Қол мділікті қосу жеті Қол мділікті қосу жеті

Зерттеушілер бастамашылық еткен және демеушілік көрсететін зерттеулер

Takeda компаниясы және оның серіктестік желісі медицинадағы ғылыми жетістіктерді қолдай және ауыр сырқаттарды түсінуді тереңдете отырып, пациенттерге күтім көрсетуді жақсартуға ұмтылады. Осы міндеттеме шеңберінде зерттеушілердің бастамашылық жасаған және демеушілік көрсеткен зерттеулер бағдарламасы (investigator initiated-sponsored research - IISR) біздің қызметіміздің негізгі компоненттерімен және терапевтік қызығушылық салаларымен тікелей байланысты маңызды медициналық және ғылыми мәселелерді шешетін инновациялық клиникалық және іргелі зерттеулерді қолдайды.

IISR зерттеуі сұрау салынбайтын, тәуелсіз зерттеу ретінде анықталады, онда зерттеуші немесе мекеме (ғылыми, жеке немесе мемлекеттік) демеуші ретінде әрекет етеді, ал Takeda компаниясы зерттелетін дәрілік затты ұсыну және/немесе қаржыландыру түрінде қолдау көрсетеді.

IISR ұсыныстарын Takeda компаниясының медициналық және ғылыми қызметкерлері қарайды. Шешімдер ғылыми қасиеттерге, сондай-ақ ресурстардың ғылыми қызығушылығы мен қол жетімділігі салаларының сәйкес келуіне негізделген.

IISR қолдауы қатаң түрде зерттеу жетістіктерінің критерийлері негізінде беріледі. Зерттеуді қолдау Takeda компаниясы шығаратын өнімдердің ұсынымдарына немесе тағайындалуына қатысты қандай да бір міндеттемелерге байланысты емес және оны білдірмейді.

Қызығушылық танытқан зерттеушілер сілтеме арқылы IISR өткізуге сұранысты орналастыра алады және барлық сұрақтар бойынша gma.externalresearch@takeda.com.электронды поштасы арқылы байланысуына болады.