Ογκολογία

Η Takeda Ελλάς Α.Ε. δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ογκολογίας.