Қол мділікті қосу жеті Қол мділікті қосу жеті

Бас директордың жолдауы