Мовипреп®

Дәріліктүрі

По 111.9 г препарата (пакетик А) помещают в четырехслойный пакетик (бумага / полиэтилен низкой плотности / алюминий / полиэтилен низкой плотности). По 10.6 г препарата (пакетик Б) помещают в четырехслойный пакетик (бумага / полиэтилен низкой плотности / алюминий / полиэтилен низкой плотности). Оба пакетика (А и Б) помещают в прозрачный полиэтиленовый пакет. По 2 пакета вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную коробку.

111.9 г препараттан (А пакеті) төрт қабатталған пакетке (қағаз / тығыздығы төмен полиэтилен / алюминий / тығыздығы төмен полиэтилен) салады.10.6 г препараттан (Б пакеті) төрт қабатталған пакетке (қағаз / тығыздығы төмен полиэтилен / алюминий / тығыздығы төмен полиэтилен) салады.Екі пакетті (А және Б) мөлдір полиэтилен пакетке салады. 2 пакеттен мемлекеттік және орыс тілдеріндегі медицинада қолданылуы жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салады.

Қазақ тіліндегі нұсқаулықты жүктеу