Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

H2O: Succesvolle tweede rondetafel lanceert project in Nederland

18 december 2020

Gisteren vond de tweede Nederlandse rondetafel plaats van het Health Outcomes Observatory project (H2O). Takeda bedankt de presentatoren, panelleden en overige deelnemers voor hun inbreng. Circa 35 organisaties uit het gehele zorglandschap waren dit keer maar liefst vertegenwoordigd: academische en perifere ziekenhuizen, patientenorganisaties, verzekeraars, leveranciers en fabrikanten van medische therapieen en andere zorgpartijen.

Tweede Nederlandse rondetafel Health Outcomes Observatory project (H2O)

Jan Hazelzet namens Erasmus MC, Lonneke van de Poll-Franse (Integraal Kankercentrum Nederland, IKNL), Herko Coomans (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Frank Buijs (Takeda Nederland, namens alle betrokken private partijen) en Diana Delnoij (Zorginstituut Nederland) gingen in hun presentaties in op hun ideeën over de governance van het project en op hun eigen betrokkenheid en inzet.

Tijdens de paneldiscussie spraken Ward Posthuma (Stichting Topklinische Ziekenhuizen, STZ), Irene Dingemans (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, NFK), Janneke van der Woude (Erasmus MC), Henk-Jan Aanstoot (Diabeter) en Jan Hazelzet over hun visie op het belang van het H2O-project voor patiënten.

De Nederlandse uitvoering van het project is nu feitelijk begonnen. Begin 2021 moet er een blauwdruk zijn voor de Nederlandse organisatie.

Kijken de gehele rondetafel terug:

Een samenvatting van het evenement volgt in januari via onze website www.takeda.nl.

C-ANPROM/NL/GEN/0020 December 2020