Қол мділікті қосу жеті Қол мділікті қосу жеті

БАҚ және қоғаммен байланыс

Надира Бердали

email: nadira.berdali@takeda.com

Телефон: +7 (727) 2444004