אפשר נגישות אפשר נגישות

פוסרנול®, (Lanthanum Carbonate) ®Fosrenol

התכשיר פוסרנול מאושר בישראל להתוויה הבאה:

התרופה מותווית כקושר זרחן (פוספט) המיועד להורדת רמות גבוהות של זרחן (פוספט) בדם (היפרפוספטמיה) בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית אמבולטורית. התרופה מיועדת גם לחולים במחלת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה עם רמות גבוהות של פוספט בסרום (גדול מ-1.78 מילימול/ליטר) אשר לא נשלטות באמצעות דיאטה דלת זרחן בלבד.

לעלון לרופא הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות (פוסרנול באבקה).

לעלון לרופא הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות (פוסרנול בטבליה).

 

FOSRENOL is a registered trademark of Shire International Licensing BV, a Takeda company.