Mikä NorLevo ® on?

NorLevo® on suun kautta otettava jälkiehkäisyvalmiste, jonka tarkoituksena on estää raskauden alkaminen. Sitä voidaan käyttää hätäratkaisuna, jos kondomin käyttö tai muu ehkäisy on epäonnistunut tai yhdynnässä ei ole käytetty ehkäisyä.  Yli 15-vuotias asiakas voi ostaa NorLevo®-valmisteen apteekista ilman lääkärin reseptiä. Muistathan, että NorLevo® on tarkoitettu ainoastaan erikoistapauksiin, eikä sitä ole tarkoitettu säännölliseksi ehkäisykeinoksi.

NorLevo® sisältää 1,5 mg levonorgestreelia, synteettistä keltarauhashormonia, jota on myös osassa ehkäisytableteista. Hoitoon kuuluu yksi tabletti, joka otetaan mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen, mieluiten 12 tunnin ja enintään 72 tunnin (3 vuorokauden) kuluessa yhdynnästä. Mitä nopeammin tabletti otetaan suojaamattoman yhdynnän jälkeen, sitä parempi on valmisteen teho.

Jos raskaus on jo alkanut tai alkaa jälkiehkäisystä huolimatta, ei NorLevo vaikuta haitallisesti sikiöön. NorLevo® ei ole aborttilääke.

Tärkeää

 • Jälkiehkäisy on tilapäisesti käytettävä menetelmä, joka ei saa korvata säännöllistä raskaudenehkäisyä.
 • Mitä nopeammin tabletti otetaan suojaamattoman yhdynnän jälkeen, sitä parempi on sen teho
 • NorLevo® ei suojaa seksitaudeilta.
 • NorLevo® ei ole aborttilääke eikä keskeytä jo alkanutta raskautta.
 • Vaikeat imeytymishäiriöt, kuten Crohnin tauti, voivat heikentää NorLevo®-valmisteen tehoa.
 • Joidenkin muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa NorLevo®-valmisteen tehoon.
 • Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen NorLevo®-valmisteen käyttöä

Miten NorLevo®-valmistetta käytetään?

Hoitoon kuuluu yksi tabletti, joka otetaan mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen, mieluiten 12 tunnin ja enintään 72 tunnin (3 vuorokauden) kuluessa yhdynnästä. Mitä nopeammin tabletti otetaan suojaamattoman yhdynnän jälkeen, sitä parempi on valmisteen teho.

Jos kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisesta esiintyy oksentelua, tulee ottaa uusi, korvaava tabletti.

NorLevo® voidaan ottaa missä kuukautiskierron vaiheessa tahansa. NorLevo®-valmisteen käytön jälkeen suositellaan paikallisen ehkäisymenetelmän (kondomi) käyttöä, kunnes seuraava kuukautisvuoto alkaa.

Jos NorLevo®-valmistetta käytetään ehkäisytablettien unohtumisen vuoksi, jatketaan ehkäisytablettien ottamista normaalisti jakson loppuun asti. Mahdollisen raskauden poissulkemiseksi tulee tehdä raskaustesti ja kääntyä tarvittaessa lääkärin puoleen, jos

 • kuukautiset myöhästyvät yli 5 päivää
 • kuukautisten alkamisajankohtana ilmenee epänormaalia vuotoa
 • kuukautisvuotoa ei tule seuraavan ehkäisypilleritauon aikana
 • aiemmin on ollut kohdunulkoinen raskaus tai munanjohtimen tulehdus (koska kohdunulkoinen raskaus saattaa jatkua vuodosta huolimatta).

Milloin NorLevo®-valmistetta käytetään?

 • Jos yhdynnässä ei ole käytetty mitään ehkäisymenetelmää
 • Jos ehkäisytabletin ottaminen sille suositellun ajan sisällä on unohtunut; tällaisessa tapauksessa tulee tutustua ehkäisytablettien pakkausselosteeseen
 • Jos kondomi on rikkoutunut, lähtenyt pois tai otettu pois väärin, tai sen käyttö on unohtunut
 • Jos epäillään, että kierukka on irronnut
 • Jos pessaari on siirtynyt paikaltaan tai poistettu liian aikaisin.

Kuka ei voi käyttää NorLevo®-valmistetta?

NorLevo®-valmistetta ei pidä käyttää, jos on sille allerginen.

Käyttöä ei suositella, jos sairastaa vaikeaa maksan vajaatoimintaa.

Tutkimuksista on saatu jonkin verran viitteitä siitä, että NorLevo-valmisteen teho saattaa heiketä naisen painon ja painoindeksin (BMI:n) kasvaessa, mutta nämä tiedot ovat rajallisia ja vahvistamattomia. Siksi NorLevo on yhä suositeltava jälkiehkäisyvalmiste kaikille naisille painosta ja painoindeksistä riippumatta.

Mistä tietää onko NorLevo®-hoito tehonnut?

NorLevo®-valmisteen käytön jälkeen kuukautiset alkavat yleensä odotettuun aikaan ja vuodon määrä on normaali. Kuukautiset voivat joskus tulla myös muutamaa päivää aikaisemmin tai myöhemmin.

Mahdollisen raskauden poissulkemiseksi tulee tehdä raskaustesti ja kääntyä tarvittaessa lääkärin puoleen, jos

 • kuukautiset myöhästyvät yli 5 päivää
 • kuukautisten alkamisajankohtana ilmenee epänormaalia vuotoa
 • kuukautisvuotoa ei tule seuraavan ehkäisypilleritauon aikana
 • aiemmin on ollut kohdunulkoinen raskaus tai munanjohtimen tulehdus (koska kohdunulkoinen raskaus saattaa jatkua vuodosta huolimatta).

Kuinka usein NorLevo®-valmistetta voi käyttää?

NorLevo®-hoitoa tulee käyttää vain tilapäisesti eikä sitä ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön korvaamaan säännöllistä ehkäisyä.

Jos NorLevo®-valmistetta käytetään toistuvasti saman kuukautiskierron aikana, saattaa seuraava kuukautisvuoto poiketa tavanomaisesta.

Aiheuttaako NorLevo®haittavaikutuksia?

Kuten kaikki lääkkeet, myös NorLevo® voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Havaittuja haittavaikutuksia ovat:

 • pahoinvointi ja oksentelu
 • huimaus, väsymys, päänsärky
 • vatsakipu
 • rintojen arkuus
 • ohimenevät vuotohäiriöt tai seuraavien kuukautisten viivästyminen (tarvittaessa tehtävä raskaustesti).

Kuukautisvuodon kaltaista vuotoa voi esiintyä valmisteen ottamisen jälkeen.

Voiko NorLevo®-valmistetta käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa?

Samanaikainen muiden lääkkeiden käyttö saattaa vähentää tai ehkäistä tämän jälkiehkäisyvalmisteen tehoa. Tällaisia lääkkeitä ovat jotkut kouristuksia ehkäisevät lääkkeet, kuten fenobarbitaali, fenytoiini, primidoni ja karbamatsepiini, sekä rifabutiini, rifampisiini, ritonaviiri, griseofulviini ja mäkikuisma (Hypericum perforatum).

Jos käytät säännöllisesti jotain muuta lääkettä, keskustele NorLevo®-valmisteen käytöstä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.


Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka usein NorLevo®-valmistetta voi käyttää? 

NorLevo®-hoitoa tulee käyttää vain tilapäisesti raskauden alkamisen ehkäisyyn. Valmistetta ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön korvaamaan säännöllistä ehkäisyä. Jos NorLevo®-valmistetta käytetään toistuvasti saman kuukautiskierron aikana, saattaa seuraava kuukautisvuoto poiketa tavanomaisesta.

NorLevo® ja ehkäisytablettien käyttö? 

Ehkäisytablettien käyttöä voi jatkaa normaalisti jakson loppuun saakka. Jos kuukautisvuotoa ei tule seuraavan pilleritauon aikana, on syytä tehdä raskaustesti. NorLevo®-valmisteen käytön jälkeen suositellaan paikallisen ehkäisymenetelmän käyttöä, kunnes seuraavat kuukautiset alkavat. Tutustu ehkäisytablettien käyttöohjeisiin ja käänny tarvittaessa lääkärin tai apteekin puoleen.

Voiko rintasyöpäpotilas käyttää NorLevo®-valmistetta? 

Rintasyöpä ei estä NorLevo®-valmisteen käyttöä. On kuitenkin muistettava, että valmisteen mahdollista vaikutusta rintasyöpään ei ole tutkittu. On suositeltavaa keskustella asiasta oman lääkärin kanssa.

Mihin NorLevo®-valmisteen ehkäisyteho perustuu? 

NorLevo® vaikuttaa pääasiallisesti estämällä munasolun irtoamista ja siten hedelmöittymistä. Jos munasolun kiinnittyminen on jo alkanut, ei valmiste enää tehoa. On tärkeää ottaa NorLevo®mahdollisimman pian yhdynnän jälkeen, mieluiten 12 tunnin ja enintään 72 tunnin kuluessa.

Onko NorLevo® aborttipilleri? 

NorLevo® ei ole aborttilääke. Se estää raskauden alkamisen, mutta ei keskeytä jo alkanutta raskautta. Jos raskaus on jo alkanut, ei valmiste aiheuta haittaa sikiölle.

Voiko NorLevo®-tabletin ottamisen jälkeen käyttää alkoholia?

Alkoholi ei ole este jälkiehkäisyn käytölle eikä jälkiehkäisy alkoholille. On hyvä kuitenkin muistaa, että jos oksentaa 3 tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, on otettava uusi annos lääkkeen riittävän imeytymisen varmistamiseksi.

Miksi on otettava uusi tabletti, jos oksentaa 3 tunnin kuluessa NorLevo-tabletin ottamisesta? 

Lääke ei ehdi imeytyä riittävästi, jos oksentaa 3 tunnin kuluessa tabletin ottamisesta ja sen teho saattaa heikentyä. Siksi on otettava uusi annos.

Milloin kuukautiset alkavat NorLevo®-tabletin ottamisen jälkeen? 

NorLevo®-valmisteen käytön jälkeen kuukautiset tulevat useimmiten odotettuna aikana eli silloin kun niiden oman kuukautisrytmin mukaan pitäisikin tulla. Vuodon määrä on yleensä normaali. Kuukautiset voivat kuitenkin tulla muutamaa päivää odotettua aiemmin tai myöhemmin. Myös tiputtelua ja epäsäännöllisiä vuotoja saattaa esiintyä, ja ne saattavat jatkua seuraaviin kuukautisiin asti. Mahdollisen raskauden poissulkemiseksi tulee tehdä raskaustesti ja kääntyä tarvittaessa lääkärin puoleen, jos

 • kuukautiset myöhästyvät yli 5 päivää
 • kuukautisten alkamisajankohtana ilmenee epänormaalia vuotoa
 • kuukautisvuotoa ei tule seuraavan ehkäisypilleritauon aikana
 • aiemmin on ollut kohdunulkoinen raskaus tai munanjohtimen tulehdus (koska kohdunulkoinen raskaus saattaa jatkua vuodosta huolimatta).

Voiko NorLevo®-tabletin ottaa, jos imettää eikä kuukautisia ole? 

Voi ottaa. Levonorgestreeli erittyy rintamaitoon. Siksi suositellaan imetystä juuri ennen NorLevo®-tabletin ottamista ja seuraavaa imetystä aikaisintaan 8 tunnin kuluttua tabletin ottamisesta.

Saako NorLevo®-tabletin murskata? 

Tablettia ei saa murskata, ja se tulee ottaa kokonaisena.

Erittyykö NorLevo® äidinmaitoon? 

Levonorgestreeli erittyy rintamaitoon. Äidinmaidossa oleva levonorgestreelimäärä on noin neljännes verenkierrossa olevasta määrästä. Imetystä voi jatkaa NorLevo®-tabletin ottamisesta huolimatta. Suositellaan, että äiti imettää juuri ennen NorLevo®-tabletin ottamista ja seuraavan kerran aikaisintaan 8 tunnin kuluttua tabletin ottamisesta.

Lisääkö NorLevo® veritulpan vaaraa? 

Ei lisää.

Voiko sydänsairas käyttää NorLevo®-valmistetta? 

Kyllä voi. Jälkiehkäisyn käytöstä tulee tarvittaessa keskustella oman lääkärin kanssa.

Voiko NorLevo® vaikuttaa raskaustestin tulokseen? 

Ei, NorLevo® ei vaikuta raskaustestin tulokseen.

Muista nämä jälkiehkäisystä

 1. Jälkiehkäisy on tilapäisesti käytettävä menetelmä, joka ei saa korvata säännöllistä raskaudenehkäisyä.
 2. Jälkiehkäisytabletti ei suojaa seksitaudeilta.
 3. Jälkiehkäisytabletti ei ole aborttilääke eikä keskeytä jo alkanutta raskautta.

 Linkit eri kielisiin tuoteselosteisiin:

NorLevo® 1,5 mg -tabletti

Pakkausseloste

Tuote sopii oireisiin

Jälkiehkäisy