomer ved myelomatose kan inkludere:2,3

•Symptomer på skjelettsykdom for eksempel vedvarende uforklarlige ryggsmerter

•Nedsatt nyrefunksjon

•Anemi, sjeldnere leukopeni og trombocytopeni

•Hyperkalsemi på grunn av osteolyse

•Gjentagende eller vedvarende bakterielle infeksjoner på grunn av nedsatt immunforsvar

•Hyperviskositet

•Symptomer som tyder på spinalkanal-/nerverotkompresjon

•Tegn som tyder på amyloidose, for eksempel stor tunge, canalis carpi syndrom, nyre- og/eller hjertesvikt

 

På verdensbasis er myelomatose den nest hyppigste blodkrefttypen. I Norge får omtrent 430 personer denne diagnosen hvert år.4 Sykdommen rammer oftest eldre over 65 år. 2 Flere menn enn kvinner får myelomatose.2

Myelomatose påvirker pasientene både fysisk og følelsesmessig, og ikke minst pasientenes livskvalitet.1 Det er i dag ikke mulig å kurere myelomatose og dessverre får de fleste pasienter tilbakefall. Behandlingsmulighetene inkluderer kjemoterapi, benmargs-/stamcelletransplantasjon, samt flere ulike legemidler.

 

Les mer om myelomatose:

Blodkreftforeningen: Hva er myelomatose

Helsenorge.no: Myelomatose

 

Lymfekreft (lymfom)

 

Lymfekreft (lymfom) er en kreftsykdom med opprinnelse i kroppens lymfeceller (lymfocytter) og kan oppstå overalt i kroppen. Lymfocytter utgjør den delen av kroppens immunforsvar som kalles det spesifikke eller ervervede immunforsvar. Lymfocyttene dannes i benmargen og har som oppgave å beskytte kroppen blant annet mot mikroorganismer som bakterier og virus. Dette gjør de ved å gjenkjenne og uskadeliggjøre fremmede elementer i kroppen. Lymfom utgjør omtrent 4 % av alle nye krefttilfeller i Norge.5 Lymfom deles tradisjonelt i Hodgkin og non-Hodgkin lymfom, som igjen kan deles videre i en lang rekke ulike undergrupper som alle har sine særtrekk når det gjelder symptomer, prognose og behandling.

I 2015 ble det i kreftregisteret registrert 159 nye tilfeller av Hodgkin lymfom og 1017 nye tilfeller av Non-Hodgkin lymfom. Forekomsten er relativt lik for menn og kvinner.

Antall tilfeller av lymfom er totalt sett økende de siste 15 årene og det er den vanligste formen for kreftsykdom i blod- og lymfesystemet.

Generelt har overlevelsen ved lymfom bedret seg de siste årene og er nærmest den samme for menn og kvinner. Den relative 5-års overlevelse for Hodgkin lymfom var 89 % for perioden 2011-2015 og 76 % for non-Hodgkin lymfom i samme periode. 6

Behandlingen av lymfom bestemmes ut fra type lymfom, utbredelse (stadium), alder og øvrig helsetilstand. Behandlingen av Hodgkin lymfom skiller seg fra behandlingen for non-Hodgkin lymfom, men det er også flere ulike behandlingsstrategier for de ulike undergruppene / typene lymfom. Generelt sett består behandlingen for de fleste typer lymfom av en form for cellegift, ofte en kombinasjon av flere legemidler. Immunterapi og strålebehandling er også mye brukt.7   I noen tilfeller vil det kunne være aktuelt med høydose cellegiftbehandling med stamcellestøtte (HMAS). For pasienter i fruktbar alder som ønsker barn kan det være aktuelt å gjøre nedfrysning av sæd eller eggstokkvev.

 

Les mer om lymfekreft:

Kreftforeningen: Lymfekreft

Helsenorge.no: Lymfekreft

Blodkreftforeningen: Lymfekreft

 

Referanser:

1. http://oncolex.no/Myelomatose (sist åpnet 03.05.2019)

2.  https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/ benmargskreft/(sist åpnet 03.05.2019)

3. https://kreftlex.no/Myelomatose/BAKGRUNN/Symptomer(sist åpnet 03.05.2019)

4. https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2016/cin-2106.pdf (sist åpnet 03.05.2019)

5. Cancer in Norway 2015 – Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. (sist åpnet 03.05.2019)

6. Kreftregisteret – Årsrapport for 2015 – Nasjonalt kvalitetsregister for maligne lymfomer og lymfoide leukemier. (sist åpnet 03.05.2019)

7. https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/immunotherapy/monoclonal-antibodies.html (sist åpnet 03.05.2019)

NO/ONC/0318/0003(1)