מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע

גולש יקר, אנא קרא בעיון את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות להלן בטרם עשיית שימוש באתר.
שימושך באתר יפורש כמתן הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות זו אנא אל תעשה שימוש באתר.
1. מידע שנאסף - טקדה אוספת מידע פרטי שאתם מעדכנים בשדות הרלוונטיים באתר, כגון שם ודוא"ל ("מידע") אשר מוזנים באתר על מנת לקבל פרטים על נושאים שונים כגון מוצרי טקדה או לחלופין דיווח על תופעות לוואי. ויובהר, כי אינך חייב/ת על-פי חוק למסור מידע באתר אך יתכן כי ללא מסירת מידע זה לא תוכל/י להפיק תועלת מיישומים מסוימים באתר.
ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
2. שימוש במידע - אנו נעשה שימוש במידע שנמסר לנו כדי בכדי להשיב על שאלותיך ולמלא אחר בקשותיך.
3. שיתוף במידע - אנו נחשוף את המידע שנמסר לנו לצדדים שלישים רק במקרים הבאים:
3.1. במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברת נכסים או זכויות, העברה, או הסדרה אחרת של כל או של חלק כלשהו בעסק, בנכסים, או במניות שלנו (כולל בהתייחס לכל מצב של פשיטת רגל או הליכים דומים). בנוסף, אנו משתמשים וחושפים מידע הנאסף באמצעות האתר כאשר אנו סבורים שהדבר נחוץ או נכון: (א) כפי שמתיר החוק, כולל חוקים שמחוץ לארץ מגוריך; (ב) על מנת לציית לדרישות הליכים משפטיים; (ג) להשיב על בקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות, כולל רשויות ציבוריות וממשלתיות שמחוץ לארץ מגוריך; (ד) לאכוף את התנאים וההתניות שלנו; (ה) על מנת להגן על פעילותינו או על פעילות החברות הקשורות שלנו; (ו) להגן על הזכויות, הפרטיות, הבטיחות, או הרכוש שלנו, ו/או של החברות הקשורות שלנו, עליך, או על אחרים; וכן (ז) לאפשר לנו לפעול לקבלת סעדים אפשריים או להגביל את הנזקים שעלולים להיגרם לנו. כמו כן יתכן ואנו נעשה שימוש ונחשוף מידע שנאסף באמצעות האתר בדרכים אחרות, בהסכמתך.
4. הגנה על המידע - טקדה נוקטת אמצעים ארגוניים, טכניים ואדמיניסטרטיביים סבירים על מנת להגן על המידע הנמצא בשליטתנו. לצערנו, אי אפשר להבטיח 100% אבטחה בנוגע להעברת נתונים באינטרנט או למערכות אחסון נתונים.
5. משך אחזקת המידע - טקדה תחזיק ותשמור את המידע שלכם למשך הזמן הנחוץ להשלמת המטרות שצוינו במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן ישנו צורך בתקופה ארוכה יותר או שהדבר מותר על פי החוק או לצורך קיום דרישות חוקיות אחרות.
6. קישורים לאתרים אחרים - האתר מכיל קישורים למספר אתרי אינטרנט נוספים שיוכלו להציע מידע מועיל לגולשים באתר. מדיניות פרטיות זה אינו חלה על אתרי אינטרנט אלה, ואנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתרים הללו בטרם גלישה בהם.
7. עדכון ושינוי מדיניות הפרטיות - טקדה תהיה רשאית לשנות מדיניות הפרטיות זו מעת לעת. כל שינוי מעיין זה ידווח באמצעות עמוד זה. בהתאם לאמור, אנו מבקשים כי מפעם לפעם תעיין במדיניות הפרטיות כדי להבטיח שאתה מכיר את הגרסה העדכנית ביותר, התקפה בכל כניסה לאתר.
שימוש שלך באתר האינטרנט לאחר שיבוצעו בו שינויים במדיניות הפרטיות יפורש כמתן הסכמתך לשינויים אלה
8. יצירת קשר - בכל שאלה ו/או בעיה נא צור קשר עימנו באמצעים הבאים:
טלפון: 972-33733140
פקסימיליה: 972-33733150
מייל: liat.alon@takeda.com
9. תאריך עדכון אחרון – מאי, 2016.

* תנאי המדיניות כתובים בלשון זכר אך הם מכוונים לגברים ונשים כאחד.