Aktiver tilgjengelighet Aktiver tilgjengelighet

Beinskjørhet

Bensjhorhet 558_248

Normalt er det balanse mellom kroppens oppbygging og nedbryting av beinvev. Når balansen forstyrres, og nedbrytingen dominerer, gir det beinskjørhet (osteoporose). Beinskjørhet er en sykdom som fører til tap av beinmasse og svekkelse av skjelettet. Ved normal belastning, som snubling eller fall, kan det oppstå brudd i for eksempel håndledd, ryggvirvel eller lårhals.1)

Norge har høyere forekomst av brudd på grunn av osteoporose enn de fleste andre land. Generelt får flere kvinner enn menn beinskjørhet. Hele én av to kvinner og én av fire menn over 50 år får et brudd på grunn av beinskjørhet som oppstår senere i livet. I tillegg til kjønn er også faktorer som kosthold, medisiner og livsstil med på å øke risikoen for beinskjørhet.2)

Risikofaktorer for utvikling av beinskjørhet1)
Kosthold med lavt inntak av kalsium og D-vitamin, fysisk inaktivitet, lite soleksponering, røyking og høyt alkoholforbruk kan føre til økt risiko for brudd. Høy alder, hoftebrudd hos mor (arv), tidlig overgangsalder (før 45 år) og lav beintetthet i utgangspunktet er risikofaktorer for beinskjørhet. I tillegg er også kortisonbehandling gitt som tabletter i mer enn tre måneder, samt sykdommer i mage/tarm som påvirker opptaket av næringsstoffer som for eksempel inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom og cøliaki).

Symptomer1)

Det første tegnet på osteoporose er ofte brudd i håndledd, rygg eller hofte. Hoftebrudd er den mest alvorlige følgen av osteoporose. De fleste slike brudd hos eldre skyldes redusert beinmasse kombinert med et fall.

Hvordan diagnostiseres osteoporose?3)

Hensikten med diagnostisering er å forebygge framtidige brudd.
Etter at man har opplevd et brudd, vil legen prøve å finne ut om det er risiko for flere brudd og om annen sykdom eller behandling ligger bak. Det vil ofte gjøres en måling av beinmineraltetthet, tas blodprøver og i tillegg røntgenbilder for å påvise eventuelle brudd samt blodprøver.

Hvordan behandles beinskjørhet?2)
Kostholdsveiledning for å forebygge uønsket vekttap og fysisk aktivitet for å styrke beinmassen og muskulaturen og dermed redusere risiko for brudd. Det finnes forebyggende behandling som f.eks. mineral- og vitamintilskudd. Forhør deg på apotek eller med lege.

Ved etablert osteoporose kan legen i tillegg forskrive medikamenter som enten bremser nedbrytningen av beinvevet eller øker oppbygningen. 3)

1)     Fakta om beinskjørhet og brudd. Folkehelseinstituttet Oppdatert 20.10.2016 https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/beinskjorhet/beinskjorhet-og-brudd---fakta-om-os/

2)     Syversen.U.,Halse J.; Medikamentell behandling av osteoporose. Tidsskr Nor Lægeforening nr 16, 2003; 123:2263-4

3)     https://legeforeningen.no/PageFiles/229641/Osteoporose%20aug%202018.pdf

 

Mer om beinskjørhet her

Beinskjørhet på Helsenett
Norsk osteoporoseforening

 

NO/VAR/0919/0019