אפשר נגישות אפשר נגישות

ויפריב®, Vpriv® (Velaglucerase Alfa)

התכשיר ויפריב מאושר בישראל להתוויה הבאה:

ויפריב הוא גלוקוצרברוזידאז הידרוליטי – אנזים ספציפי המתווה כטיפול תחליפי ארוך טווח לילדים ומבוגרים החולים במחלת גושה מסוג 1.

לעלון לרופא הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות.

VPRIV is a registered trademark of Shire Human Genetic Therapies, Inc., a Takeda company.