אפשר נגישות אפשר נגישות

רפלגל®, (Agalsidase Alfa) ®Replagal

התכשיר רפלגל מאושר בישראל להתוויה הבאה:

רפלגל משמש לטיפול חלופי אנזימטי ארוך-טווח במטופלים עם אבחון של מחלת פברי (חסר באנזים אלפא גלקטוזידאז A).

לעלון לרופא הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות.

REPLAGAL is a registered trademark of Shire Human Genetic Therapies, Inc., a Takeda company.