Σε περίπτωση που έχετε σχόλια ή απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Takeda, το σχετικό Μεθοδολογικό Σημείωμα, το περιεχόμενο της δημοσιοποίησης, ή την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της Takeda, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Takeda Ελλάς Α.Ε. :

Υπ’ όψιν:  Anghel Voicu, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα,   e-mail: Cco.smbx.gr-TransparencyGreece@takeda.com , Αριθμός Φαξ: +30 210-6387801

Contact Details

Takeda Hellas S.A.
Monumental Plaza, Building C
44, Kifissias Avenue
15125 Maroussi
Athens, Greece
Call Center: +30 210 6387800