Aktivizēt piekļūstamību Aktivizēt piekļūstamību

Veselība

Cilvēka veselība

doctor_at_patients_bed_1234_312_Large

Cilvēka veselība ir dzīves kvalitātes kategorija, kuru nosaka fizioloģiski mehānismi, spēja adaptēties, pašorganizācijas, pašattīstības un pašsaglabāšanās spējas. Vajadzībai pēc veselības ir vispārējs raksturs, tā piemīt gan atsevišķam indivīdam, gan sabiedrībai kopumā. Veselības stāvoklis nosaka augstu cilvēka fiziskās, psihiskās un intelektuālās rīcībspējas potenciālu un ir tā pilnvērtīgas dzīves ķīla. Vērība pret paša veselību, spēja nodrošināt veselības traucējumu individuālu profilaksi un veselīgs dzīvesveids ir rādītāji tam, kā personība izprot savu stāvokli sabiedrībā un atbildību savā un tuvinieku priekšā. Šajā sadaļā varat iegūt informāciju par tādām sfērām kā sāpes, osteoporoze, kardioloģija un audu hemostāze.

Osteoporoze

Osteoporoze ir sistēmiska, kaulus bojājoša, sāpes izraisoša saslimšana, kas būtiski samazina kustību spējas un dzīves kvalitāti...

Lasīt vairāk

Kardioloģija

Koronārā sirds slimība (KSS) ir hroniska saslimšana, kuras pamatā ir sirds asinsvadu izmaiņu (aterosklerozes) radītie traucējumi normālai sirdsdarbībai...

Lasīt vairāk

Cukura diabēts

Diabēts un veselība

Cukura diabēts

Sāpes

Sāpes ir ikdienas problēma visā pasaulē, no tām cieš aptuveni 30% visu iedzīvotāju...

Lasīt vairāk