אפשר נגישות אפשר נגישות

נינלארוTM ®Ninlaro, (Ixazomib)

התכשיר נינלארו בשילוב עם לנלידומיד (Lenalidomide) ועם דקסמתאזון (dexamethasone), מיועד לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה אשר קיבלו טיפול רפואי קודם אחד לפחות.
התכשיר קיים במינון של 2.3 מ"ג, 3 מ"ג, 4 מ"ג.

לעלון לצרכן הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות

לעלון לרופא הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות