Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN YLEINEN TIETOSUOJAILMOITUS

Takeda Oy ('Takeda') on vahvasti sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja pyrkii suojaamaan henkilötietojasi seuraavan Tietosuojailmoituksen (”Ilmoitus”) mukaisesti. Tämä Ilmoitus soveltuu Takedan keräämiin ja käsittelemiin terveydenhuollon ammattilaisia ja terveydenhuollon järjestöjen työntekijöitä/edustajia koskeviin henkilötietoihin.

Takedan keräämät henkilötiedot ja tietolähteet

Takeda kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja. Se, minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme, riippuu suhteestasi Takedaan sekä soveltuvasta lainsäädännöstä. Voimme kerätä muun muassa seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Perustiedot, kuten henkilöllisyys ja yhteystiedot;
 • Koulutus- ja Ammattitiedot, kuten pätevyydet ja järjestö- tai toimielinyhteydet;
 • Maksutiedot, siltä osin kuin se on tarpeellista.

Voimme saada nämä tiedot suoraan sinulta tai julkisista tai kolmannen osapuolen tietolähteistä. 

Jotta Takeda voisi paremmin ymmärtää ja ottaa huomioon sinun etusi sekä säilyttää sinua koskevat henkilötiedot täsmällisinä, Takeda voi oikaista toimittamiasi henkilötietoja tai tehdä niihin lisäyksiä Takedan muista lähteistä saamien henkilötietojen perusteella.

 Käsittelyn oikeusperuste  

Takeda käsittelee henkilötietoja yhdellä tai useammalla seuraavista perusteista:

 • Takeda voi tietyissä tapauksissa pyytää suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen ja käsittelyyn. Jos annat suostumuksesi, voit myöhemmin peruuttaa sen ottamalla meihin yhteyttä ”Kuinka tavoittaa meidät” -kohdassa kuvatulla tavalla. Huomaathan, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sitä toteutettuun henkilötietojen käsittelyyn.  
 • Muissa tapauksissa henkilötietojesi käsittely voi olla tarpeen soveltuvan lainsäädännön tai muun sääntelyn noudattamiseksi tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena. Et välttämättä voi jättäytyä pois tällaisesta käsittelystä tai päätöksesi jättäytyä pois voi vaikuttaa kykyymme noudattaa sopimusvelvoitteitamme suhteessa sinuun.
 • Takeda voi käsitellä henkilötietojasi myös tuotteitamme ja palveluitamme sekä tieteellistä tutkimusta ja koulutusmahdollisuuksia koskevaan viestintään liittyvän oikeutetun etumme perusteella. Voit jättäytyä pois henkilötietojesi käsittelystä tällä perusteella ottamalla meihin yhteyttä ”Kuinka tavoittaa meidät” -kohdassa kuvatulla tavalla.

Kuinka Takeda käyttää henkilötietoja

Takeda käsittelee sinua koskevia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Helpottaakseen vuorovaikutusta kanssasi, mukaan lukien pääsyn tarjoaminen resursseihimme, tuotetilausten ja näytepyyntöjen toteuttaminen, terveystietopyyntöjen, haittatapahtumien tietojen ja tuotevalitusten käsittely;
 • Tukeakseen sisäisiä liiketoimintojamme, kuten meidän välisemme vuorovaikutuksen seuraaminen, työvoimamme hallinnointi ja resurssiemme tehokkaan kohdistamisen varmistaminen.
 • Suorittaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä, esimerkiksi tiedottamalla Takedan suorittamista tutkimuksista, sekä liiketoiminta- ja markkinointitutkimuksia;
 • Mainostaakseen tuotteitamme ja palvelujamme markkinointiviestinnän välityksellä (siinä määrin kuin se on lainsäädännössä sallittu), sitouttaaksemme tieteellisiä asiantuntijoita ja johtajia, koulutusten tai tieteellisten ja koulutusohjelmien tarjoaminen;
 • Täyttääksemme sopimusvelvoitteemme, mukaan lukien sitoutumismaksujen hallinnointi;
 • Täyttääksemme lainsäädännölliset velvoitteemme, mukaan lukien vaatimustenmukaisuus- ja turvallisuustarkoitukset, taloudelliset raportit;
 • Muut tarkoitukset, jotka voivat olla oleellisia liittyen suhteeseesi Takedaan.

 

Kenelle Takeda jakaa henkilötietosi

Takeda voi välittää sinua koskevia henkilötietoja muille Takedan sidosyhtiöille maailmanlaajuisesti[1]. Nämä sidosyhtiöt puolestaan voivat välittää sinua koskevia henkilötietoja muille Takedan sidosyhtiöille. Osa Takedan sidosyhtiöistä voi sijaita maissa, jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojan tasoa. Kaikki Takedan sidosyhtiöt käsittelevät kuitenkin henkilötietoja tämän Ilmoituksen mukaisesti. Saadaksesi lisätietoa Takedan toteuttamista suojatoimista koskien rajat ylittäviä henkilötietojen siirtoja, olethan meihin yhteydessä ”Kuinka tavoittaa meidät” -kohdassa kuvatulla tavalla.    

Takeda voi tehdä sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa, jotta nämä suorittaisivat yllä määriteltyihin tarkoituksiin liittyviä toimintoja, joihin liittyy henkilötietojesi käsittelyä, kuten esimerkiksi postituksia tekevät yritykset. Tällaisissa tapauksissa Takeda vaatii kolmansilta osapuolilta, että he suojelevat heille jaettujen henkilötietojen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta. Näitä kolmansia osapuolia vaaditaan sitoutumaan siihen, että he eivät käytä tai ilmaise sinua koskevia henkilötietoja muuhun tarkoitukseen, kuin palveluiden tarjoamiseksi meille tai palveluiden suorittamiseksi meidän puolestamme tai, mikäli se on tarpeen soveltuvan lainsäädännön tai muun sääntelyn noudattamiseksi.   

Siinä tapauksessa, että Takeda päättää järjestellä uudelleen tai luopua liiketoiminnastaan myymällä, sulautumalla tai yritysostolla, Takeda voi jakaa sinua koskevia henkilötietoja todellisten tai potentiaalisten ostajien kanssa. Tulemme vaatimaan, että todelliset ja potentiaaliset ostajat käsittelevät henkilötietoja tämän Ilmoituksen mukaisesti.

Osa Takedan kanssa samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä ja/tai palveluntarjoajista voi sijaita Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella olevissa maissa, joiden lainsäädäntö ei takaa samaa tietosuojan tasoa. Takeda varmistaa, että asianmukaiset turvatoimet toteutetaan ja että soveltuvaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä noudatetaan sellaisten siirtojen yhteydessä.

Kuinka Takeda suojelee henkilötietojasi

Takeda toteuttaa kohtuulliset ja asianmukaiset fyysiset, hallinnolliset ja tekniset suojatoimet suojellakseen henkilötietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä, luovutukselta, muuntelulta tai tuhoamiselta.

Sinun oikeutesi

EU:ssa yksilöillä on tiettyjä rekisteröityjen oikeuksia, joihin voi liittyä rajoituksia. Näihin oikeuksiin kuuluu oikeus: (i) vaatia pääsyä henkilötietoihin tai henkilötietojen oikaisua tai poistamista; (ii) rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä; ja (iii) oikeus henkilötietojen siirtämiseen. Jos haluat käyttää jotain yllämainituista oikeuksistasi, olethan meihin yhteydessä jäljempänä annettujen yhteystietojen mukaisesti. EU:ssa yksilöillä on myös oikeus tehdä valitus heidän henkilötietojensa käsittelystä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.    

Sinulla on oikeus pyytää Takedaa olemaan käsittelemättä henkilötietojasi markkinointitarkoituksia varten. Takeda pyrkii ilmoittamaan sinulle, jos sen tarkoituksena on käyttää tietojasi kyseiseen tarkoitukseen tai jos sen tarkoituksena on luovuttaa tietojasi kenellekään kolmannelle osapuolelle kyseisiä tarkoituksia varten. Voit käyttää oikeuttasi vastustaa tällaista käsittelyä ilmoittamalla Takedalle milloin tahansa, ettet halua vastaanottaa kyseistä mainontaa. Kun haluat käyttää tätä oikeuttasi, käytäthän ystävällisesti ”tilauksen peruminen” -toimintoa kyseessä olevassa viestinnässä tai ilmoitat asiasta meille ”Kuinka tavoittaa meidät” -osiossa kuvatulla tavalla.   

Kuinka pitkään Takeda säilyttää henkilötietoja

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty ja paikallisen lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset sekä oikeutetut liiketoimintatarpeet huomioiden.

Kuinka tavoittaa meidät

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttääksesi oikeuksiasi, tehdäksesi kyselyitä tai lähettääksesi valituksia liittyen Takedan toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn. Takeda vastaa vaatimuksiin kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa.

Yhteystiedot:

Postitusosoite: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

Sähköpostiosoite: [email protected]

Tärkeää tietoa

Suomen tietosuojaviranomainen on vastuussa siitä, että  Suomen tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Saadaksesi lisätietoja yksityisyydensuojastasi tai mikäli et pysty ratkaisemaan sinulla olevaa ongelmaa suoraan meidän kanssamme ja haluat tehdä tästä valituksen, otathan yhteyttä [email protected]. Vaihde 029 56 66700.

 

Tämä tietosuojailmoitus tulee voimaan 25.5.2018 alkaen.[1] Lista Takedan sidosyhtiöistä löytyy seuraavan linkin takaa, kohdan “Related Links” alta:

https://www.takeda.com/worldwide