Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Tietosuojailmoitus haittavaikutusraporteille, tuotevirheilmoituksille ja lääketieteellistä tietoa koskeville pyynnöille

Takeda Oy (“Takeda”) on vahvasti sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja pyrkii suojaamaan henkilötietojasi tämän tietosuojailmoituksen (”Ilmoitus”) mukaisesti. Tämä Ilmoitus soveltuu henkilötietoihin, joita Takeda kerää ja käsittelee haittavaikutusraporttien ja toimittamiesi tuotevalitusten ja lääketieteellistä tietoa koskevien pyyntöjen yhteydessä. 

Takedan keräämät henkilötiedot ja tietolähteet

Takeda kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja. Se, minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme, riippuu suhteestasi Takedaan sekä soveltuvasta lainsäädännöstä. Voimme kerätä muun muassa seuraavia henkilötietoryhmiä:

Potilaat/Kuluttajat:

 • Henkilöllisyys;
 • Yhteystiedot;
 • Terveydentilaasi koskevat tiedot.

Muut yksilöt, kuten terveydenhuollon ammattilaiset:

 • Henkilöllisyys;
 • Yhteystiedot;
 • Koulutus ja pätevyydet;
 • Järjestö- ja toimielinyhteydet.

Voimme saada nämä tiedot suoraan sinulta tai sinua hoitavalta terveydenhuollon ammattilaiselta. Jos olet potilas/kuluttaja, voimme saada henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten terveydenhuollon ammattilaisilta, joiden tietoon on tullut sinuun liittyvä haittavaikutus, tuotevalitus tai lääketieteellistä tietoa koskeva pyyntö. Huomaathan, että jos olet terveydenhuollon ammattilainen, sinun tulee ehdottomasti hankkia potilailtasi asianmukaiset suostumukset ennen kuin välität meille heidän henkilötietojaan tai arkaluonteisia henkilötietojaan. 

Käsittelyn oikeusperuste

Takeda käsittelee henkilötietoja yhdellä tai useammalla seuraavista perusteista:

 • Henkilötietojesi käsittely voi olla tarpeen haittavaikutusraportointiin tai tuotevalituksiin soveltuvan lainsäädännön tai muun sääntelyn noudattamiseksi;
 • Henkilötietojesi käsittely voi olla tarpeen elintärkeiden etujesi suojelemiseksi;
 • Henkilötietojesi käsittely voi olla tarpeen lääketieteellistä tietoa koskevien pyyntöjesi käsittelyyn liittyvien oikeutettujen etujemme perusteella. Sinulla on oikeus jättäytyä pois kaikesta sellaisesta henkilötietojesi käsittelystä. Voit tehdä tämän ottamalla meihin yhteyttä ”Kuinka tavoittaa meidät” -kohdassa kuvatulla tavalla.

Takeda käsittelee erityisiä henkilötietoryhmiä yhdellä tai useammalla seuraavista perusteista:

 • Terveyteesi liittyvien henkilötietojen käsittely haittavaikutusraporttien ja tuotevalitusten yhteydessä on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi, kuten terveydenhuollon ja lääkevalmisteiden korkeiden laatu- ja turvallisuusstandardien varmistamiseksi, tai elintärkeiden etujesi suojelemiseksi;
 • Terveyteesi liittyvien henkilötietojen käsittely lääketieteellistä tietoa koskevien pyyntöjen yhteydessä on tarpeen elintärkeiden etujesi suojelemiseksi.

Kuinka Takeda käyttää henkilötietoja

Takeda käsittelee sinua koskevia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Vastatakseen oma-aloitteisiin lääketieteellistä tietoa koskeviin pyyntöihisi
 • Käsitelläkseen todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista antamiasi tietoja;
 • Käsitelläkseen tuotevalituksista antamiasi tietoja;
 • Täyttääkseen haittavaikutusten ja tuotevalitusten raportointiin liittyvät lainsäädännölliset tai sen nojalla annettuihin määräyksiin perustuvat velvoitteensa;
 • Tietojen säilyttämistä koskeviin tarkoituksiin.

 

Kenelle Takeda jakaa henkilötietosi

Takeda voi välittää sinua koskevia henkilötietoja muille Takedan sidosyhtiöille maailmanlaajuisesti[1]. Nämä sidosyhtiöt voivat puolestaan välittää sinua koskevia henkilötietoja muille Takedan sidosyhtiöille. 

Takeda voi tarvittaessa välittää sinua koskevia henkilötietoja kolmansille osapuolille, mukaan lukien valvontaviranomaiset, muut terveydenhuollon viranomaiset ja palveluntarjoajat, joiden kanssa Takeda on tehnyt sopimuksen yllä määriteltyihin tarkoituksiin liittyvien toimintojen suorittamisesta Takedan puolesta. Nämä palveluntarjoajat voivat olla käännöspalveluntarjoajia, Takedan tuotteiden liikekumppaneita, terveydenhuollon ammattilaisia, lääketurvatoiminnan palveluntarjoajia (kuten lääketurvatoiminnan palveluiden tuottajia, lääketurvatoiminnan puhelinpalvelukeskuksia, digitaalisen median ja/tai mobiilisovellusten tuottajia, tutkimus- ja tuotekehityspalveluja tarjoavia yrityksiä (ns. CRO-yritys), lääketurvatoiminnan tarkastuspalveluita tuottavia yrityksiä, markkinatutkimusten ja/tai potilaille tarjottavien tukiohjelmien tarjoajia) tai lääketieteellisiä palveluita tai puhelinpalvelukeskuksia.

Siinä tapauksessa, että Takeda päättää järjestellä uudelleen tai luopua liiketoiminnastaan myymällä, sulautumalla tai yritysostolla, Takeda voi jakaa sinua koskevia henkilötietoja todellisten tai potentiaalisten ostajien kanssa. Tulemme vaatimaan, että todelliset ja potentiaaliset ostajat käsittelevät henkilötietoja tämän Ilmoituksen mukaisesti.

Takeda voi myös lähettää tietyntyyppisiä, sinua koskevia henkilötietoja Takedan sidosyhtiöille ja kolmansille osapuolille ympäri maailmaa tässä Ilmoituksessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Siinä määrin kuin tämä vaatii henkilötietojesi siirtoa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella olevaan maahan, joka ei takaa samaa tietosuojan tasoa kuin ETA-alueen maat, siirrot toteutetaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Takedan sidosyhtiöiden välillä toteutettaviin siirtoihin sovelletaan tällöin EU:n mallisopimuslausekkeita. Voit pyytää kopion mallisopimuslausekkeista ottamalla yhteyttä Takedaan ”Kuinka tavoittaa meidät” -osiossa kuvatulla tavalla.

Kuinka Takeda suojelee henkilötietojasi

Takeda toteuttaa kohtuulliset ja asianmukaiset fyysiset, hallinnolliset ja tekniset suojatoimet suojellakseen henkilötietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä, luovutukselta, muuntelulta tai tuhoamiselta.

Kuinka pitkään Takeda säilyttää henkilötietoja

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty ja paikallisen lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset sekä oikeutetut liiketoimintatarpeet huomioiden.

Sinun oikeutesi

EU:ssa yksilöillä on tiettyjä rekisteröityjen oikeuksia, joihin voi liittyä rajoituksia. Näihin oikeuksiin kuuluu oikeus: (i) vaatia pääsyä henkilötietoihin tai henkilötietojen oikaisua tai poistamista; (ii) rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä; ja (iii) oikeus henkilötietojen siirtämiseen. Jos haluat käyttää jotain yllämainituista oikeuksistasi, olethan meihin yhteydessä jäljempänä annettujen yhteystietojen mukaisesti. EU:ssa yksilöillä on myös oikeus tehdä valitus heidän henkilötietojensa käsittelystä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka tavoittaa meidät

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttääksesi oikeuksiasi, tehdäksesi kyselyitä tai lähettääksesi valituksia liittyen Takedan toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn. Takeda tekee tarvittavat toimet vastatakseen pyyntöihin, kyselyihin ja valituksiin. Takeda vastaa vaatimuksiin kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa.

Yhteystiedot:

Postiosoite: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

Sähköpostiosoite: [email protected]

Tärkeää tietoa

Suomen tietosuojaviranomainen on vastuussa siitä, että Suomen tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Saadaksesi lisätietoja yksityisyydensuojastasi tai mikäli et pysty ratkaisemaan sinulla olevaa ongelmaa suoraan meidän kanssamme ja haluat tehdä tästä valituksen, otathan yhteyttä [email protected]. Vaihde 029 56 66700.

 

Tämä tietosuojailmoitus on voimassa 25.5.2018 alkaen.

 

 [1] Lista Takedan sidosyhtiöistä löytyy seuraavan linkin takaa, kohdan “Related Links” alta: http://www.takeda.com/worldwide