Kontaktai

Biuras

Takeda, UAB
Verslo centras "Vertas"
Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

Darbo laikas:
Pirmadienis - Penktadienis
8.00 - 17.00
Tel. 8 5 210 90 70
El.p.: lt-info@takeda.com

Pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į Takeda produktą : dso-lt@takeda.com

Daugiau informacijos skaityti skyriuje Farmakologinis budrumas.