אפשר גישה אפשר גישה

אלפרז®, (Idursulfase) ®Elaprase

התכשיר אלפרז מאושר בישראל להתוויה הבאה:

אלפרז משמש לטיפול ארוך-טווח במטופלים עם סינדרום האנטר (מוקופוליסכרידוזיס, MPSII).

לעלון לרופא הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות.

 

ELAPRASE is a registered trademark of Shire Human Genetic Therapies, Inc., a Takeda company.