Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Lääkkeiden hintalautakunnan 3.12.2020 tekemän päätöksen mukaisesti ALUNBRIG (brigatinibi) on 1.2.2021 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) myös niiden potilaiden hoitoon, joita ei aiemmin ole hoidettu ALK-estäjällä.1

20. tammikuuta 2021

Lääkkeiden hintalautakunnan 3.12.2020 tekemän päätöksen mukaisesti ALUNBRIG (brigatinibi) on 1.2.2021 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) myös niiden potilaiden hoitoon, joita ei aiemmin ole hoidettu ALK-estäjällä.1

ALUNBRIG-valmisteen korvattavat käyttöaiheet 1.2.2021 alkaen ovat:

-ALUNBRIG (brigatinibi) on tarkoitettu edennyttä anaplastista lymfoomakinaasi (ALK) ‑positiivista ei‑pienisoluista keuhkosyöpää (NSCLC) sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, joita ei ole aiemmin hoidettu ALK‑estäjällä.2

-ALUNBRIG (brigatinibi) on tarkoitettu monoterapiana edennyttä anaplastista lymfoomakinaasi (ALK) -positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää (NSCLC) sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, joita on aiemmin hoidettu kritsotinibilla.2

Rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset tullaan julkaisemaan Kelan verkkosivuilla ennen korvattavuuden voimaantuloa.1

  1. Kela. Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2021 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta

päätöksestä 3017, https://www.kela.fi/laake3017

  1. Alunbrig-valmisteyhteenveto 12/2020

 

C-APROM/FI/ALUN/0039/1/2021