Enable AccessibilityEnable Accessibility

Thông báo về quyền riêng tư của Takeda

Cập nhật lần cuối: Tháng 2 năm 2021

Takeda công nhận và tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Thông báo về quyền riêng tư này ("Thông báo") giải thích loại dữ liệu cá nhân nào về bạn mà chúng tôi có thể thu thập và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó.

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của Takeda hoặc muốn thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân mà Takeda đã thu thập về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách thức được mô tả trong phần "Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi" dưới đây.

Những đối tượng được bảo vệ bởi Thông báo về quyền riêng tư này

Takeda là một nhóm các công ty hoạt động trên toàn cầu. Doanh nghiệp Takeda ("Takeda", "chúng tôi", "chúng tôi", "của chúng tôi") bao gồm công ty mẹ Takeda Pharmaceutical Company Limited và các đơn vị liên kết. Để biết thông tin liên hệ liên quan đến chi nhánh địa phương của bạn, vui lòng tham khảo trang web của Takeda tại  https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

Thông báo này áp dụng cho các trang web Takeda, cũng như các dịch vụ và hoạt động khác của Takeda có hiển thị hoặc nhắc đến Thông báo này (gọi chung là "Dịch vụ").

Bất kỳ người nào truy cập, duyệt web hoặc sử dụng Dịch vụ, một cách thủ công hoặc thông qua thiết bị hoặc chương trình tự động, sẽ được coi là "Người dùng".

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng

Takeda thu thập dữ liệu cá nhân để hoạt động được diễn ra suôn sẻ và cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất từ Dịch vụ của chúng tôi.

Takeda có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn thông qua các tương tác của bạn với chúng tôi khi bạn đăng ký Dịch vụ, ký hợp đồng với chúng tôi, gửi đơn đăng ký cho chúng tôi và thông qua các cam kết khác mà chúng tôi có thể có với bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ tự động thu thập thông tin khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, xem quảng cáo của chúng tôi hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp nguyên vật liệu, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nhà thầu và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bên thứ ba như vậy để xác nhận thông tin liên lạc hoặc thông tin tài chính, để xác minh trình độ của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tìm hiểu thêm thông tin về người đó.

Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào các tương tác bạn có với Takeda và Dịch vụ của Takeda mà bạn đang sử dụng. Loại dữ liệu cá nhân cụ thể mà chúng tôi xử lý về bạn sẽ được nêu trong thông báo bảo mật cụ thể mà bạn nhận được từ chúng tôi. Nếu bạn chỉ cần trình duyệt một trong các trang web củaTakeda, chúng tôi sẽ chỉ hạn chế xử lý các loại dữ liệu cá nhân như:

 • Tên và thông tin liên lạc: Chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại và các dữ liệu liên hệ tương tự khác của bạn nếu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.
 • Dữ liệu sử dụng: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về cách và thiết bị bạn bạn đang dùng để tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với Internet, thông tin đăng nhập, loại trình duyệt và phiên bản, cài đặt múi giờ, loại trình duyệt chuyên sâu và phiên bản, hệ điều hành và nền tảng; Thông tin về lần truy cập và các hoạt động trực tuyến của bạn trên trang đã trình duyệt (ví dụ: thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời gian truy cập vào một số trang nhất định, thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột và lướt chuột) và các phương pháp được sử dụng để duyệt ra khỏi trang.)
 • Dữ liệu mối quan hệ và dữ liệu tương tác: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về các tương tác của các bạn trong các cuộc họp của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn liên hệ với chúng tôi để biết thông tin và để cần trợ giúp.
 • Dữ liệu vị trí: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu không chính xác như vậy. Ví dụ: một vị trí có nguồn gốc từ địa chỉ IP hoặc dữ liệu của bạn cho biết vị trí của bạn đang ở đâu với độ chính xác thấp hơn, chẳng hạn như ở cấp độ thành phố hoặc mã bưu điện.
 • Thông tin pháp lý cần thiết: Chúng tôi có thể thu thập những dữ liệu khác về bạn có liên quan đến sự an toàn và các biến cố bất lợi khi sử dụng thuốc của chúng tôi, hoặc có thể được yêu cầu cung cấp những dữ liệu bổ sung khi luật pháp yêu cầu Takeda.

 

Trong một số trường hợp và chỉ đối với một số loại dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể lưu giữ thêm thông tin cá nhân, đó là thông tin chúng tôi nhận được từ bên thứ ba, thông tin có sẵn công khai hoặc thông tin thương mại và / hoặc thu được bằng bất kỳ phương thức hợp pháp nào khác.

Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin có sẵn công khai, bao gồm các bài đăng trực tuyến, nền tảng truyền thông xã hội, cơ sở dữ liệu xuất bản, tạp chí và xã hội. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn đăng hoặc tiết lộ thông qua các dịch vụ này có thể trở thành thông tin có sẵn công khai dành cho những người cùng sử dụng dịch vụ đó và cho công chúng. Chúng tôi khuyên bạn nên rất cẩn thận khi quyết định tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong các diễn đàn này và xem xét cẩn thận và làm quen với các cài đặt và tùy chọn quyền riêng tư hiện hành.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với Takeda, Takeda sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cho một số mục đích cơ bản, được mô tả chi tiết hơn dưới đây: (1) cho các hoạt động kinh doanh (tiếp thị và bán hàng, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ bệnh nhân, quyên góp và tài trợ, truyền thông), (2) cho quản trị kinh doanh (tài chính và kế toán, nguồn nhân lực, phòng ngừa và hoạt động điều tra), (3) cho quản lý kinh doanh (kiểm toán nội bộ, quản lý tài sản, kiểm soát hệ thống và kinh doanh), và (4) khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh của nhân viên Takeda và tuân thủ các yêu cầu và nghĩa vụ pháp lý. Takeda không bán dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân:

 • Để liên lạc với bạn về bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào bạn có thể gửi và cung cấp cho bạn sự hỗ trợ hoặc Dịch vụ liên quan.
 • Để liên hệ với bạn để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng, thông báo cần thiết và tài liệu quảng cáo.
 • Ví dụ: để gửi thông tin hành chính cho bạn, thông tin liên quan đến (những thay đổi) Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua trình bày thông tin sản phẩm và cung cấp những gói hỗ trợ một cách phù hợp với riêng bạn khi bạn có nhu cầu.
 • Đối với mục đích kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như để phân tích dữ liệu, kiểm toán, giám sát và phòng ngừa gian lận, phát triển các sản phẩm mới, tăng cường, cải thiện hoặc sửa đổi Dịch vụ của chúng tôi, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, tiến hành khảo sát và vận hành và mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Để hiểu rõ hơn về cách sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tác động đến bạn như thế nào, để theo dõi và đáp ứng các mối quan tâm về an toàn và để phát triển và cải thiện hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Như chúng tôi tin là cần thiết hoặc phù hợp: (a) theo luật hiện hành, bao gồm luật pháp bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; b) Tuân thủ quy trình pháp lý; (c) đáp ứng yêu cầu của các cơ quan công quyền hoặc chính phủ, bao gồm cả chính quyền bên ngoài quốc gia cư trú của bạn; (d) thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi; (f) để bảo vệ quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/ hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc những người khác; (g) cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể phải chịu.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Khi Takeda tham gia vào việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu điều này được cho phép, còn được gọi là có cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Các cơ sở pháp lý mà Takeda sẽ dựa vào bao gồm:

 • khi chúng tôi có hợp đồng hoặc thỏa thuận với bạn - ví dụ: hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ (ví dụ: khi bạn tham gia một sự kiện do Takeda tổ chức hoặc khi bạn yêu cầu nhận thông tin trực tuyến) hoặc hợp đồng nhân sự với bạn;
 • khi chúng tôi phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý - ví dụ, khi xử lý dữ liệu của bạn là một yêu cầu pháp lý, ví dụ như ở một số quốc gia có các yêu cầu minh bạch liên quan đến tương tác với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc cung cấp thông tin cho chính quyền trong trường hợp có biến cố bất lợi liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi;
 • khi xử lý dữ liệu là vì lợi ích sống còn của bạn - ví dụ, khi điều này có thể bảo vệ cuộc sống của bạn;
 • khi xử lý dữ liệu của bạn mang lại lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là một công ty dược phẩm tuân thủ các chính sách của công ty chúng tôi - ví dụ: để giao tiếp với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, về các cơ hội nghiên cứu khoa học và giáo dục, khảo sát nghiên cứu khoa học và thị trường, cũng như để tiếp tục hoạt động kinh doanh hiệu quả của chúng tôi.

Trong mọi tình huống khi không có cơ sở pháp lý nào khác, Takeda sẽ yêu cầu thỏa thuận của bạn (được gọi là "chứng nhận đồng ý") làm cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Lưu ý rằng một khi bạn đã đồng ý, bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần "Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi". Điều quan trọng cần biết là bạn có các quyền khác liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, xem phần trên "Quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn".

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với ai

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu với các chi nhánh và công ty con do Takeda kiểm soát; với các nhà cung cấp làm việc thay mặt chúng tôi; khi pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng thủ tục pháp lý; để bảo vệ khách hàng của chúng tôi; bảo vệ tính mạng; để duy trì an ninh cho dịch vụ của chúng tôi; và để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Takeda.

Trong những trường hợp như vậy, Takeda sẽ yêu cầu các bên thứ ba này phải bảo vệ tính bảo mật và bảo mật của dữ liệu cá nhân đã chia sẻ với họ. Các bên thứ ba này sẽ được yêu cầu rằng họ đồng ý sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc khi cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành.

Takeda có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các chi nhánh và bên thứ ba như sau:

 • Trong các chi nhánh của Takeda cho các mục đích được mô tả trong Thông báo này. Takeda là bên chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân được sử dụng chung.
 • Đối với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, bao gồm cung cấp các dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn hàng, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, phân phối email, kiểm toán và các dịch vụ tương tự khác, chính sách takeda yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tuân thủ các hạn chế thích hợp về quyền truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Cho bên thứ ba để cho phép họ gửi thông tin tiếp thị.
 • Cho các nhà tài trợ của bên thứ ba về rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Trong trường hợp sáp nhập, tổ chức lại, mua lại, liên doanh, phân công, chia tách, chuyển nhượng hoặc bán hoặc bố trí tất cả hoặc bất kỳ phần nào doanh nghiệp của chúng tôi, bao gồm cả liên quan đến bất kỳ vụ phá sản hoặc thủ tục tố tụng tương tự. Theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm luật pháp bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, tuân thủ quy trình hầu tòa, quy trình đăng ký bắt buộc hoặc quy trình pháp lý.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu không xác định được cá nhân cho bên thứ ba. Dữ liệu tổng hợp được tạo ra bằng cách thu thập và xử lý thông tin về các cá nhân và tóm tắt dữ liệu, loại bỏ khả năng xác định một cá nhân.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã triển khai một loạt các công nghệ bảo mật và quy trình tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Ví dụ: chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống máy tính có nhiều loại kiểm soát truy cập kỹ thuật và vật lý khác nhau, chẳng hạn như mã hóa. Takeda đã thực hiện kiểm soát bảo mật dữ liệu phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành; Tuy nhiên, Takeda không thể cam kết đảm bảo tính bảo mật thông tin của bạn. Điều quan trọng bạn cần làm là bạn phải bảo vệ chống lại quyền truy cập trái phép vào mật khẩu máy tính và thiết bị di động của bạn, v.v. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đã bị xâm phạm), vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức như được mô tả trong phần "Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi" dưới đây.

Nơi chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân

Vì Takeda là một tổ chức đa quốc gia với các trụ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoạt động, bao gồm cả nơi chúng tôi có văn phòng hoặc những nơi chúng tôi thu hút các nhà cung cấp dịch vụ. Takeda thực hiện các bước để xử lý dữ liệu cá nhân theo các quy định của Thông báo này và các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Takeda có thể chuyển dữ liệu cá nhân đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn. Luật pháp của các quốc gia tiếp nhận có thể không cung cấp các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với dữ liệu cá nhân như quốc gia cư trú của bạn. Trong trường hợp mức độ bảo vệ thấp hơn được cung cấp bởi một quốc gia tiếp nhận, Takeda cam kết rằng các biện pháp bảo vệ đầy đủ sẽ được áp dụng và các luật và quy định hiện hành sẽ được tuân thủ liên quan đến việc chuyển dữ liệu đó.

Trong một số trường hợp nhất định, Takeda cam kết tham gia vào các thỏa thuận hợp đồng (ví dụ: Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu), hoặc dựa vào các cơ chế truyền dữ liệu có sẵn khác nhằm cung cấp các biện pháp bảo vệ đầy đủ. Một bản sao của các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU có thể được tìm thấy tại:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Để có thêm thông tin liên quan đến các biện pháp bảo vệ mà Takeda đã đưa ra để quản lý việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần "Cách liên hệ với chúng tôi".

Thời gian lưu giữ

Takeda sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Thông báo này trừ khi pháp luật yêu cầu thời gian lưu giữ dài hơn hoặc được pháp luật cho phép.

Quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có các quyền lựa chọn đối với dữ liệu chúng tôi thu thập. Khi bạn được yêu cầu chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với Takeda, bạn có thể từ chối; tuy nhiên, sự lựa chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Takeda có thể có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng hoặc (không thể sử dụng đầy đủ) lợi ích từ Dịch vụ, tính năng hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Takeda tôn trọng quyền của bạn, hoặc khi được pháp luật cho phép, bạn hoặc đại lý được ủy quyền của bạn, có thể biết và hỏi về những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ. Ngoài ra, bạn hoặc đại lý được ủy quyền của bạn, có quyền yêu cầu sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân đó, cũng như yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà do bên thứ ba của chúng tôi đang tiến hành các hoạt động liên quan. Takeda sẽ không phân biệt đối xử khi bạn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này.

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư hoặc nếu bạn không thể giải quyết vấn đề trực tiếp với chúng tôi và muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan, cơ quan này chịu trách nhiệm đảm bảo luật bảo mật được tuân thủ tại quốc gia cư trú của bạn. Các cá nhân cư trú tại EEA có thể tìm thấy danh sách các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của họ tại  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Để biết thêm chi tiết về các cơ quan bảo vệ dữ liệu của các khu vực pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần "Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi" dưới đây.

Nếu bạn muốn yêu cầu Takeda truy cập, sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Takeda, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo như mô tả ở phần “Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi” bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời trong một thời gian hợp lý. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và sửa chữa bất kỳ sự không chính xác hoặc xóa thông tin đó theo yêu cầu của bạn với điều kiện là thông tin của bạn không bị pháp luật giữ lại hoặc bạn được áp dụng theo các trường hợp ngoại lệ được pháp luật cho phép khác. Nếu vì bất kỳ lý do gì yêu cầu của bạn bị từ chối, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Trước khi thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin từ bạn để xác minh danh tính của bạn.

Takeda sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị và gửi thông tin tiếp thị cho bạn hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích như vậy. Bạn có quyền từ chối từ các thông tin tiếp thị đang được Takeda gửi cho bạn. Bạn có thể thực hiện quyền của mình để ngăn chặn việc gửi thông tin tiếp thị như vậy bằng cách thông báo cho Takeda bất cứ lúc nào rằng bạn không muốn nhận thông tin đó nữa. Khi bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng sử dụng chức năng "hủy đăng ký" trong các thông tin liên lạc có liên quan hoặc tham khảo phần "Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi" bên dưới.

Trẻ em

Takeda đối xử với thông tin của trẻ em một cách cẩn thận hơn để đảm bảo rằng chúng nhận được sự bảo vệ và an toàn tăng cường hơn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về trẻ em với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ để cung cấp dịch vụ của chúng tôi như các hoạt động lâm sàng hoặc cho các chương trình hỗ trợ bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không cố tình thu hút dữ liệu hoặc gửi thông tin tiếp thị cho trẻ em.

Là cha mẹ hoặc người giám hộ, nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến con bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần "Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi" dưới đây. 

Mạng xã hội

Nói chung, mạng xã hội là công cụ tương tác cho phép bạn cộng tác và chia sẻ thông tin. Takeda có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định từ bạn để cho phép bạn sử dụng các tính năng mạng xã hội trực tuyến. Takeda cũng có thể sử dụng các công cụ này để đăng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân với người khác. Khi sử dụng mạng xã hội, bạn nên hết sức cảnh giác về những dữ liệu cá nhân bạn chọn chia sẻ với người khác. Takeda cung cấp thông báo và lựa chọn về cách dữ liệu cá nhân được thu thập, sử dụng và tiết lộ trên trang web, mạng xã hội và các dịch vụ khác của mình. Khi tham gia vào các hoạt động mạng xã hội, bạn không nên đăng thông tin về bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ.

Dịch vụ của bên thứ ba

Thông báo này không đề cập đến và Takeda không chịu trách nhiệm về các điều khoản sử dụng, thông tin hoặc chính sách thực hành bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào vận hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào mà Dịch vụ Takeda của chúng tôi có liên kết. Việc này bao gồm một liên kết trên Dịch vụ của Takeda không có nghĩa là sự chứng thực của chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi đối với trang web hoặc dịch vụ được liên kết.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ (bao gồm các hoạt động bảo mật dữ liệu) của các tổ chức khác, không phải Takeda, chẳng hạn như Facebook, Apple, Google, Microsoft hoặc bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội nào khác, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị.  Nếu bạn chọn chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến các trang truyền thông xã hội của chúng tôi, bạn nên tham khảo các thông báo và điều khoản sử dụng quyền riêng tư được cung cấp bởi các tổ chức đó. Takeda khuyến khích bạn xem xét và làm quen với các cài đặt và chức năng bảo mật áp dụng của các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba này.

Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Takeda hoan nghênh bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào bạn có thể có liên quan đến Thông báo này hoặc liên quan đến việc thực hiện nó. Bạn cũng có thể yêu cầu Thông báo này ở định dạng thay thế nếu cần thiết.  Bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào như vậy nên được gửi đến thông tin liên hệ bên dưới. Xin lưu ý rằng thông tin liên lạc qua email không phải lúc nào cũng an toàn, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn không bao gồm thông tin nhạy cảm trong email gửi cho chúng tôi.

Chi tiết liên hệ:

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập biểu mẫu web Quyền cá nhân của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc về Thông báo quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Địa chỉ email:  [email protected]

Ngoài ra, tại Hoa Kỳ, bạn có thể liên hệ với Takeda theo số 1-800-676-8975.

Cập nhật thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi  

Takeda có thể cập nhật Thông báo này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, Thông báo cập nhật nhất sẽ được đăng với ngày hiệu lực có sửa đổi.