Myrkytykset – toimi nopeasti ja noudata ensiapuohjeita

Myrkytystapauksissa on aina selvitettävä, mistä aineesta on kyse, kuinka paljon sitä on saatu ja koska. Jos potilas on tiedoton, on hänet käännettävä kyljelleen ja elottomalle on aloitettava elvytys. Myrkytystietokeskuksen sivuilta löytyy lista myrkyllisistä aineista ja ohjeet ensiapua varten: www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Sivut/default.aspx

Erilaisia myrkytyksen aiheuttajia voivat olla mm. myrkylliset kasvit, sienet, sinilevä, lääkkeet, alkoholi, pesuaineet, kosmetiikka, häkä, elohopea tai värit.

Milloin myrkytystä on syytä epäillä?

Myrkyllisiä aineita voi saada esim. syömällä, juomalla, hengitettynä tai pistoksena. Varsinkin lasten kohdalla on usein vaikeaa saada selville, millaista ainetta lapsi on saanut ja kuinka paljon.

Myrkytysoireita ovat mm. pahoinvointi, päänsärky, kouristelu, sekavuus, turvotus, vatsakipu ja ripuli tai iho-oireet. Oireet riippuvat siitä, miten aine on joutunut elimistöön ja kuinka paljon sitä on saatu.

Myrkytyksen ensiapua

Perussääntönä pidetään, ettei potilasta saa oksettaa, jos ei tiedetä mistä aineesta on kyse. Jos aine on otettu suun kautta, voidaan käyttää lääkehiiltä. Hiili estää myrkyn imeytymistä. Syövyttävää ainetta tai petrolivalmistetta juoneelle ei kuitenkaan saa antaa lääkehiiltä.

Jos kyseessä on iholla tai silmissä oleva aine, on huuhdeltava puhtaalla vedellä.

Jos myrkky on saatu hengitysteiden kautta, potilas pitää siirtää raittiiseen ilmaan.

Jos myrkytyksen aiheuttanut aine on tiedossa, on se hyvä ottaa mukaan sairaalaan tai lääkäriin mentäessä.

Myrkytyksen sattuessa soita: Myrkytystietokeskus (09) 471 977 tai hätänumero 112.

Lähteet:
www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Sivut/default.aspx
www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=spr00013
www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/myrkytys 

      

 

 

Carbomix®

Carbomix® on lääkehiili 
akuutin myrkytyksen 
hoitoon

Lue lisää

 

Tuotteet tämän hoitoon

Carbomix®